Bloggarkiv

Se över rot-systemet


Marie Linder (förbundsordförande Hyresgästföreningen) och Johan Lindholm (förbundsordförande Byggnads) kritiserar i ett debattinlägg dagens konstruktion av skatteavdraget rot. De menar att avdraget kraftigt gynnar ett visst typ av boende (egenägda bostäder) och missgynnar övriga. De menar vidare att mycket tyder på att avdraget heller inte påverkat svartarbete inom branschen.

De önskar att man ser över systemet på så sätt att det blir möjligt att genomföra välbehövliga insatser för renovering av hyresrätter. De skriver att …

Avdraget måste breddas så att det kan användas för åtgärder i flerbostadshus i både hyres- och bostadsrätt. I dag kan bostadsrättsinnehavare använda det till åtgärder i den egna lägenheten, men inte till åtgärder i huset. Till hyresgäster eller de som äger hyreshus går inte en krona.

Rotavdrag användes tidigare som en metod att stödja branscher vid lågkonjunkturer. Avdraget medförde att man kunde hålla sysselsättningen uppe inom byggbranschen som inom industrin. Med den borgerliga regeringen har avdraget tappat sin funktion som utjämnare mellan låg- och högkonjunktur.

Det finns vidare en tydlig poäng i debattörernas resonemang. Rot kostar ca 14 miljarder kronor om året samtidigt som staten avsätter några hundra miljoner kronor på energieffektivisering i miljonprogramsområden.

Debattörernas önskan om en översyn synes mig fullt rimlig.

Sätter facket käppar i hjulen?


Svenska Dagbladet har skrivit ett par artiklar om hur fackliga organisationer skriver oseriösa och icke relevanta yttranden till Migrationsverket.

Enligt gällande lagstiftning ska Migrationsverket inhämta yttrande från aktuell facklig organisation när arbetsgivare ansöker om arbetstillstånd. De fackliga organisationerna ska yttra sig över om aktuellt anställningserbjudande inte är sämre än gällande kollektivavtal.

Enligt SvD:s artikel anser jurister på Migrationsverket att en del av de fackliga yttrandena inte är seriösa och/eller tillför något till myndighetens utredning. Särskilt pekas Byggnads och Hotell och Restaurangfacket ut.

Jag har ingen annan mening än att de fackliga organisationerna ska lämna relevanta svar till myndigheten. Det är ju en förutsättning för att lagstiftarna inte ska frestas att förändra lagstiftningen i en för facket negativ riktning.

Jag brukar ibland skriva yttranden som ska till Migrationsverket. Det händer att man får känslan av att arbetsgivarna har lärt sig vad de ska skriva. Det händer sällan att erbjudna arbetsvillkor är sämre än kollektivavtalets. Men det känns ibland som om villkoret är för bra jämfört med ”normala” villkor som gäller i aktuell bransch.

Om jag visste att de arbetsvillkor som (förment) erbjuds vore rättsligt bindande skulle det kännas bättre att lägga möda vid att skriva svar till myndigheten.

Länkar: SvD, SvD

Ordning och reda inom byggbranschen


Så har Byggnads och Byggarbetsgivarna hittat en modell för att skapa bättre ordning och redan inom branschen. Den kompromiss som man hittat bygger på att arbetsgivarna betalar in medel till en försäkring som ska garantera arbets­tagare minst avtalets lägstalön. Till det kommer skrivningar om ett huvudentreprenadansvar. Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, skriver

Vi får nu ett huvudentreprenörsansvar som innebär att huvudentreprenören håller reda på vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen och utreder misstanke om fusk. Däremot slipper vi ett solidaransvar som skulle innebära att företag tar ansvar för andra företags anställda. Detta i kombination med den lagstiftning om närvaroliggare som vi snart har på plats så kommer det att bli svårt för oseriösa aktörer att agera i byggbranschen.

Så bra att man nådde ända fram till slut. Men det krävdes att den fackliga organisation var beredd att ta till det yttersta vapnet – strejk – för att arbetsgivaren skulle inse med vilket allvar Byggnads såg på denna fråga.

Länkar: Lag & Avtal, Byggnadsarbetaren, Arbetet, Arbetet, Arbetet, Byggnadsarbetaren, da.se, dn.se, Ekot, Aftonbladet ledare, dagens arena, SvD, SvD, dn.se, SVT, Ekot, Arbetet

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg, Peter Johansson, Monica Green, Lennart Kriisa

Fifa agerar skandalöst


Johan Lindblom i Qatar

Johan Lindblom, Byggnads förbundsordförande, är tillsammans med Bygg- och Träarbetarinternationalen (BWI), på besök i Qatar. Syftet med besöket är att sätta sig in i de villkor som byggnadsarbetare arbetar under i landet. Besöket sker, bland annat, i anledning av den artikel som den engelska tidningen ”the guardian” skrivit.

Johan berättar att han träffat byggnadsarbetare och fått veta under vilka villkor de arbetar i Qatar. Det är ingen upplyftande information som Johan delger oss. Han menar att Fifa har stort ansvar för de förhållanden de som bygger anläggningarna för fotbolls-VM 2022 arbetar under. Johan säger …

Fifa bär ett enormt stort ansvar eftersom de valt att förlägga fotbolls-VM i Qatar. De agerar skandalöst när de frånsäger sig allt ansvar och säger att sport och politik inte hör ihop. Anledningen till att dessa byggnadsarbetare utnyttjas i Qatar just nu är på grund av att det ska spelas fotboll här 2022. Jag tror inte att vi vill sitta och titta på fotboll om vi vet att människor har fått sätta livet till för den skull. Dessutom sänder det mycket konstiga signaler till alla ungdomar och föräldrar som älskar fotboll när Fifa:s företrädare säger att mänskliga rättigheter inte spelar någon roll.

Jag tycker att FIFA skulle bjuda in det globala byggfacket och gemensamt besöka arbetsplatser med både lokala och globala företag samt uppvakta ansvariga makthavare. Jag förutsätter att Fifa ändrar inställning, kliver in och kräver bättring.

Det är fruktansvärda berättelser som kommer från Qatar om de förhållanden som migrerande arbetare får utstå. Det känns orimligt att man ska belöna ett sådant land med att genomföra kanske världens största idrottsevenemang. Du kan uppmana Fifa att göra om omröstningen här. Du kan ta ställning för fackliga rättigheter i Qatar här.

Länkar: SvD, Studio ett

Stoppa fusket i byggbranschen


Lyssna på branschen, Annie!

Ola Månsson (vd Sveriges Byggindustrier) och Johan Lindblom (förbundsordförande Byggnads) står som undertecknare av ett för parterna gemensamt debattinlägg. De ber i inlägget Annie Lööf om att låta byggbranschen bli en pilotbransch för att införa en enkel månadsrapportering av löner till Skatteverket.

Parterna vill på detta sätt bidra till att få bort de oseriösa företag som finns i branschen. De konstaterar att byggbranschen är svårt ansatt av svartarbete och dåliga villkor för anställda. Detta gör det svårare för de företag som vill sköta sig genom att följa kollektivavtalade villkor.

Parterna har genomfört några regionala försök med enkel månadsrapportering. Dessa försök har fungerat så pass bra att man nu vill kunna genomföra detta i hela landet. Detta är dock inte möjligt eftersom regeringen genom näringslivsminister Annie Lööf har valt att kasta ett lagförslag om enkel månadsrapportering i det ”runda arkivet”. Ola och Johan avslutar sitt inlägg med …

Vi förstår inte varför regeringen och näringsminister Annie Lööf har lagt det här förslaget i papperskorgen. Det är ett bakslag för hela branschen när regeringen försvårar genom att endast se nackdelarna. Vi önskar en större förståelse eftersom byggbranschen är extra utsatt. Tänk om och ger oss ett undantag så att byggbranschen kan bli en pilotbransch för att få bort skattefusket. Sverige behöver fler justa arbetstillfällen och fler sunda företag som bidrar till samhällsutvecklingen.

Annie Lööf drivs av en sådan iver att få bort krångliga regler från hårt pressade företagare att hon inte ens är beredd att stödja förslag som kan få bort svart arbete och annat fusk. Det vore nu bra om byggbranschen kunde genomföra ett sådant pilotförsök som de önskar. Jag hoppas att Annie Lööf kan morska upp sig och beredvilligt öppna upp för parternas gemensamma önskan.

Länkar: SvD, Lag&Avtal

Om att pressa arbetskraftskostnader


Andrzej Stamirowski besöker utstationerade polska arbetare.

LO har producerat en rapportGäst i verkligheten – om utstationerad arbetskraft i praktiken” beskrivs en växande verklighet på den svenska arbetsmarknaden.

Rapporten beskriver att det är vanligast inom byggsektorn med utstationerad arbetskraft. Det handlar om drygt 15.000 personer av de cirka 18.000 som arbetar som utstationerade i LO-branscher. LO bedömer att drygt 20 % av de som arbetar inom branschen är utstationerad.

Rapporten anser att en viktig anledning till att det finns många utstationerade inom en bransch handlar om att pressa priset för genomfört arbete. Det gör man, bland annat, genom att betala lägre löner. Det görs även genom att undvika svenska skatter, sociala avgifter, kostnader för tjänstepension, försäkringar etc. Det gör det svårt för svenska företag att konkurrera. Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO, säger att …

Viss utstationering beror på brist på kvalificerad arbetskraft och det har vi inga synpunkter på. Men det råder inga tvivel om att det i många fall handlar om att pressa ner lönerna och utnyttja människor i svagare situation.

Svenska Dagbladet har talat med Andrzej Stamirowski. Han arbetar för Byggettan med att besöka arbetsplatser för att granska arbetsmiljön. Han möter ofta arbetare som betalas väldigt låg och som arbetar under oskäliga villkor. Andrzej berättar att …

Förra veckan träffade jag en kille från Ukraina som fick tio kronor i timmen. Han sov på golvet på arbetsplatsen. Samma vecka pratade jag med killar från Estland som fick 14 kronor i timmen.

LO föreslår ett antal åtgärder för att komma till rätta med att människor utnyttjas på ett oskäligt sätt. Från den första juli är utländska arbetsgivare skyldiga att anmäla sina utstationeringar till Arbetsmiljöverket. Det är i och för sig bra, men LO pekar på danska erfarenheter.

Danmark genomförde ett sådan system. Men det var först sedan man införde en bestämmelse om att köparen av tjänsten (huvudentreprenör eller en privatperson) kunde få böter om de anlitade ett företag som inte registrerats. Det satte fart på registreringen som innan dess var obefintlig. LO önskar att en sådan åtgärd även införs i den svenska lagstiftningen.

Jag finner inget oskäligt i förslag till ytterligare reglering om utstationerad arbetskraft. Det styrks, bland annat, av uppgörelsen om nya regler för upphandling som slutits mellan EU-länderna och parlamentet. Det behövs verkligen ytterligare regleringar eftersom vi hela tiden kan läsa om utländsk arbetskraft som luras till Sverige under falska förespeglingar.

Länkar: ka.se, SvD, di.se, dn.se

Fler som skrivit: Claes-Mikael Jonsson

Om att kräva sin rätt


Vi kräver en ursäkt och våra pengar tillbaka!

Tidigare i år uttalade sig ILO:s expertkommitté över lex Laval. De fann att den svenska lagstiftningen strider emot ILO:s kärnkonventioner om förenings- och förhandlingsrätt.

Expertkommitténs uppmanade den svenska regeringen att ändra lagstiftningen som begränsar fackliga organisationers möjligheter till stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med utländska företag.

Kommittén slog fast att strejkrätten inte kan begränsas genom krav på proportionalitet samt att fackföreningar inte kan krävas på skadestånd för strejker som skyddas av internationella konventioner. ILO uppmanar därför den svenska regeringen att kompensera Byggnads ochElektrikerförbundet för de skadestånd de tvingades att betala till företaget Laval.

Från regeringshåll har det inte kommit särskilt många kommentarer kring ILO:s utslag. I ett debattinlägg anmäler Byggnads och Elektrikernas respektive förbundsordförande att de sammanställt en faktura om totalt tre miljoner kronor att sändas till den svenska regeringen. De har även skickat ett öppet brev till samtliga ledamöter i riksdagen.

Jag tror inte att de två förbundsordförandena på allvar inbillar sig att den borgerliga regeringen kommer att vidta de åtgärder som skulle krävas för att betala ”fakturan”. De lär heller inte få några ursäkter för den kritik de fick för sitt ställningstagande för att kräva kollektivavtal.

Det intressanta med ILO:s utslag är om det kommer att få någon som helst inverkan på gällande tolkning av EU:s lagstiftning. Det är trots allt EU-domstolens tolkning av lagstiftningen som ligger till grund för att de två LO-förbunden förlorade den juridiska prövningen.

Länkar: SvD, Lag & Avtal, Byggnadsarbetaren, dagens arena

Svartjobben har inte minskat med ROT


Vad döljer sig bakom den vita fasaden?

Kaliber, P1:s program för undersökande journalistik, ger i ett aktuellt inslag en väldigt mörk bild av den del av byggbranschen verksam med ROT-arbeten.

Reportaget visar hur mindre seriösa företag använder svart arbetskraft till att utföra ROT-finansierade arbetsuppgifter. Det handlar om företag som har några ”vitt anställda” som en seriös front utåt. Sedan anställer man gärna personer från östeuropeiska eller andra länder.

Det som uppnåtts med ROT-reformen  är ett ökat vitt kassaflöde mellan kunderna och bolagen. Men, som det sägs i reportaget, hur mycket av det vita som egentligen är vitt, det vet man mycket litet om. I reportaget undersöks vilka verktyg som myndigheterna har att beivra svartarbete inom byggsektorn:

  • Gränspolisen får utföra arbetsplatskontroller på företag som har kontanthantering. Till byggarbetsplatser har de dock inte tillträde.
  • Skatteverkets kontrollanter får inte heller göra oanmälda kontroller på byggarbetsplatser. Tillsynen är begränsad till skrivbordskontroller.

Skatteverket önskar att det skulle införas personalliggare inom branschen (på samma sätt som för restauranger), rätt att göra oanmälda kontrollbesök och månadsrapportering av arbetsgivaravgifterna på individnivå. När det gäller det sist nämnda förslaget bereds förslaget inom regeringen. Den är dock splittrad i frågan och därför har regeringen tagit tillbaka förslaget tills vidare.

Det här är inte första gången jag läser om att rut/rot-reformen inte har lyckats undanröja det svarta arbetet. Det finns rapporter om att den vita och svarta sektorn lever i symbios med varandra. Det finns en vit och seriös front utåt. Men samtidigt används svart arbetskraft för att utföra stora delar av arbetet. Det man uppnått är möjligtvis att tjänsterna oftare betalas av vita pengar (vilket ju är en förutsättning för att erhålla skatteavdraget).

Den borgerliga regeringen vill gärna ge en bild av att man lyckats göra dessa branscher betydligt vitare än vad de kanske har varit. Men det verkar onekligen som att verkligheten är betydligt gråare än vad man vill sken av.

Länkar: Kaliber, Ekot, Ekot

Andra som skrivit: Martin Moberg

En strejk om säkerheten på jobbet för byggnadsarbetarna


Strejk på gång

Under torsdagen sade Byggnads upp Byggavtalet och varslade samtidigt om strejk på ett flertal arbetsplatser runt om i Sverige. Enligt Byggnads handlar inte de varslade strejkåtgärderna om nivån på löneökningarna. LO-förbunden är ju överens om att den konkurrensutsatta sektorn inom industrin ska sätta nivån på löneökningarna.

Byggnads åtgärder handlar om att man vill få till lösningar på arbetsmiljöproblem och få ordning och reda bland underentreprenörer. Byggnads ordförande Johan Lindholm säger att …

För Byggnads medlemmar är frågan om ordning och reda oerhört viktig och helt avgörande om vi ska ha en byggsektor i världsklass.

Jag har full förståelse för att förbundet vill verka för säkrare arbetsplatser. Branschen tillhör de med de flesta allvarliga arbetsolyckorna. Allt för många arbetande drabbas av dödliga eller annars allvarliga olyckor. Det finns säkert många anledningar till det. En viktig sådan är det vanliga bruket av underentreprenörer i flera led nedåt. Det leder både till oklara ansvarsförhållanden, att mindre seriösa företag ges möjlighet att verka på arbetsplatserna och annan oreda.

För att komma till rätta med detta behövs en kombination av lagstiftning och åtgärder inom branschen själv. Huruvida det krävs hot om strejk i detta läger överlåter jag till Byggnads att avgöra. Det är inget jag kommer att ha några synpunkter om annat än det att det är lätt att gå i strejk. Men det är inte alltid lika lätt att avveckla en strid.

Länkar: Byggnadsarbetaren, Arbetet, Ekot, SVT, SvD, dn.se, dagens arena, di.se, vlt, Ekot, TCO-tidningen, Elektrikern, Arbetet, ByggnadsarbetarenByggnadsarbetaren, Elektrikern, ekuriren

Andra som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson

Svensk rätt strider mot internationell rätt


Strejkrätten inte kan begränsas genom krav på proportionalitet

ILO:s expertkommitté har uttalat sig över lex Laval och har funnit att den svenska lagstiftningen strider emot ILO:s kärnkonventioner om förenings- och förhandlingsrätt.

I expertkommitténs yttrande uppmanar man den svenska regeringen att ändra lagstiftningen som begränsar fackliga organisationers möjligheter till stridsåtgärder för att tvinga fram kollektivavtal med utländska företag.

Kommittén slår även fast att strejkrätten inte kan begränsas genom krav på proportionalitet samt att fackföreningar inte kan krävas på skadestånd för strejker som skyddas av internationella konventioner.

Till detta kommer att ILO uppmanar den svenska regeringen att kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för de skadestånd de tvingades att betala till företaget Laval. De två förbunden har tillsammans betalat drygt tre miljoner i skadestånd.

Jag har ännu inte sett något officiellt uttalande från den svenska regeringen i denna fråga. Tidningen Publikt har dock fått ett mailsvar från Hillevi Engström. Ministern säger att …

Regeringen har tagit del av Expertkommitténs kommentar och vi ska nu analysera den noggrant. Kommittén har efterfrågat ytterligare information från Sveriges sida angående utstationering. På detta område har regeringen nyligen tagit flera initiativ – tillsatt en parlamentarisk utredning om utstationering på svensk arbetsmarknad och lämnat lagförslag till riksdagen om anmälningsskyldighet och kontaktperson vid utstationering. Kommentaren från Expertkommittén är ett led i en viktig och fortsatt dialog som regeringen har med ILO i denna fråga.

Uttalandet liknar mest snömos och säger ingenting om hur regeringen kommer att agera. Det låter mest som om regeringen just nu köper sig tid. Jag tror ju inte för en sekund att man har någon som helst lust att förändra lagstiftningen i den riktning som ILO önskar. Det återstår nu ändå att se vilka eventuella konsekvenser expertkommittén utslag kan få för svensk och EU-lagstiftning. Claes-Mikael Jonsson, LO-jurist, säger i ett uttalande att …

Yttrandet har också betydelse inom ramen för EU-rätten. Nu skärps konflikten mellan EU-rätten och ILO-rätten. Rättssäkerheten för fackföreningar i Europa måste stärkas. Men yttrandet innebär även att EUs proportionalitetsprincip underkänns, liksom de hårda begränsningar på vilka villkor som kan krävas vid utstationering. Detta är en förskjutning av det internationella rättsläget.

Även om det är ett viktigt uttalande som ILO har avgivit är det nog långt kvar till en eventuell förändring av svensk lag på detta område.

Länkar: Arbetet, dagens arena, Elektrikern, Arbetet, Fastighetsfolket, TCO-tidningen, ka.se, Lag & Avtal, Publikt, Byggnadsarbetaren, lo.se, lo.se, tco.se, fackligt.eu, europaportalen, Tidningen Vision, Transportarbetaren, Publikt

Andra som skriver: Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Peter Johansson, Ylva Johansson, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: