Bloggarkiv

Inga genombrott i busskonflikten


Det rapporteras i media om att förhandlingarna mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna fortsätter. Det verkar inte ha skett något genombrott i diskussionerna. Strejken fortsätter tills vidare och utvidgas den 29 juni (på lördag) om inte parterna når en överenskommelse man kan leva med.

Det verkar uppenbart att arbetsgivarna är motvilliga till att skriva avtal om ökad anställningstrygghet i samband med byte av bussoperatör.

Tidningen Arbetet har i en artikel undersökt hur de större bussarbetsgivarna agerar i samband med att man tar över ny trafik. Det visar sig att det skiljer sig ganska mycket åt mellan olika företag. En del kräver utdrag ur belastningsregistret och erbjuder regelmässigt (oavsett hur lång erfarenhet man har av yrket) provanställningar till alla som klarar granskningen. Det förekommer att arbetsgivare mer regelbundet erbjuder fasta anställningar direkt och tillämpar provanställning efter samtal med den fackliga organisationen.

Men, som artikeln säger, det är kommunerna och landstingen som bestämmer villkoren för upphandlingarna. Det har inneburit att det endast är i Stockholms län som man tillämpar krav på bussföretagen att ta över anställda från den tidigare utföraren.

Det är litet spännande att behöva avvakta vilken lösning parterna kommer att nå för att avveckla strejken.

Länkar: Arbetet, SvD, SVT, di.se, SVT, ka.se, Arbetetka.seka.seka.se, SvD

Fler som skrivit: Carola Andersson

Industribloggare: Kaj Raving, Leine Johansson

Stockholm visar bussvägen!


Bo Lingestig säger att strejken måste lyckas!

Som jag tidigare har skrivit så handlar strejken inom den kommunala kollektivtrafiken till lika stor del om löner som arbets- och anställningsvillkor inom branschen.

Kommuner och landsting har sedan länge praktiserat metoden att upphandla kollektivtrafik i konkurrens. Det innebär för de anställda att deras anställningstrygghet står i fara i samband med upphandlingarna.

Det har inte alltid förekommit att anställda i företag som förlorat upphandlingen får anställning hos den nya utföraren. Får de arbete är det inte säkert att det är en fast anställning som de erhåller. Det är bussförarna som har fått betala priset för att pressa priserna inom kollektivtrafiken.

Tidningen Kommunalarbetaren rapporterar i en artikel att Stockholms Lokaltrafik (SL) i denna fråga har gått före. SL kräver sedan 1996 att företag som vinner upphandlingar ska ta över personal som så önskar från företag som förlorar trafiken.

Kommunal önskar att samma ordning som gäller inom SL ska gälla i hela landet. Det synes mig vara ett alldeles rimligt krav. Jag hoppas att Kommunal når framgång i denna fråga i diskussionerna med Bussarbetsgivarna.

Länkar: dn.se, ka.se, SvD, dn.se, ka.se, Arbetet, Arbetet, Arbetet, ka.se, Ekot, dn.se, SVT

Fler som skrivit: Martin Moberg, Johan Ulvenlöv

%d bloggare gillar detta: