Bloggarkiv

Stabilt opinionsläge


Det är jobbigt!

Ekot rapporterar att den sammanställning som Novus gjort av opinionsläget visar på röd-grön majoritet (50.5 % mot 38.8 %). Socialdemokraterna och Miljöpartiet är tillsammans större än de fyra regeringspartierna tillsammans. Detta blir än tydligare om man skulle undanta Kristdemokraterna som i sammanställningen får mindre än 4 %.

Socialdemokraterna ligger stabilt kring 34 % med små rörelser kring den nivån. Moderaternas utveckling är tydligare genom den stadiga nedgång men gjort sedan det senaste valet. En viktig förklaring till detta är säkert att förtroendet för Fredrik Reinfeldt har minskat samtidigt som förtroendet för Stefan Löfven har ökat kraftigt.

Enligt Aftonbladet är förtroendet för Stefan nästan lika stort som det för Fredrik. Fortsätter trenderna åt samma håll som hittills så kommer Stefan, i opinionens ögon, äga det större förtroendet av de två. Det skulle i så fall kunna tyda på en kommande valseger i september nästa år.

Det är tydligt att socialdemokraternas kritik av skattesänkningar verkar ha träffat rätt. Den borgerliga regeringen har att ta ansvar för att den svenska skolan uppvisar allt sämre resultat, för bristande resurser i offentlig sektor och en misslyckad arbetsmarknadspolitik.

Det är därför viktigt att (S) fortsätter visa på alternativen i politiken och vågar diskutera hur en bättre välfärd ska finansieras.

Länkar: Aftonbladet, SvD, SVT, SVT, di.se, dn.se, SvD, Ekot, di.se, dn.se, Ekot

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Högberg, Peter Högberg, Sjätte mannen, Kent Persson

Uppenbart att regeringen försöker sopa undan spåren


Under onsdagen exploderade den famösa vapenaffären med Saudi-Arabien igen. Det började med att Ekot avslöjade att en känslig handling, i strid med grundlagen, plockats bort ur diariet på regeringskansliet. I detta fall ska det handla om ett e-postmeddelande som skickats från FOI (avdelningschefen Lars Höstbeck) till regeringskansliet. Meddelandet ska ha skickats till tjänstemannen Per Anderson på försvarsdepartementet.

Ekot försöker få ut detta meddelande från Regeringskansliet men får veta att det inte finns. Man får däremot ut det från FOI. Meddelandet bevisar att regeringen har varit informerad om att FOI, i strid med alla regler, tänkte låta Bulvanföretaget SSTI leda arbetet med vapenfabriken. Detta motsäger vad regeringen tidigare har hävdat i denna fråga.

Konstitutionsutskottet utreder ju detta sedan tidigare. De har fått ut en hel mängd handlingar kring affären. Men det saknade meddelandet hade man inte fått. Utskottets ordförande, Peter Eriksson (MP), säger att …

Vi har begärt alla handlingar som har relevans i det här ärendet och vi har också fått mängder med handlingar men den här handlingen som är viktig den har vi inte fått.

Det här kan ju verkligen bli till en pikant affär för den borgerliga regeringen att hantera. Det är klart att den politiska oppositionen kommer att agera  och sätta press på regeringen. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin uttalar att …

Som jag ser det är det ett brott mot Sveriges grundlag. Extra oroande är att journalister när man begärt ut mejlet fått svaret att det inte existerar. Det är ju, om det stämmer, uppenbart att regeringen försökt sopa undan spåren efter något man finner besvärande.

Det ska bli intressant att se vart denna affär kommer att ta vägen. Kommer någon eller några att få betala det politiska priset för det skedda? Detta visar bara på hur smutsiga internationella vapenaffärer kan vara.

Länkar: Ekot, Ekot, dn.se, SvD, di.se, SVT, dagens arena, Ekot, SvD, SVT debatt, Ekot, Journalisten

Andra som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Peter Högberg, Peter Johansson, Johan Westerholm, Håkan A Bengtsson

Industribloggare: Leine Johansson, Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: