Bloggarkiv

Diktatur – Ja tack!


Forskare vid Göteborgs Universitet fått fram uppgifter som visar att en ungdom (mellan 18 år – 29 års ålder) av fem kan tänka sig att leva i en diktatur. En av fyra tycker inte att det är särskilt viktigt att leva i ett demokratiskt land. Forskarna förklarar denna utveckling med att den svenska skolan avreglerats. Staffan I Lindberg (en av den svenska forskare som genomfört den svenska delen av World Value Survey) säger …

En stor grupp av ungdomarna upplever att de befinner sig i ett system som dömer ut dem på förhand. Och att detta system skapats medvetet av demokratiskt valda politiker – så vad har de för nytta av demokratin? Den har betytt att de inte har någon chans att ta sig fram i livet.

Det är ju inte första gången denna undersökning visar på ett ökat intresse bland ungdomar att föredra diktatur som ett acceptabelt politiskt system. Resultaten kommer säkert att ifrågasättas men det känns ändå som om man borde ta uppgifterna som en varningsklocka. Det är ju trots allt på det sättet att demokratin kräver en ständig kamp för att utvecklas och försvaras som politiskt system.

En bitter kalk på första maj


Första maj i Eskilstuna brukar vara en ganska odramatisk dag. Trots att staden har två demonstrationståg genomförs firandet utan sura miner och ganska kollegialt. Årets första maj blev dock annorlunda. Svenskarnas parti sökte och fick demonstrationstillstånd. Jag vet inte vilket deras syfte med att demonstrera var eller varför de valde just att kraftsamla i Eskilstuna för en demonstration.

Oavsett vilket fick detta vissa element (som jag antar anser sig stå till vänster om socialdemokraterna) att kraftsamla och uppmuntra till motdemonstration och att hindra demonstrationståget. Jag vet inte vem som kastade den första stenen, flaskan eller slog det första slaget. Det blev dock bråk mellan de två grupperna vilket, framför allt, drabbade det omgivande samhället.

Jag misstänker att Svenskarnas parti kommer att vara ganska nöjda med dagen. De kommer att kunna tala om att de i demokratisk ordning ansökte om och beviljades demonstrationstillstånd. De förhindrades att slutföra sin demonstration efter att bråket kommit igång. De kan därmed med visst fog hävda att de förhindrades att genomföra en demokratisk rättighet. Det var säkert detta de ville uppnå. På det sättet ”vann” de dagen och de vänsteraktiva förlorade (fast de förmodligen anser det motsatta).

Nu för samhället städa upp, vårda skadade, ersätta materiella och andra skador och i övrigt försvara demokratin och allas rätt till att uttrycka sin mening inom de gränser som svensk lagstiftning ger. Jimmy Jansson, KS-ordförande (S) i Eskilstuna säger på sin Facebooksida:

Blir förbannad! Demonstrationsrätten ska värnas. Alla har rätt att göra sin röst hörd. Men det ger ingen rätt att fysiskt förstöra vår stad. Ingen! Låt Nazisterna gå sitt tåg. Folk fattar att deras värderingar är förkastliga. Ignorera dem bara. Ställ er med ryggarna mot. Vad som helst utom våld och provokation. Ge dem inte den uppmärksamhet de söker. De organisationer som säger sig bekämpa nazisterna verkar värna medlen mer än målet. Våld, provokation och förstörelse kommer före demokratiska grundvärderingar? Och nazisterna tvekar inte heller våld. Det vet vi.

Ingen, inte nazister eller heller dess motståndare ska känna sig välkomna i vår stad när dess närvaro leder till skadegörelse och otrygghet. Att människor likt ”legoknektar” för båda sidor reser till vår stad och använder den som slagfält accepterar jag inte! Och de få Eskilstunabor som deltar. Skäms! Ni är inte välkomna!

Jag hoppas vi alla kan enas om det?

Så mycket bättre går det inte att sägas!

Länkar: dn.se, E-K, Rapport, SVT Sörmland, E-KE-K, Rapport, E-K, Folket, E-KE-KE-KE-KE-K, Expo, E-K, E-K

Andra som skrivit: Ann-Sofie Wågström

Diktaturen kostar på


Jag läste ikväll ett intressant inlägg i dagens Expressen Kultur. Det är skrivet av Perry Johansson, docent i sinologi vid Stockholms universitet. Texten berör västvärldens förhållande till den växande kinesiska ekonomin. Västvärlden har fått ett allt större intresse av att komma in på den kinesiska marknaden. Samtidigt har Kina blivit en viktig internationell aktör i den meningen att Kina stödköpt mycket västvaluta. Stora delar av USA:s skulder är lånade i Kina.

Denna betydelse har gjort att västvärlden blundar för Kinas bristande demokrati – likaväl som vi tidigare blundat för regimerna i Mellanöstern. Kina betalar idag stora summor pengar för att upprätthålla Kommunistpartiets makt. Perry skriver att:

” … Mer än 600 miljarder kronor kommer att gå till olika polisiära styrkor, säkerhetstjänsten, fängelser och till den tungt beväpnade inrikesmilitären. Bara att upprätthålla kontrollen över vad som publiceras på internet och i mobiltelefontrafiken uppgår till enorma summor.”

Perry menar att västvärlden av ren självbevarelsedrift borde driva på för demokratiska och andra reformer i Kina. För egen del känns det som ett rent anständighetsskäl att göra det. Hur ska man kunna vara trovärdig om man i ena stunden talar om betydelsen av demokrati med öppna och fria samtal människor emellan? Sedan när man möter den kinesiska repressionen blunda hårt, hålla för öronen och verka som om man inte sett något. Allt i syfte att inte stöta sig den kinesiska ledningen och därmed mista möjligheter för sina företag att verka på den kinesiska marknaden.

Industribloggare: Ann-Sofie fordrar människovärdet tillbaka

%d bloggare gillar detta: