Bloggarkiv

Ta diskussionen på den politiska arenan


Dagens Nyheter rapporterar att av till Sverige 5 .035 ensamkommande barn och ung­domar har 1.235 placerats i kommuner med stöd av den tvångslag som införts. Jag var ju positiv till att en sådan lag skulle införas.

Det är ju väldigt tydligt att det är ett stort antal kommuner som tar litet ansvar för att ta emot flyktingar till Sverige. Det är i hög grad lågskattekommuner runt de större städerna som på olika sätt premierar en viss sorts inflyttande och hindrar annan. På detta sätt kan de fortsätta att hålla låga skatter och locka inflyttande med högre inkomster.

Jag hoppades att tvångslagen skulle innebära att även dessa kommuner skulle få vara med att dela på det nationella åtagandet.

Men det verkar som om Migrationsverket företrädesvis har använt sig av och ålagt kommuner med redan stort mottagande att ta emot de ensamkommande barnen och ungdomarna.

Låt mig vara tydlig. Jag anser att Sverige att ska fortsätta med vår generösa flyktingpolitik. Men det är stötande att kommuner som borde ha råd kan fortsätta att konstra och att undvika att ta det nationella ansvaret. Kritiken läggs på Migrationsverket som har att utföra detta uppdrag i praktiken. Migrationsverkets Anders Danielsson säger att …

Det var en enig riksdag som beslutade om det här men det är alltid vi som måste ta debatten. Det brister i näringskedjan. Samtidigt finns det stormrika kommuner som knappt tar emot några asylsökande, och vad handlar det då om? Någonstans måste man ta i den frågan.

Den tidigare Moderatledda regeringen uttryckte mest vackra floskler om att alla kommuner självklart skulle dela på mottagandet. Men det syntes inte särskilt mycket av verkstad från moderaterna. De valde att inte ta debatten internt i det egna partiet med de ansvariga kommunalpolitikerna.

Det vore väldigt bra om den nu sittande regeringen kan ta de initiativ som behövs för att främja en bättre utveckling.

Länkar: dn.se, dn.se, SVT, dagens arena, Dagens samhälle

Solidaritet ska löna sig


Solidaritet ska löna sig!

Integrationsminister Erik Ullenhag har utsett Gunnar Hedberg (M) och Lars Stjernkvist (S) att arbeta för att motsträviga kommuner ska ta emot fler flyktingar. Bakgrunden till detta ligger i att kommuner som tar emot fler personer än snittet ska få mer pengar från staten. Det är ju i sig ett rimligt beslut. Som Erik Ullenhag säger …

Kommuner som Södertälje och Eskilstuna kommer att få högre ersättning, och Vellinge och andra får lägre.

Jag hoppas att Gunnar Hedberg och Lars Stjernkvist blir framgångsrika i sitt arbete. Samtidigt kanske Erik skulle diskutera frågan med sina regeringskamrater från Moderaterna. Det ser ju ut som om flera av de kommuner som tar emot få invandrade (i förhållande till sin storlek) styrs av (M)-märkta kommunledningar.

Det kan ju inte enbart vara en slump!

Länkar: SvD, SvD, SVT, Aftonbladet ledare, Sveriges Resurser

Det måste bli mer solidaritet mellan landets kommuner


Barn som kommer till Sverige förtjänar ett värdigt mottagande

Under torsdagen presenterade regeringen ett förslag som skulle göra samtliga kommuner skyldiga att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

I dagsläget kommer det omkring 4.000 sådana barn till Sverige. Det är ett litet antal kommuner som tar emot huvuddelen av barnen. Ett 60-tal kommuner har valt att inte teckna avtal med Migrationsverket om att ta emot dessa ensamma barn.

Regeringsförslaget innebär att Migrationsverket utan speciella skäl ska kunna placera barn i vilken kommun som helst. Den aktuella kommunen ska inte kunna överklaga beslutet om placering.

Jag kan förstå att regeringen i detta fall har nått vägs ände med frivillighet. Det finns förstås problem med ett tvång av detta slag. En berörd och motvillig kommun kan ju välja att inte förbereda för mottagande och därmed försvåra för Migrationsverket att hitta placeringar som har någon kvalitet.

Förslaget har, vad det verkar, stöd från samtliga riksdagspartier förutom SD (inte helt förvånande). Förslaget kan vara rimligt. Det är trots allt den svenska staten som är mottagare av ensamkommande flyktingbarn. Då är det också rimligt att hela samhället och alla kommuner tar sin del av ansvaret i denna fråga.

Länkar: SVT, ekuriren, dn.se, SVT, Ekot, Östnytt, Tidningen Vision, Ekot, Ekot

Om att sprida myter


dagens arena publicerade i onsdags en liten men ändå viktig artikel skriven av Johanna Palmström. Den berör frågan att skapa politisk aktivitet på grundval av myter eller annars grunda uppfattningar. Artikeln framhåller särskilt det cyniska i att sprida myter om ensamkommande flyktingbarn. Det finns, som det visat sig, ogrundade uppgifter om att ensamkommande flyktingbarn i hög grad skickas till Sverige i förväg för att övrig familj ska kunna komma hit efter. Ekot har granskat detta och har kunnat vederlägga sådana uppgifter.

Det är lätt att skriva under på Johannas avslutning …

Genom att slå hål på myter undviker vi att konstruerade problem tar över viktiga diskussioner. Dessutom är det en av vägarna för att hindra att oro, förenklingar och rädsla för det främmande blir felaktiga utgångspunkter för hur vi formulerar politiska förslag.

%d bloggare gillar detta: