Bloggarkiv

Tydlig deltidsnorm inom kvinnodominerade yrken


Fackförbundet Kommunal har presenterat en rapport ”Halva arbetstiden, hela ansvaret” vari presenteras ett antal tydliga resultat. Förbundet har undersökt deltidsarbetets utbredning och sysselsättningsgradens förändring över tid bland anställda i arbetaryrken inom den kommunala sektorn.

Det visar sig att sysselsättningsgraden har ökat men att kvinnor fortfarande i hög grad arbetar både deltid som visstid. Utvecklingen går väldigt långsamt.

Bland andra framhålls följande resultat i undersökningen:

  • År 2013 arbetade knappt 90 procent av de visstidsanställda i arbetaryrken i kommunsektorn deltid. För tillsvidareanställda är siffran cirka 40 procent.
  • 23 procent av de anställda i Kommunals yrken i kommunsektorn arbetade 40 procent eller mindre under 2013.
  • Deltidsnormen inom Kommunals kvinnodominerade yrken i kommunsektorn drabbar både kvinnor och män, där 57 procent av kvinnorna och 53 procent av männen arbetar deltid.
  • I mansdominerade yrken arbetar kvinnor oftare heltid än i kvinnodominerade yrken. Skillnaden mellan män och kvinnors heltidsarbete är ändå påtaglig. I dessa yrken arbetar 84 procent av männen och 67 procent av kvinnorna heltid.
  • Heltidsarbetande har en högre medellön, beräknat på en heltidslön, än deltidsarbetande.

Den långsamma utvecklingen gör att Kommunal väljer att förändra sitt arbetssätt. Förbundet har under en tid försökt samarbeta med Socialdemokraterna för att få bättre anställningsformer för sina medlemmar. Detta har gett litet av positivt resultat. Därför väljer man nu att ”sluta gosa med socialdemokraterna”. Förbundets ordförande Annelie Nordström säger att …

Det är dags att sluta gosa med Socialdemokraterna. Att hålla på och jamsa med varandra på det sättet är passé. Nu har vi distanserat oss och ställer konkreta krav på partierna och vi känner redan att de lyssnar bättre.

I någon mån kan man ju se detta som ett misslyckande för det facklig-politiska samarbetet. Men i denna fråga gör nog Kommunal rätt. Arbetstider och arbetsmiljövillkor är trots allt en partsfråga där man som arbetstagare och arbetsgivare ibland har olika åsikter när det kommer till kritan. Samtidigt finns en tydlig utveckling där allt fler av Kommunals medlemmar arbetar i privat sektor.

Kommunal ska förstås driva på den politiska nivån för att få bättre villkor inom den offentligt finansierade sektorn – oavsett vilka som är arbetsgivare.

Länkar: dn.se, Arbetet

Regeringen har misslyckats med deltiderna


SVT rapporterar att allt färre deltidsarbetande får ersättning vid arbetslöshet från arbetslöshetsförsäkringen.

Den borgerliga regeringen valde 2007 att föreslå flera förändringar av den då gällande arbetslöshetsförsäkringen som särskilt påverkade de som arbetar på deltider.

Regeringen föreslog och den borgerliga majoriteten av riksdagen beslutade att deltidsarbetande endast kan ”fyllnadsstämpla” i 75 dagar. Vidare bestämde man att det krävdes minst 80 timmars arbete per månad i sex månader för att kunna kvalificera sig för en ny ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen.

Dåvarande arbetsmarknadsministern menade/trodde att de deltidsarbetande med endast 75 dagar med ersättning skulle komma att kräva heltider från arbetsgivarna. Den dåvarande regeringen menade på fullt allvar att det var de arbetslösas fel att arbetsgivarna inte erbjöd heltidstjänster.

Nu visar SVT:s granskning att regeringens politik har slagit helt fel. Deltiderna har inte minskat. Det enda som skett är att antalet deltidsarbetande som får ersättning vid arbetslöshet har minskat.

Det har, med regeringens politik, blivit ekonomiskt rationellt att vara arbetslös på heltid i stället för att hoppa deltidsarbeten.

Länkar: SVT, SVT, SVT

Fler som skrivit: Martin Moberg

Om att skapa heltidstjänster


Så här formulerar Socialdemokraterna synen på heltid kontra deltid på hemsidan:

Många människor, i synnerhet kvinnor, jobbar mindre än vad de skulle vilja göra. Av alla sysselsatta arbetar var fjärde deltid – vissa för att de inte vill jobba mer men många för att de inte får. Den ofrivilliga deltidsarbetslösheten kostar samhället mycket stora resurser. Den som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet till det. Vi vill att alla ska ha rätt till heltid, att deltid ska vara en möjlighet.

Onekligen har det blivit som så att kvinnor är de som oftast arbetar deltid. Grunden till det finns förstås i att kvinnor traditionellt har tagit störst ansvar för barnen och arbetet i hemmen (och fortfarande gör det). Eftersom kommuner och landsting är de arbetsmarknader där kvinnor dominerar har det skapats många lösningar för att organisera arbetet genom deltider. I en tid när kvinnor vill arbeta allt mer heltid finns det hårda strukturer att ta sig över och förbi.

Ska kommuner och landsting kunna bli attraktivare arbetsgivare måste man kunna erbjuda unga kvinnor och män heltidstjänster även för dem som arbetar i ”produktionen”. Det kommer att kräva politisk uthållighet och fasthet för att långsiktigt kunna organisera om arbetet för att möjliggöra heltid som det normala.

Att, som SVT rapporterar, bara var åttonde kommun erbjuder alla anställda rätt (eller planerar införa det 2013) till heltidsjobb om de vill gå upp från en deltidstjänst är alldeles för dåligt. Röd-gröna kommuner är endast marginellt bättre på att erbjuda heltider än borgerligt styrda. Jag håller med Carin Jämtin när hon säger att …

Det är alldeles för dåligt och vi jobbar hårt nu för att fler av våra rödgrönt styrda  kommuner faktiskt också ska införa heltid.

Ansvaret för att nå ända fram ligger hårt hos arbetsgivarna!

Länkar: SVT, SVT, Arbetet, Tidningen Vision, E-K, etc Örebro

Andra som skrivit: Ola Möller, Martin Moberg

Kvinnors arbetsvillkor


Det har under ett par dagar kommit rapporter som speglar hur kvinnor är överrepresenterade, jämfört med män, när det gäller anställningar på deltid och korta anställningar. Kommunal har som prioriterat mål att öka andelen heltidstjänster för sina medlemmar inom kommuner, landsting och privata vårdföretag. Offentliga arbetsgivare är tyvärr inte några föredömen när det gäller att kunna erbjuda heltidstjänster till de arbetargrupper som Kommunal organiserar. Kommunals ordförande Annelie Nordström, är trött på alla de kommuner som säger sig vilja erbjuda fler heltid …

De senaste åren har säkert hälften av landets kommuner lovat det, men mycket lite händer. Vi är trötta på alla löften, både från moderater och socialdemokrater. Vi tror det när vi ser det.

Göteborgs-Posten rapporterar om en kommande rapport från TCO ”Tjänstemännens arbetsliv”. Rapporten visar att kvinnor i åldern 20–34 år har svårare att få fast anställning än män. Eva Nordmark, TCO:s ordförande, säger …

Här ser vi tydligt att var fjärde kvinnlig tjänsteman i dag har tillfälligt jobb, bland männen är det bara var tionde.

Rapporten ger inte svar på om detta är lika vanligt i samtliga TCO:s branscher eller om det finns skillnader. Däremot är resultatet tydligt – kvinnor har oftare än män tillfälliga anställningar. Jonas Milton, ordförande i Almega, tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation, säger …

Jag är förvånad och skeptisk och vill läsa rapporten först.

Som lök på laxen kommer att många andra undersökningar visar att kvinnor ofta har ett sämre löneläge än motsvarande arbeten för män. Det borde, trots Jonas Miltons skeptiska kommentar,  vara tydligt att det förekommer ett systematiskt missgynnande av kvinnors arbetsvillkor.

Länkar: GP, di.se, LO-tidningen, dn.se, dn.se, dn.se

Andra som skrivit: Shadé Jalali, LO-bloggen

Industribloggare: Leine Johansson, Patrik Renfors

Rätt till heltid en omöjlig dröm?


Socialdemokraterna Håkan Juholt och Carin Jämtin har i ett debattinlägg i dagens DN Debatt berört en fråga som kommer att aktivera Svenskt Näringsliv och dem närstående organisationer. Håkan och Carin aviserar att (S) i sin kommande budgetmotion kommer att föreslå lagstiftning om en rätt till heltidsarbete. De visar i inlägget att … :

Siffrorna talar sitt tydliga språk: 18 procent av kvinnorna och 13 procent av männen har en visstidsanställning. 66 procent av de sysselsatta kvinnorna i åldrarna 20–64 år arbetar heltid och 34 procent deltid. Motsvarande andelar för män är 89 respektive 11 procent.

Det är alldeles uppenbart att det råder stora skillnader mellan hur svårt (eller enkelt) det är att organisera arbetet i heltider. Det är betydligt vanligare inom offentlig sektor med deltider. Så är det även inom handeln (med den skillnaden att det verkar vara norm med heltider inom den mer manligt dominerade elektronikhandeln). Det är nog ingen som inbillar sig att det är en enkel fråga att lösa. Inom vissa branscher är det klart att arbetstyngden är fördelat ojämnt över dygnet. Därför är det viktigt med en saklig debatt kring denna fråga – vilket knappast detta svar är:

Det är alldeles för enkelt för arbetsgivarna att hävda att det inte är möjligt med att organisera arbetet med fler heltider. Det är förmodligen ganska bekvämt att anställa på en kort garanterad deltid. De anställda blir mindre benägna att vara kritiska och öppenhjärtiga gentemot sina chefer. Arbetsgivaren kan med kort varsel öka arbetstiden som det behagar. Den anställde i beroendeställning har svårt både att säga nej och planera sitt liv. Det är inte ovanligt inom handeln med anställningskontrakt som garanterar väldigt få arbetstimmar men där man i praktiken arbetar nästan heltid. Det är ett ovärdigt utnyttjande av de anställda som har små möjligheter att skaffa sig annan arbetsgivare för att samla på sig timmar.

Eftersom denna fråga handlar om arbetsgivarnas arbetsledningsrätt kommer deras svar automatiskt vara negativt och inte särskilt allvarligt menat. Men de borde vara betydligt mer lyhörda i denna fråga. Arbetsgivare, offentliga såväl som privata, har lagt grunden för att denna fråga kan komma att lösas lagstiftningsvägen.

Branschanpassade avtalslösningar borde vara den bästa lösningen. Lagstiftning har svårt att hantera skillnader och behov inom olika branscher och kan därför bli en opraktisk lösning. Men det finns inget som tyder på att arbetsgivarna är särskilt angelägna att diskutera frågan om heltider. Hot om lagstiftning kanske kan vara den katalysator som kan driva fram lösningar genom kollektivavtal.

Men då krävs det en annan regering!

Länkar: dn.se, dn.se, di.se

Andra som skrivit: Lena Sommestad

Industribloggare: Eli har besökt Scania verkstadsklubb, Patrik vill påverka Oxelösund, Patrik skriver om att MP stödjer regeringens höstbudget, Leine skriver om att frosseri ska öka välfärden, Eli skriver om jämställdhetstänkandet

%d bloggare gillar detta: