Bloggarkiv

Centerpartistisk desperation


I ett något besynnerligt inlägg försöker Eskil Erlandsson (landsbygdsminister) och Ulrika Carlsson (skolpolitisk talesperson) beskriva lösningen både på ungdomars arbetslöshet som utvecklingen i glesbygd.

De menar att samtidigt med den höga ungdomsarbetslösheten är behovet av arbetskraft, inom vissa yrken och speciellt på landsbygden och i bruksorter stor. De föreslår tre åtgärder såsom en slags pandoras ask:

  1. Locka fler elever till yrkesprogrammen
    De säger att det måste finnas en större flexibilitet i yrkesprogrammen så att elever också väljer att söka de mer praktiska utbildningarna. Man måste motverka de onda socialdemokraternas propaganda gentemot praktiska yrkesutbildningar. Det är tydligen socialdemokraternas fel att allt färre ungdomar söker sig till dessa typer av utbildningar.
  2. Stärka kopplingen till näringen och dess branscher
    De vill skapa ett lärlingssystem av tysk typ. Det kan måhända vara en riktig åtgärd trots att det finns en del nackdelar med ett sådant system. Det finns en risk av inlåsning av lärlingarna till vissa företag och arbeten.
  3. Ge småföretag tillgång till yrkesintroduktionsavtal
    Eskil och Ulrika verkar gilla den typ av avtal som de fackliga organisationerna medverkat till att teckna. De vill dock att även företag som inte är anslutna av avtal ska kunna använda yrkesintroduktionsavtal. Det verkar som om de anser de fackliga organisationerna som änna onda typer som förvägrar små företag på landsbygden tillgång till denna lösning.

Det verkar som om syftet med detta inlägg är att framställa socialdemokraterna och fackliga organisationern som motsatsen till allt gott och ädelt. Kopplingen mellan ungdomars arbetslöshet och att hjälpa företag på landsbygden känns också något ansträngd och långsökt. De åtgärder som de framför är ju väldigt generella och kan användas i storstad som glesbygd.

Deras försök att ge socialdemokraterna skulden för att ungdomar inte söker till yrkesutbildningar känns otroligt obegåvat och desperat. Det är ett rejält bottennapp och syftar endast till att skandalisera en politisk motståndare. De verkar ha missat att arbetsgivarnas representanter är minst lika kritiska till den förändring av yrkesprogrammen som regeringen genomfört.

Detta centerpartistiska inlägg bidrar verkligen inte till utveckla en saklig debatt i den viktiga frågan om ungdomars arbetslöshet. Detta sätt att bedriva politisk debatt kommer knappast att främja partiets framtid i den svenska riksdagen.

Det här var riktigt dåligt!

Industribloggare: Carola Andersson

Sysselsättning mäts inte i lediga jobb, det mäts i tillsatta tjänster


Julia Finnsiö och Robin Zachari svarar på SvD Brännpunkt på Eskil Erlandssons påstående för några dagar sedan att den sänkta restaurangmomsen skapat fler arbeten inom branschen. Men som Julia och Robin säger …

Att bara mäta mängden nyanmälda jobb är inte ett bra mått. Sysselsättning mäts inte i lediga jobb, det mäts i tillsatta tjänster.

Det visar sig nämligen att de fasta tjänsterna har minskat med 4,3 % på ett år. De korta anställningarna har visserligen ökat – dock endast med 1,9 %. Det är väl möjligen detta som gett genomslag i Arbetsförmedlingens siffror.

Sänkt moms ger inte(?) nya jobb


Arbetsgivarorganisationen Visita jublar på sin hemsida över att restaurangbranschen växer och nyanställer. Detta har väl föranlett landsbygdsminister Eskils Erlandsson att förnöjt omtala att …

Tack vare Centerpartiet är det nu billigare att äta på restaurang och många restauranger sannolikt kommer att nyanställa, främst människor som i dag står utanför arbetsmarknaden. Vi fortsätter driva en företagarvänlig politik som skapar jobb i hela landet.

Hur det förhåller sig med det utreds för tillfället av Konjunkturinstitutet. De har hittills konstaterat att det har skett en viss prissänkning hos restaurangerna. Men branschen ska väl framför allt tacka de stora hamburgerkedjorna för det. I övrigt har inte priset rört sig speciellt mycket. Nästa rapport från KI ska, om jag inte minns fel, handla om huruvida den sänkta restaurangmomsen har haft någon effekt på sysselsättningen i branschen.

Kamraterna hos Alliansfritt Sverige har dock själva tagit ett initiativ. De har studerat SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatisktik över den privata sektorn. Av den framgår att det …

… var 134 495 personer anställda inom hotell- och restaurangbranschen under andra kvartalet 2011, detta hade minskat till 131 030 personer under andra kvartalet i år. Alltså en minskning med ca 2,6 procent. Att de lediga jobben blivit fler stämmer – visstidsanställningarna i branschen ökade med 1,9 procent, det är förmodligen dessa vi ser i platsbanken. Men tillsvidareanställningarna minskade med 4,3 procent. Färre jobb, och färre fasta jobb.

Sista ordet är alldeles säkert inte sagt i denna fråga.

Länkar: SvD Brännpunkt, di.se, SVT

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Peter Andersson, Peter Johansson, Martin Moberg

Industribloggare: Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: