Bloggarkiv

Bussarbetsgivarna urskuldar sig


Peter Jeppson urskuldar sig

I ett debattinlägg avfyrar Peter Jeppsson (vd Bussarbetsgivarna och TransportGruppen) en ordentlig bredsida emot Kommunal. Han hävdar i sitt inlägg att Kommunal valde att gå i strejk mer av internfackliga skäl än av något skäl att tvinga arbetsgivarna till förhandlingsbordet.

Han begår lustmord på Kommunals uppnådda förhandlingsframgång. Han menar att Kommunal, minsann, kunde ha uppnått avtalsskrivningarna utan att vidta strejk. Peter avslutar sitt inlägg med följande anklagelse:

Är det rimligt att utlösa en omfattande strejk – som i detta fall används av internpolitiska skäl – för att nå ett avtal som lika väl kunnat tas fram genom förhandling och medlarmedverkan? Det är ett oförsiktigt bruk av strejkvapnet som i förlängningen undergräver förtroendet både för den svenska modellen och för Kommunal.

Peter menar att Kommunals agerande är ett misslyckande för den svenska förhandlingsmodellen. Han får ju förstås tycka så. Å andra sidan handlar detta om en parts syn på frågan. Peter Jeppssons syn på verkligheten är inte den enda och rena sanningen. Man kan lika gärna påstå att arbetsgivarna agerat på ett sådant sätt att Kommunal inte annat kunde än sjösätta en strejk.

Arbetsgivarna visade från början liten vilja att göra upp kring de svåra frågorna kring arbets- och anställningsvillkoren i branschen. Inlägget visar på ett behov av Peter Jeppsson urskulda sig inför sina medlemmar i Bussarbetsgivarna.

Länkar: SvD Brännpunkt, Arbetet, ka.se, Arbetet, ka.seka.seka.seka.seka.se, SvD, SVT, di.se

Bussarna har börjat rulla igen


Kommunal och Bussarbetsgivarna nått en uppgörelse som gjort att konflikten kunna biläggas denna gång. Uppgörelsen innebär löneökningar i linje med LO-samordningens krav. Till det kommer konstruktioner för att förbättra det fackliga inflytandet över arbets- och anställningsvillkor.

Det är uppenbart att parterna har nått en kompromiss kring frågan om arbets- och anställningsfrågor när ett entreprenadskifte sker. Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund säger att i god tid innan det nya företaget ska ta över trafiken, ska förhandling ske med Kommunal om frågor som rör de anställda. I förhandlingen ska man titta på vilka behov det nya företaget har av att nyanställa. Lenita Granlund säger vidare att …

Därefter får man kolla på personalen som blir kvar från det överlämnande företaget. De ska i första hand erbjudas anställning.

Bussarbetsivarna väljer att å sin sida tona ned betydelsen av detta när de säger att …

Det nya avtalet innehåller inslag av ökad dialog i samband med upphandlingar i syfte att minska de anställdas oro för anställningstryggheten.

Det som avgör betydelsen av denna överenskommelse är ju hur den kommer att tillämpas i den kommande verkligheten. Det har varit bra att Kommunal tagit strid i denna fråga. Den fackliga organisationen har med sina medlemmars stöd markerat att man inte orkar acceptera vad som helst. Denna markering kan förhoppningsvis innebära att diskussionerna i samband med verksamhetsövergångar sker smidigare en tid framåt.

Överenskommelsen innebär alldeles säkert inte att frågan nu är avgjord. Det kommer att krävas fortsatt kamp i denna fråga.

Länkar: ka.se, SVT, di.se, ekuriren, ekuriren, vlt, SvD, dn.se, Ekot, Arbetet, ekuriren, SvD, SVT, ka.se, ka.se, Tidningen Vision, Lag&Avtal

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson

Inga genombrott i busskonflikten


Det rapporteras i media om att förhandlingarna mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna fortsätter. Det verkar inte ha skett något genombrott i diskussionerna. Strejken fortsätter tills vidare och utvidgas den 29 juni (på lördag) om inte parterna når en överenskommelse man kan leva med.

Det verkar uppenbart att arbetsgivarna är motvilliga till att skriva avtal om ökad anställningstrygghet i samband med byte av bussoperatör.

Tidningen Arbetet har i en artikel undersökt hur de större bussarbetsgivarna agerar i samband med att man tar över ny trafik. Det visar sig att det skiljer sig ganska mycket åt mellan olika företag. En del kräver utdrag ur belastningsregistret och erbjuder regelmässigt (oavsett hur lång erfarenhet man har av yrket) provanställningar till alla som klarar granskningen. Det förekommer att arbetsgivare mer regelbundet erbjuder fasta anställningar direkt och tillämpar provanställning efter samtal med den fackliga organisationen.

Men, som artikeln säger, det är kommunerna och landstingen som bestämmer villkoren för upphandlingarna. Det har inneburit att det endast är i Stockholms län som man tillämpar krav på bussföretagen att ta över anställda från den tidigare utföraren.

Det är litet spännande att behöva avvakta vilken lösning parterna kommer att nå för att avveckla strejken.

Länkar: Arbetet, SvD, SVT, di.se, SVT, ka.se, Arbetetka.seka.seka.se, SvD

Fler som skrivit: Carola Andersson

Industribloggare: Kaj Raving, Leine Johansson

Stockholm visar bussvägen!


Bo Lingestig säger att strejken måste lyckas!

Som jag tidigare har skrivit så handlar strejken inom den kommunala kollektivtrafiken till lika stor del om löner som arbets- och anställningsvillkor inom branschen.

Kommuner och landsting har sedan länge praktiserat metoden att upphandla kollektivtrafik i konkurrens. Det innebär för de anställda att deras anställningstrygghet står i fara i samband med upphandlingarna.

Det har inte alltid förekommit att anställda i företag som förlorat upphandlingen får anställning hos den nya utföraren. Får de arbete är det inte säkert att det är en fast anställning som de erhåller. Det är bussförarna som har fått betala priset för att pressa priserna inom kollektivtrafiken.

Tidningen Kommunalarbetaren rapporterar i en artikel att Stockholms Lokaltrafik (SL) i denna fråga har gått före. SL kräver sedan 1996 att företag som vinner upphandlingar ska ta över personal som så önskar från företag som förlorar trafiken.

Kommunal önskar att samma ordning som gäller inom SL ska gälla i hela landet. Det synes mig vara ett alldeles rimligt krav. Jag hoppas att Kommunal når framgång i denna fråga i diskussionerna med Bussarbetsgivarna.

Länkar: dn.se, ka.se, SvD, dn.se, ka.se, Arbetet, Arbetet, Arbetet, ka.se, Ekot, dn.se, SVT

Fler som skrivit: Martin Moberg, Johan Ulvenlöv

En facklig strid för tryggare jobb


De betalar priset!

En artikel i tidningen Arbetet tydliggör på ett bra sätt vad konflikten inom kollektivtrafiken handlar om. Tidningen har träffat en grupp av busschaufförer i Strängnäs. De berättar om hur verkligheten ser ut i denna bransch.

I god tid innan en ny utförare övertog busstrafiken i Strängnäs sades bussföraren upp. De fick samtliga söka sina jobb igen, men det var inte alla som fick komma till den nya utföraren. Bussförarna blev uppsagda i januari 2012. Först i slutet på juli, tre veckor före övertagandet, fick de veta vilka som skulle få jobba kvar på heltid. De fick sex månaders provanställning som övergick i fast anställning i början av året.

Många av de övriga fick börja arbeta på timanställningar med besked om anställning med kort varsel. Bertil Forsman som är 62 år och har kört buss i 25 år blev timanställd och inkallad vid behov. För en och en halv månad sedan blev han provanställd och arbetar nu heltid.

Konflikten inom bussbranschen handlar i mindre grad om löneökningar. Den stora tvistefrågan handlar om vilka villkor som ska gälla för arbetstagarna i samband med att nya företag övertar upphandlad kollektivtrafik.

Diskussioner har kommit igång mellan parterna. Enligt rapporteringen förs de i en konstruktiv anda. Kommunals ordförande Annelie Nordström säger att …

Vi har inte börjat se några lösningar än, men vi har konstaterat att vi kunnat prata med varandra, så vi kan eventuellt hitta lösningar. Det är de här områdena vi varit inne på tidigare som jag berättat om, övergångarna när man byter företag, dygnsvilan, rasterna och den stressiga miljön i bussbranschen.

Det ska bli intressant att se vilka kompromisser som löser upp situationen.

Länkar: SvDArbetet, SVT, SvD, Ekot, SvD, SvD, SvD, Ekot, Ekot, SVT, di.se, dn.se, ekuriren, SvD, SVT, vlt, ekuriren, ka.se, Arbetet, ka.se, ka.se, Tidningen Vision, Arbetet, ka.se, ekuriren, dagens arena, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg

Busschaufförernas kampvilja ökar


Allt tyder på att Kommunals busstrejk kommer att fortsätta och utvidgas efter midsommarhelgen. Enligt tidningsrapporteringen sker inga träffar eller förhandlingar mellan parterna.

Strejken handlar både om de lönekrav som LO-förbunden står bakom samt om rimligare anställningsvillkor. Den av kommuner och landsting finansierade kollektivtrafiken upphandlas regelbundet i konkurrens. Detta har pressat priserna och därmed arbetsvillkoren i branschen. Liv Beckström sammanfattar de fackliga kraven i fyra punkter:

  • Kommunal kräver 1.740 kronor i löneökning på 3 år – en summa i kronor som är lika stor som märket i procent som de mer högavlönade i industrin fått.
  • Facket kräver också att anställda får följa med till det nya företaget om trafiken upphandlas. Idag följer personalen inte automatiskt med vid bytet, utan kan i värsta fall mista jobbet, eller bli provanställd, trots många år i yrket.
  • Bättre raster är ett tredje viktigt krav. 11 timmars dygnsvila och en minsta rasttid på 45 i stället för 30 minuter.
  • Den snäva tidsplaneringen är också en del av kraven. Datorn som i dag räknar körtid måste inse att det är en människa som sitter bakom ratten.

Det är förmodligen kravet om att anställningen ska få följa över till den nya arbetsgivaren vid en verksamhetsövergång som är svårast för arbetsgivaren att acceptera. De kommunala uppköparna tenderar ju att endast se till det lägsta priset när man ska upphandla ny kollektivtrafik. Det innebär ju att de konkurrerande på alla sätt och vis räknar på hur man kan minimera kostnaderna. Frågan blir hur man kan minimera det antal anställda man behöver och hur man kan använda deras arbetstid mest optimalt.

Det finns i ett sådant läge litet intresse från arbetsgivare att rakt av ta över den tidigare utförarens personal. Man räknar säkert på att kunna genomföra trafiken med ett färre antal förare och att dessa i alla lägen är friska och raska.

Det är ett rimligt krav att de som sitter vid ratten inom den kommunala kollektivtrafiken ska ha rimliga arbets- och anställningsvillkor. Strejken handlar nu om detta. Är det förarna som ska betala priset för den billigast möjliga kollektivtrafiken? Hur Kommunal lyckas i denna fråga kan även påverka arbetssituationen inom andra delar av den offentligt drivna verksamhet som i allt högre grad handlas upp.

Länkar: Aftonbladet ledare, SvD, SvD, SVT, SVT, ekuriren, Ekot, SvD, SvD, SvD, SVT, Ekot, di.se, dn.se, SvD, ekuriren, Ekot, dn.se, Ekot, SVT, Lag&Avtal, ka.se, Arbetet, ka.se, ArbetetArbetetArbetetArbetet, ka.se, SVT Debatt, Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt, SVT Debatt, Aftonbladet debatt, SvD, Aftonbladet kultur

Andra som skrivit: Liv Beckström, Martin Moberg, Peter Johansson, Peter Johansson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Peter Johansson, Badlands Hyena, Peter Johansson, Martin Moberg, Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: