Bloggarkiv

Kontroll och insyn i privata utförare


I fredags presenterade den särskilde utredaren Johan Höök sina förslag på förändringar i Kommunallagen. Utredaren har haft i uppdrag att se över kommunallagens regler om kontroll och insyn i privata utförare hos kommuner och landsting. Förslagen sammanfattas i en artikel på DN Debatt.

Johan konstaterar att allt mer av kommunal verksamhet utförs av privata utförare. Men det är fortfarande kommuner och landsting som har det övergripande ansvaret gentemot medborgarna. Det innebär att man inte kan undandra sig sitt ansvar för hur arbetet utförts. Kommuner och landsting måste därför se till att verksamheten håller den kvalitet som anges i lagar och föreskrifter.

Utredningen konstaterar att det varierar mycket mellan kommunerna och landstingen hur (och om) man genomför uppföljning av de olika utförarnas arbete. Johan Höök menar därför att kommunerna måste avsätta tillräckliga resurser för en meningsfull uppföljning. Johan Höök har ett par förslag för att förbättra kommunernas styrning och medborgarnas insyn i de privata utförarnas verksamhet:

  • Utredningen föreslår att fullmäktige ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för verksamheter som lämnas över till privata utförare.
  • Utredningen föreslår att det i kommunallagen införs en uttrycklig skyldighet för kommuner och landsting att tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Johan säger avslutningsvis att …

Sammanfattningsvis kan konstateras att i en situation när allt mer kommunal verksamhet bedrivs av privata utförare behövs tydligare och bättre regler om kommunal insyn och kontroll.

Det går inte annat än att hålla med om att kommunerna måste ha en bättre uppföljning av de tjänster som de lämnar ut på entreprenad. De förslag som Johan har känns rätt rimliga med den situation vi har idag. Utan krav på vinstbegränsning eller andra begränsande åtgärder måste förstås kommuner och landsting vara mer aktiva i att kontrollera att skattepengarna inte förslösas.

Länkar: dn.se, Ekot, SVT, Ekot, dagens arena, Tidningen Vision, Vårdfokus, ka.se

Annonser
%d bloggare gillar detta: