Bloggarkiv

Om mutor i den fackliga världen


Tidningen Dagens Arbete rapporterar om hur företag i omställningsbranchen erbjuder fackliga ombudsmän och förtroendevalda gåvor och annat i syfte att vara aktuella för uppdrag. Av rapporteringen kan man lätt få uppfattningen att dessa erbjudanden kommer dagligdags och regelbundet.

Och visst, det förekommer att jag fått sådana erbjudanden som beskrivs i artikeln. Sådant brukar jag låta mig gå förbi. Oftare förekommer det att representanter för omställningsbranschen vill träffa oss ombudsmän för att presentera de fantastiska resultat de uppnår med sitt program. Jag personligen känner mig mer översvämmad av broschyrer och liknande material.

Men ja –  det har förekommit att jag har bjudits på lunch (ej affärslunch – enbart dagens) av representanter för omställningsföretag. Jag har även låtit mig bjudas på te i samband med möten. Merendels träffar jag representanter för omställningsföretagen i samband med återkoppling av omställningsuppdrag de haft – dessutom oftast utan krav på att äta lunch.

Men det är klart att man ska agera försiktigt när det kommer sådana erbjudanden. Det gäller ju att se till vad syftet är med sådana typer av erbjudanden. Helle Klein säger i en kommentar till tidningens rapportering att …

Trygghetsfonden borde ha etiska principer för hur marknadsföringen får gå till hos de företag man tecknar samarbetsavtal med. Fackförbunden måste formulera en policy, helst en gemensam.

Det vore klokt av IF Metall att ta fram centrala riktlinjer som anställda och förtroendevalda har att följa när det gäller sådana här frågor. Men även med sådana riktlinjer krävs det ett eget ansvar av hur jag själv agerar och hur jag eventuellt låter mig bjudas på diverse aktiviteter.

Länkar: da.se, da.se, da.se, da.se, dagens arena, SvD, di.se

Helles återkomst till journalistiken


Helle Klein

Gårdagens spännande och roliga nyhet var att Helle Klein kommer att bli chefredaktör för ”min” tidning Dagens Arbete. Dagens Arbete är (och har varit) en spännande tidning. De har alltid levererat aktuella och vederhäftiga artiklar i ämnen som berör de fackliga medlemmarna.

Tidningen har också lyckats förnya sig genom spännande samarbeten med andra media. Tidningen är därför en viktig röst i den fackliga och arbetsmarknadsdebatten.

Med Helle Klein känns det som om den utvecklingen kan fortsätta. Det ska bli väldigt spännande att läsa och se hur tidningen kommer att ta sig an kommande journalistiska utmaningar.

Välkommen till Dagens Arbete! Helle – jag är förväntansfull!

Länkar: da.se, Journalisten, Arbetet, da.se, dn.se, Resumé

Försäkringskassan har vägrat att rätta till fel


Tidningen Dagens Arbete har skrivit ett antal artiklar om vilken betydelse som Försäkringskassans läkare har för bedömningen om en person har en arbetsskada eller ej. Enligt det regelverk som styr Försäkringskassans handläggare i sådana frågor ska läkarnas utlåtanden endast ses som rådgivande. Men som tidningens undersökning visar så följer i praktiken handläggarna deras omdömen. Det visar bland annat en studie (2011:15) som Inspektionen för socialförsäkringen gjort.

Marie berättar om hur Försäkringskassans läkare plockat ”godbitar” ur en utredning som gjordes om hennes besvär. I samtal med en psykolog var hon tydligen väldigt öppen om sitt liv under uppväxttiden. Det hon berättade har sedan blivit en riskfaktor i bedömningen av huruvida hennes psykiska har samband med arbetet eller inte.

Lena berättar om hur Försäkringskassans läkare läkare tagit upp Lenas ”svåra fetma”. Enligt hans utlåtande vägde Lena 135 kilo, vilket hon aldrig gjort. När han skrev det vägde hon runt 90 kilo. Han skriver också att hon är storrökare. Det var 20 år sedan hon slutade. Utlåtandet skickades vidare utan att de felaktiga uppgifterna togs bort, trots att chefen skrev ett intyg om att Lena inte varit inblandad i några konflikter på jobbet. När Lena överklagade beslutet om livränta fanns de felaktiga uppgifterna med i handlingarna som kassan skickade in. Lena säger …

Det här är rent förtal, som sprids, gång på gång. Jag känner mig så förnedrad.

Jonas berättar om hur hans sjukskrivande läkare i ett läkarutlåtande lägger till en fundering om inte de besvär som Jonas har är Morbus Dercum, en sjukdom som yttrar sig genom smärta i fettvävnaden. Senare använder Försäkringskassans läkare detta utlåtande vari funderingen förvandlas till en trovärdig förklaring. Senare förvandlar Försäkringskassans handläggare denna ursprungliga förklaring till en fattad diagnos. Detta har skett utan att någon läkare gjort en vidare undersökning av den fundering som väcktes.

Steve Dahlin har tidigare arbetat på Försäkringskassans omprövningsenhet i Jönköping. Han lämnade detta jobb, bland annat, eftersom han ofta reagerade på vad Försäkringskassans läkare skrev i sina utlåtanden. Det märktes tydligt att läkarna strävade efter att ärendena skulle avslås. Han säger vidare att …

Det är väldigt ovanligt att Försäkringskassans handläggare, beslutsfattare och omprövare i arbetsskadeärenden ifrågasätter kassans läkare. Även om de kommer med långsökta och uppenbart felaktiga påståenden.

Tidningen har presenterat de uppgifter som framkommer i artiklarna för Tomas Eneroth (S), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott. Han menar att dessa inte är några nyheter för honom. Han har sett sådant av egen erfarenhet och i undersökningar som gjorts av Riksrevisionen och Inspektionen för socialförsäkringar. Han meddelar att Socialdemokraterna kommer att lägga en motion till Riksdagen. I motionen kommer man, bland annat, att yrka på tuffare krav på utredningarna av arbetsskador och vilka intyg som ska vara med när kassan tar sina beslut. Han säger …

Två av personerna i ert reportage är kvinnor. De är ganska typiska exempel som visar på den bristande jämställdheten. Kvinnor råkar särskilt illa ut när deras arbetsskador ska bedömas. Forskningen är framför allt inriktad på män. Därför söks ofta orsaker till besvären även i kvinnornas allmänna livssituation, som i Maries fall. Det leder till att de inte får någon ersättning. Det är helt oacceptabelt.

Det är en ganska skrämmande bild som dessa artiklar visar på. Även om detta måhända inte är det normala så är det tillräckligt allvarligt att det förekommer. Det är uppenbart att Försäkringskassans läkare har ett påtagligt inflytande över vilka beslut som Försäkringskassans handläggare fattar. Det är heller knappast något att förvåna sig över. Handläggarna har ju lika grundläggande medicinska kunskaper som de flesta av oss. Det är dock problematiskt om uppenbart felaktiga påståenden och uppgifter inte kan tas bort från beslutsunderlagen. Det känns som om dessa läkare borde få ta ett större personligt ansvar för de yttranden och utlåtanden de ställer om de personer vars eventuella arbetsskada ska prövas.

Länkar: da.se, da.se, da.se, da.se, da.se, da.se, da.se

Andra som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg, Martin Moberg, Martin Moberg, Kaj Raving

Vad vill LO?


Har just läst ett debattinlägg skrivet av Marcus Derland, journalistklubbens ordförande på Dagens Arbete. Han är starkt kritisk till LO-ledningens förslag kring sin mediestrategi. Han begår nästintill lustmord på de tankar som framförs. Marcus säger, bland annat, att:

För oss riktiga journalister är det självklart. Bra, trovärdig journalistik om LO-medlemmarnas vardag och villkor ger genomslag. LO:s mediehjärnor gör en annan analys. Opinionsarbete och propaganda genom möjlighetskapitalbolaget är vad svenska industriarbetare, byggnadsarbetare, undersköterskor, skogsarbetare och restauranganställda behöver.

Det ligger en hel del i det som Marcus säger. Det går inte att glömma bort det journalistiska arbetet. Jag har fått en hel del ammunition i mitt bloggande genom de reportage som, bland andra, Dagens Arbete publicerat. Det undantar inte att LO behöver bli bättre på att paketera den information som måste förmedlas och som är en del i att vända samhällsutvecklingen.

%d bloggare gillar detta: