Bloggarkiv

Disciplin och studiero i klassrummen


Björklundskt ideal?

I en DN-artikel meddelar utbildningsminister Jan Björklund att frågan om förbättrad disciplin och studiero i skolorna ska bli valrörelsens nästa stora valfråga. Och, det är klart, vem vill inte att det ska råda lugn och ro och studieflit i skolornas klassrum? Det är klart att det är ett viktigt mål att eftersträva.

Frågan handlar väl mera om hur man ska uppnå detta. Ska det ske genom att lärarna bliver en, näst intill, auktoritär upprätthållare av herrans tukt och förmaning. Kanske ska det genom att läraren/lärarna genom ett gott ledarskap och genomtänkt arbetssätt åstadkommer större respekt för sig och stimulerar eleverna till ökad studielust.

Det är ganska tydligt hur Hr. Björklund tänker sig att åstadkomma större studiero. Det krävs disciplin! Det är inte utan att det framgår att utbildningsministern har ett militärt ursprung. Han har redan låtit genomföra reformer som ger skolorna tydligare maktbefogenheter. Enligt artikeln har inte dessa åtgärder varit särskilt framgångsrika. Ordningen synes ha fortsatt att försämras. Marcus Samuelsson, forskare i pedagogik vid Linköpings universitet, är inte särskilt förvånad. Han säger …

Sätter man hårt mot hårt med våldsamma mobbare så får man visserligen mycket uppmärksamhet och framstår som handlingskraftig. Men en sådan upprustning riskerar att framstå som provocerande för eleverna. Man kommer inte heller åt de ordningsproblem som faktiskt är vanligast i klassrummet.

Marcus föredrar att läraren ska arbeta med att göra eleven mer delaktig i utbildningsprocessen. Ett gott exempel på hur man kan arbeta ges i tidningen. De beskriver kortfattat hur man arbetar med ordningen i klasserna på Åsö grundskola. Skolan har inte behövt använda de maktbefogenheter som införts i lagstiftningen.

Joakim Karlsson, Karlstads universitet, säger i tidningen …

Man har återuppväckt gamla disciplinideal från en tid då autoriteten byggde på kroppslig bestraffning. Eftersom lärarna inte har samma meaktmedel idag måste synen på ordning förändras.

Dagens elever vill vara med och forma ordningsreglerna. De försök som gjorts i Sverige har gett goda resultat för ordningen, men det skulle behövas att man utforskade det ännu mer.

Denna inställning känns betydligt mer relevant än den syn som Jan Björklund företräder. Det svenska utbildningssystemet bygger, bland annat, på att få barn och ungdomar som är mer ifrågasättande och därmed mer självständiga. Med en syn borde det vara självklart att involvera eleverna i utbildningsprocessen.

Länkar: dn.se, dn.se, dn.se, SvD, Arbetet

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige

Om ordning och reda i skolan


Ajabaja!

Rikets utbildningsminister Jan Björklund går som en Sancho Panza till storms mot bristande ordning i skolklasserna. Han verkar anse att bristande disciplin i skolorna är den sista pusselbiten i hans reformprogram för den svenska skolan. Jan sade, bland annat, att …

Sverige toppade en tabell i PISA 2012, den för sena ankomster. Det är bara ett exempel på att vi behöver göra mer för att få ordning och reda i svensk skola.

Och – det är klart – vem vill inte att det ska råda ett bra arbetsklimat i klassrummen? Det är klart att det är viktigt att arbeta för att alla elever får tillgång ett sådant arbetsklimat som motiverar och stimulerar till goda studieinsatser.

Jan Björklunds analys blir trots det väldigt ensidig/enkelspårig. Han verkar mena att det enbart handlar om att tillämpa disciplin i skolan som vore det militär excercis. Det finns inga ansatser att se till orsaker till att elever kommer för sent till skolan, skolkar eller på andra sätt inte är motiverade till att delta i skolans studiearbete.

Jag har inget emot att lärare ställer krav på de elever som de  har i klasserna. Men dessa krav måste utgå ifrån en rejäl dos av respekt för och insikt om elevens bakgrund. Jag känner inte att utbildningsministern har denna insikt och respekt för elevers bakgrund. Han har ju snarare meddelat sin mening att inte alla elever behöver en fullständig gymnasieutbildning.

Det verkar som om Jan Björklund inte har något emot att offra ett antal elever på vägen fram till den skola han vill skapa.

Länkar: SvD, Ekot, dn.se, Ekot, SVT, Politism, Ekot, Aftonbladet

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Alliansfritt Sverige, Peter JohanssonSomar Al Naher, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: