Bloggarkiv

Fredrik Reinfeldt – hedersambassadör för den svenska modellen


Hedersambassadör

TCO har avtackat Fredrik Reinfeldt för sin tid som statsminister och ordförande för Moderaterna. För visad uppskattning utses Fredrik av TCO till ”hedersambassadör” för den svenska modellen. Titeln ställer tydligen inga särskilda krav på insatser eller åtaganden utan innebär endast ett erkännande av att Fredrik valt att (åtminstone i ord) försvara den svenska partsmodellen. José Gutierrez, presschef på TCO, säger att …

Regeringen Reinfeldt agerande inte rätt ur TCOs perspektiv, som i fråga om taket i a-kassan och visstidsfrågan, till exempel. Men samtidigt var det Reinfeldt som höll tillbaka de krafter som ville försämra arbetsrätten och ju längre tiden gick kom han mer och mer att uppskatta, och se värdet av, den svenska partsmodellen.

Denna ståndpunkt känns ju verkligen något defensiv. De förändringar som den borgerliga regeringen genomförde av arbetslöshetsförsäkringen syftade ju till att påverka den svenska modellen med branschsatta kollektivavtal. Systemet med ”arbetslöshetsavgifter” (högre avgift till a-kassa ju högre arbetslöshet) syftade till att påverka lönebildningen i branscher med högre arbetslöshet. Fackföreningarnas medlemmar skulle bestraffas med högre avgifter om de drev fram för höga löneökningar.

Ja, Moderaterna höll emot när det gäller större förändringar av LAS och när det gäller lagstiftning kring lönebildning (utom i det avseende jag berört ovan). Jag ser det mer som taktisk hänsyn.

Men, men ,,, det är uppenbart att TCO har en annan syn på saken.

Om en attack på den svenska modellen


På DN Debatt går Stefan Carlén, Christer Persson och Daniel Suhonen till storms mot den borgerliga politiken. De menar att de borgerliga partierna genomfört en attack mot den svenska modellen.

Debattörerna menar att den svenska modellen bygger på fyra ben:
– En arbetsmarknadsmodell med, bland annat, starka fack och partsstyrda förhandlingar,
– Socialförsäkringssystemet,
– Välfärdstjänsterna som utgörs av vård, skola och omsorg, samt
– Skattesystemet.

Herrarna beskriver de åtgärder som den borgerliga regeringen med stöd av Riksdagen har genomfört för att i grunden omvandla Sverige.

Det ligger väldigt mycket i vad de beskriver. De använder ganska hårda ord när de beskriver utvecklingen. Samtidigt kanske de glömmer bort att regeringspartierna faktiskt har fått mandat från väljarna att genomföra denna politik. Alliansen har använt ett språkbruk och presenterat förslag som en majoritet av väljarna har ansett goda och värda att pröva.

Väljarna har kanske inte i alla lägen funderat över konsekvensen av att låta de fyra partierna få genomföra sin politik. Men där står vi nu.

Socialdemokraterna har att formulera en politik med detta som erfarenhet. Stora delar av den borgerliga regeringens politik har faktiskt vunnit väljarnas gillande. Det går inte att blunda för detta om man vill vinna kommande val. Det går ju inte riktigt att skriva väljarna på näsan att de minsann har orsakat dagens situation alldeles själva.

Det är uppenbart att debattörerna vill åter till en mer ”traditionellt” socialdemokratisk politik. Inlägget synes lika mycket riktat till det socialdemokratiska partihögkvarteret som den är en kritik av borgerlig politik.

Det är klart att jag skulle vilja se mer av politisk polemik i valrörelsen. Men de ledande partierna lurpassar på varandra. Vi står verkligen inför ett osäkert parlamentariskt läge efter valet. En eller ett par av de borgerliga partierna kan förpassas ut ur Riksdagen. Socialdemokraterna kommer inte att vinna egen majoritet. Partiet kommer att få behöva förhandla om politiken med fler partier (i det fall man vinner valet).

Det innebär förstås att alla blir väldigt försiktiga med vad man säger och hur man uttrycker sig. Framför allt Socialdemokraterna har allt för mycket att förlora på oförsiktighet i det avseendet. Partiet vill hålla många dörrar öppna vid en (trots allt) trolig valseger.

Samtidigt gäller det ju att finna naturliga konfliktlinjer i politiken mellan socialdemokratiska och borgerliga idéer och politik. Här kan säkert (S) pröva sig fram litet mer. Det är tydligt att det den senaste tiden har skett en glidning i formuleringarna gällande vinster i offentligt finansierad välfärd.

Vi hade ett land där man brydde sig


Med hopp om en bättre framtid!

Jag har läst ett känslosamt och engagerat försvar för det som en gång var den svenska modellen. Artisten Dogge Doggelito gör slarvsylta av de nyliberala idéer som ligger bakom hur det svenska samhället har förändrats. Han skriver bland annat att …

Vi hade ett land där man brydde sig om barnen, de gamla, de sjuka och arbetslösa. Det fanns socialförsäkringar som garanterade en trygg tillvaro även om allt annat rasade. Det fanns resurser för att ta hand om de människor som behövde hjälp. Det är ju därför vi betalar skatt, för att vi vill ha den tryggheten. När man sänker skatten i tre, fyra eller fem omgångar så är det klart att pengarna inte räcker till.

Om man dessutom betalar vinster och aktieutdelningar till så kallade välfärdsföretag blir det inte mycket kvar. Dessa företag betalar dessutom inte skatt i Sverige för sina vinster, så ingenting går tillbaka in i systemet. En dag rasar allt som byggts upp under många år av kloka människor som ville något gott med vårt land.

Dogge går i försvar för ett annat sätt att organisera samhället än det som den sittande regeringen omfattar. Han tar inte tydlig partipolitisk ställning. Men det är väldigt tydligt att han inte delar den politiska inriktning som den borgerliga regeringen står för. Dogge har skrivit ett välformulerat och engagerat inlägg för en förändrad politik där vi åter tar ansvar för varandra och som mer präglas av solidaritet än av egoism.

Länkar: Aftonbladet debatt, SvD

Fler som skrivit: Markus Mattila, Ann-Sofie Wågström, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: