Bloggarkiv

Regeringen har inte gjort någonting


Ett antal näringslivsföreträdare för den svenska transportnäringen har skrivit ett bekymrat debattinlägg. De skriver att det förekommer missbruk av EU:s cabotageregler på de svenska vägarna. De skriver om hur företag bryter mot EU- och svenska regler. De menar att den pågående utvecklingen riskerar att slå ut seriösa svenska företag. De förklarar att …

Regeringen har haft kännedom om dessa förhållanden i åtskilliga år men har i stort sett inte gjort någonting. Infrastrukturministern förklarade i riksdagen i början av året att hon eftersträvar en helt öppen inre marknad, även för vägtransporter. Det vill säga: de hinder som fortfarande finns mot den illegala trafiken skulle i så fall helt undanröjas. På senare tid har det dock kommit andra signaler från infrastrukturministern, där hon bland annat har uttalat att hon ”hoppas kunna lägga fram ett lagförslag innan höstens riksdagsval”. Vi välkomnar detta men det är fortfarande alltför vagt och osäkert.

Det känns väl som att dessa (och näraliggande) frågor inte är särskilt prioriterade av den borgerliga regeringen. Hur än angelägna transportnäringens krav (som de presenteras i debattinlägget) än är känns det inte särskilt troligt att något kommer att hända innan valet.

Risken är stor att de som undertecknat debattinlägget ropar förgäves.

Socialdemokraterna har däremot lanserat ett förslag kring detta.

%d bloggare gillar detta: