Bloggarkiv

Kampen om arbetsmarknadspolitiken


På väg …

För några dagar sedan gjorde partiledarna för de fyra regeringspartierna ett nytt utspel om sin arbetsmarknadspolitik på DN Debatt. De meddelade där att deras politik för fler arbeten ska fortsätta ungefär som den gjort de senaste 7-8 åren.

Man försökte göra stor affär av att man ska skapa 350.000 fler arbetstillfällen fram till 2020. Fem miljoner människor ska vara i arbete då. Problemet är bara det att Konjunkturinstitutet prognosticerar att 4.972.000 personer kommer att ha arbete 2020. Målet känns därför inte särskilt ambitiöst eller ställa krav på några särskilda extra satsningar.

Man presenterade några förslag (som kan innebära skillnaden mellen KI:s prognos och det egna målet?). Reformförslagen är, gubevars, finansierade ”krona för krona”.

Den huvudsakliga inriktningen i inlägget handlade mer om att så tvivel om en röd-grön arbetsmarknadspolitik. Det var, med andra ord, inte mycket nytt under solen.

Igår gick Magdalena Andersson och Stefan Löfven till svaromål. De konstaterar ungefär att den borgerliga regeringen har nått vägs ände med sin arbetsmarknadspolitik och skisserade sitt alternativ för att minska arbetslösheten (förslagen har ju presenterats tidigare).

De borgerliga partierna har förlorat väljarnas förtroende kring vilka som har den bästa arbetsmarknadspolitiken. Deras inlägg för några dagar sedan kommer knappast att förändra det.

Länkar: DN Debatt, DN Debatt, SvD

Fler som skrivit: Carin Hallerström

Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU


Igår presenterade en forskarkommission, ledd av Mårten Palme, sina tankar för att nå det socialdemokratiska målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Kommissionens förslag presenteras i tio olika punkter. Förslagen synes mig väl övervägda och i linje med socialdemokratisk tradition.

Forskarna har gjort ett vägval i att föreslå åtgärder som ska stärka arbetskraften för att de lättare ska kunna få de mer kvalificerade arbeten som växer fram. De väljer bort den borgerliga regeringens strävan om att anpassa arbetskraften till arbeten som kräver liten och/eller knappt någon formell kompetens. Vidare vill forskarna använda metoder som riktar sig till de grupper som behöver ett extra stöd. De motsätter sig de verktyg som den sittande regeringen valt att använda.

De föreslår vidare att förmånerna i arbetslöshetsförsäkringen förbättras och värdesäkras. Syftet är att återställa försäkringen till att bli den omställningsförsäkring den en gång var.

Så vitt jag kan bedöma är de förslag som förs fram i rapporten väl övervägda och realistiska. Rapporten innehåller förslag som kan verka något kontroversiella för den socialdemokratiska ledningen. Förslagen innebär tankar som partiet kan anta eller avstå ifrån att genomföra, helt eller delvis. Debattinlägget är väl formulerat och är ett ödmjukt inlägg i debatten om en annan arbetsmarknadspolitik.

I en replik väljer företrädare för Moderata samlingspartiet att tugga om bekanta teser och plakat. Medelst muskedunder avlossar de en salva påståenden mot socialdemokraterna. Inlägget går inte på något sätt i svaromål på forskarnas tankar och förslag. Det moderata inlägget är helt tomt på innehåll.

Länkar: DN Debatt, DN Debatt, Ekot, dagens arena, dagens arena, di.se, SvD, SvD, ka.se, Arbetet

Fler som skrivit: Peter Högberg, Martin Moberg, Peter Johansson, Roger Jönsson, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: