Bloggarkiv

Alliansväljarna är mer benägna att byta block


Dagens Nyheter har låtit opinionsinstitutet Ipsos att genomföra en intressant undersökning. Ipsos har fått undersöka vilka andrahandsalternativ som väljarna har. Det som framgår är att de borgerliga väljarna är mer benägna än röd-gröna väljare att byta block. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är de enskilda partier med högst potential att locka väljare i det kommande valet.

Detta är förstås högst otrevliga siffror för de borgerliga partierna. De har valt att göra den kommande valrörelsen till en förtroendefråga om den egna politikens överlägsenhet oppositionens. De vill sätta den egna gemensamma politiken gentemot en fiktiv röd-grön splittring.

Med detta sagt är det förstås långt ifrån klart hur det kommande valresultatet kommer att se ut. Fortfarande måste en valrörelse genomföras där man ställer de politiska alternativen emot varandra.

I den kampen har Socialdemokraterna allt att vinna på att framför allt presentera sina egna förslag.

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, di.se, di.se

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige

Annonser

Pagrotskys skatteförslag


Dagens Nyheter skriver idag om den rapport som Leif Pagrotsky skriver om en framtida socialdemokratisk skattepolitik. Tydligen har DN:s journalist getts möjlighet att ”tjuvkika” på de förslag som Leif kommer att presentera för partiledningen inom kort. Huruvida det är helheten eller enbart valda delar som har presenterats för tidningen återstår ju att se. Men som tidningen, tillsammans med andra, presenterar det handlar det om att bibehålla rutavdrag och att acceptera de fyra jobbskatteavdragen.

Att (S) i efterhand har kommit att acceptera jobbskatteavdragen var ju knappast en nyhet. De har knappast bidragit särskilt mycket till att skapa arbetstillfällen. Däremot har ju många människor vant sig med de skattesänkningar som de faktiskt har gett. Det enda som Leif Pagrotsky vill är att undanröja den orättvisa i skattesystemet som innebär att arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer betalar en högre skatt än arbetande. Anders Borg reagerar på det förslaget och hävdar att detta kommer att göra arbetslösheten högre. Det är det vanliga påståendet att högre ersättningar till arbetslösa innebär att de inte kommer att söka arbete. Det är en tes som handlar mer om tro än vetenskap.

Jag är inte någon större anhängare av rut- och rotavdrag av den konstruktion som är den borgerliga regeringens. Denna reform gynnar framför allt högre medelklass i välbärgade kommuner runt de större städerna. (S) har tidigare markerat en vilja behålla rutavdraget men med avdrag för lägre belopp. Det vore ett sätt att markera att inte enbart de som redan har pengar att lägga ut ska gynnas av en sådan reform. Jag vill hellre se att man skattemässigt gynnar pensionärer så att de kan ordna med skötseln av sina hem.

Det är dock uppenbart att Leifs förslag är en anpassning till den rådande politiken innebärande en allt större trängsel i politikens mittfåra. Det är den växande medelklassen i de större städerna som alla vill hålla sig väl med. Genom höga boendekostnader och andra fördyrande levnadsomständigheter har det förstås varit ett lockande budskap att få sänkta skatter och ett borttagande av fastighetsskatten. Den har ersatts med en avgift som gjort det billigare för de med de dyraste bostäderna och i många fall gjort det dyrare för människor i glesbygd.

Jag inser problemen med att höja inkomstskatter i den värld vi lever i idag. Däremot tror jag på införandet av en reformerad fastighetsskatt. Där finns stöd från många ekonomer. Det är förstås svårt att skapa en politik för regeringsövertagande som enbart bygger på ett budskap som lyder ”Vi höjer skatten för Dig”. Samtidigt handlar det ju om vilket samhälle som socialdemokraterna vill skapa och vilka samhällsnyttigheter som samhället ska kunna leverera till medborgarna. Eftersom inget kommer gratis måste sådant betalas på något sätt. Socialdemokraterna måste ju vara ett tydligt alternativ till den politik som den borgerliga regeringen står för.

Jag är inte odelat positiv eller negativ till de Leif Pagrotskys tankar som DN delgett världen idag.  Jag vill ta del av helheten innan jag bestämmer mig för vad jag ska tycka. Tills dess får du nöja dig med vad jag skrivit ovan.

Länkar: dn.se, SvD, SvD, Ekot, SvD, SVT, di.se, dn.se, dn.se, dn.se, SvD, SvD

Andra som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg, Peter Högberg, Lena Sommestad, Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: