Bloggarkiv

Om respekt för människovärdet


Foto: Matt Rourke / TT

Under gårdagen presenterade regeringen på debattplats inriktningen för ett förändrat etableringspaket. I debattinlägget presenteras fyra övergripande punkter för de reformer som kommer att presenteras allt eftersom regeringskansliet blir färdiga med detaljerna:

  1. Snabbt i jobb genom språk, utbildning, validering och bostad.
  2. Varje barn och ungdom ska få en bra utbildning i förskola och skola.
  3. Alla kommuner ska bidra i mottagandet.
  4. Det civila samhället har en nyckelroll.

Och det är klart – presenterat på detta sätt är det ju svårt att ha några särskilda invändningar emot inriktningen. Förslagen utgår även från att Sverige inte har lyckats särskilt väl med att snabbt få människor att komma i arbete och därmed integreras bättre i det svenska samhället. De fyra debattörerna medger att vare sig tidigare socialdemokratiska eller borgerliga regeringar har lyckats med det som de föresatt sig.

Punkterna ovan känns dock som väldigt naturliga. Det är förstås viktigt att snabbt tillägna sig det nya språket för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Jag tror även på detta med att kunna validera sina kunskaper till svenska förhållanden. Det gör att man kan definiera på vilka områden ens utbildningsbakgrund behöver kompletteras (alternativt att det inte behövs). Jag har i mitt yrke mött personer med arbete inom industrin men som visat sig ha hög akademisk utbildning från sitt hemland. Det finns många sådana exempel.

Jag gillar inriktningen på de förslag som regeringen har presenterat. De borgerliga partiernas enda alternativ är mantrat om att trösklar på arbetsmarknaden måste sänkas. Genom att lönelägen sänks, genom ekonomisk press på nyanlända och genom försämrade arbetsförhållanden i övrigt ska minsann fler komma i arbete. De borgerliga partierna tror mer på piskan som metod att förmå människor att ta arbete.

Regeringens inriktning innebär mer respekt för individen och innebär en mer positiv syn på människors vilja till att finna arbete.

Jag ser även med tillfredsställelse att inriktningen är att alla kommuner ska delta med sina resurser med att ta emot människor.

Länkar: dn.se, SvD, Ekot, SVT, di.se, Ekot, dagens arena, politism, dagens arena, politism, di.se, SVT, SvD

Fler som skrivit: Johan Westerholm

%d bloggare gillar detta: