Bloggarkiv

Arbetsförmedlingen ska hushålla väl med statens medel


2010 beslutade den borgerliga regeringen om att lägga om systemet för integrationspolitiken. Ansvaret lades på Arbetsförmedlingen att ta över ansvaret från kommunerna. Det förmenta syftet var att snabbare få människor ut i arbete och egen försörjning. Som en del i paketet infördes ett system med etableringslotsar.

De till Sverige invandrade skulle välja en etableringslots. Etableringslotsarna skulle arbeta med invandrare för att hjälpa dem in på arbetsmarknaden. Det var förstås ett system varmed de borgerliga partierna ville föra över statliga medel till den privata marknaden. Eftersom detta verkade vara en lukrativ marknad har det lockat företag att etablera sig på denna marknad.

Enligt de artiklar jag läst påbörjade Arbetsförmedlingen förra året en översyn av systemet med etableringslotsar. Det visade sig att ”… de arbetssökande lockas med surfplattor och telefoner för att skriva på hos lotsföretagen, som får betalt efter hur många arbetssökande de lyckas knyta till sig. Det visade sig också att lotsföretag byter deltagare med varandra för att få högre ersättning.

Enligt artiklarna har problemen på denna marknad ökat sedan i höstas. Arbetsförmedlingens generaldirektör, Mikael Sjöberg, säger att …

Dels blev problemen fler, men också direkt kriminella. Vidden av det hela är organiserad brottslighet, hot, människosmuggling och utpressning. Man handlar med folkbokföringsadresser och fuskar med hela systemet.

Arbetsförmedlingens ledning har i anledning av de nya kunskaperna beslutat att avveckla systemet med att upphandla etableringslotsar. Eftersom detta är en reform beslutad av riksdagen befinner sig måhända myndigheten på litet djupt vatten. Men Mikael Sjöberg säger att de svenska myndigheterna har en skyldighet att ”hushålla väl med statens medel”. Av artiklarna förstår man att Arbetsförmedlingen har regeringens stöd bakom sig.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson förklarar ju att regeringen kommer att lägga förslag om att avskaffa systemet med etableringslotsar.

Jag har faktiskt inget emot att Arbetsförmedlingen vidtar denna åtgärd. Men det är ju litet uppseendeväckande att en statlig myndighet kan gå före de politiska beslut som är förutsättningen för dess verksamhet. Det är väl ett utslag av den rådande parlamentariska situationen och regeringens ibland begränsade möjligheter att agera.

Det ska bli intressant att se om de borgerliga partierna kommer att agera i denna fråga eller om de kommer att låta sin reform försvinna i glömskans mörker.

Länkar: SvD, SVT, SVT, Ekot, dagens arena, SvD, Arbetet

Företagen bryter mot reglerna


Money, money …

Det verkar som om den borgerliga regeringen har omvandlat myndigheten Arbetsförmedlingen till en outtömlig kassako för seriösa som mindre seriösa företag. Sveriges Television rapporterar om hur företag som levererar tjänster som etableringslots inte helt lever upp till regelverket.

Västnytt rapporterar om att företag lovar klienter olika typer av lockbeten om de väljer dem som etableringslots. Även Östnytt rapporterar om hur företag utlovar tekniska eller andra ”prylar”. Martin Kruse, upphandlingschef på Arbetsförmedlingen, säger att …

Det är inte tillåtet att låna ut en dator och kräva en motprestation, till exempel att kräva att någon stannar hos leverantören. Det är inte förenligt med god marknadsföringssed.

Det borde inte ha varit så svårt att förutse att det där det finns pengar att göra kommer vinstsökande entreprenörer att fylkas. Det finns förstås de som drivs av en vilja av att utföra goda tjänster samtidigt som de gör vinst. Men det finns även de som i första hand drivs av viljan av att tjäna pengar och i andra hand (kanske) av någon vilja av att göra samhället goda tjänster.

Det är möjligt att Arbetsförmedlingen som uppköpare agerat (och agerar) något godtroget. Myndigheten har säkert en hel del att lära av att verka på en kommersiell marknad. Men det är ju detta som den borgerliga regeringen viljat uppnå. De har inget emot att överföra enkla pengar till det privata näringslivet. De tar gärna kostnaden av att lycksökare tillskansar sig offentliga medel.

Länkar: SVT, Östnytt, Västnytt, SVT Play

%d bloggare gillar detta: