Bloggarkiv

Det moderna arbetslivets daglönare


Fackförbundet Handels har presenterat en rapport varur det framgår att ett stort antal av deras medlemmar både har otrygga anställningar som arbetar deltider.

Framförallt är det förbundets kvinnliga medlemmar som drabbas av dessa anställningar.

I rapporten konstateras även att fler män har otrygga och korta anställningar inom förbundets verksamhetsområden. Susanna Gideonsson, Handels förste vice ordförande, konstaterar att …

Konsekvensen blir att allt fler lever liv där det är omöjligt att planera för framtiden, att de blir ett slags moderna daglönare där varje dag är en jakt på fler timmar – ett missat sms från arbetsgivaren betyder förlorad inkomst. Och arbetstagaren får inte bara en osäker ekonomisk tillvaro utan också arbetsuppgifter som kräver mindre, något som bidrar till att skapa ett A- och B-lag på arbetsmarknaden.

Det framgår tydligt av rapporten att anställda med upprepat korta anställningar uppfattar sin position som otryggare än de som har fasta anställningar. Denna känsla påverkar förstås hur man uppfattar sin position på arbetsmarknaden. Som otrygg blir man mer benägen att acceptera sämre villkor i, den ibland fåfänga, förhoppningen att få ett fast arbete.

Det märks tydligt att den ökande flexibiliteten inom arbetslivet framför allt skett på de anställdas bekostnad. Det är de anställda som ska vara flexibla på arbetsgivarnas villkor och initiativ. Frontlinjen i denna utveckling går huvudsakligen inom de kvinnligt dominerade servicebranscherna. Men utvecklingen sprider sig till allt fler områden.

Det behövs därför en tydligare facklig samsyn på detta område för att vända den utveckling som sker.

Länkar: dagens arena, handels.se

%d bloggare gillar detta: