Bloggarkiv

Det är jobben, stupid!


Drivkrafter, för bövelen, drivkrafter!

Rikets statsminister Fredrik Reinfeldt blev publicerad med en debattartikel igår (lördag). Han presenterade där ett fempunktsprogram ”… för att fler människor genom ett arbete ska kunna stå på egna ben och växa av egen kraft.”

Det är ju inte särskilt mycket nytt i det som presenteras. Politiken för att fler ska börja arbeta är en fråga om drivkrafter. Som om det endast vore ett eget val huruvida man vill arbeta eller att vara sjuk eller arbetslös. Därav förstår man att arbetande ska ha lägre skatter än pensionärer och sjuka/arbetslösa.

Till det kommer att man ska ta ansvar för ekonomin. Jag blev mest förvånad att den nya frasen ”krona för krona” inte uttalades. Men det är tydligt att i stort sett alla partier tävlar om att vara mest ekonomiskt ansvarsfulla. Man är det till den grad att inga partier vågar föreslå budgetar som innehåller det minsta av expansiva åtgärder som kortsiktigt måhända belastar budgeten men långsiktigt är bra för ekonomin.

Han gör en poäng av att genomföra satsningar på den svenska skolan. Det handlar dock endast om förslag vilka man av taktiska skäl tvingas att lägga. Orsaken är att neutralisera socialdemokraternas skolpolitik genom att lägga sig väldigt när dem. När det gäller arbetsmarknadspolitiken handlar den väldigt litet om att utbilda och stärka ”arbetskraften”.

Det verkar som om han helst hoppas på att väljarna i sista sekunden, ståendes i vallokalen, trots allt ska välja att rösta på något av allianspartierna. Det enda han försöker sälja är mer av det gamla – trots att politiken inte synes ha lyckats. Arbetslösheten har ökat under den borgerliga regeringens tid vid makten. Det är verkligheten!

Länkar: SvD, SvD, politism, SvD, di.se, Ekot

Fler som skrivit: Monica Green, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: