Bloggarkiv

Om ett alliansens utvecklingsarbete


En bestående allians?

Representanter för de fyra borgerliga partierna har i ett debattinlägg meddelat att de avser att gå fram med varsina budgetmotioner under 2015. Samtidigt meddelar de att inriktningen är att gå fram med ett gemensamt valmanifest i valet 2018.

Den formella grunden för att inte producera en gemensam budgetmotion ligger i att de enskilda partierna, för att utveckla enskild och gemensam politik, behöver egen luft att andas och att slippa ett fortsatt komprimissande. Det är ju faktiskt ett argument som låter alldeles relevant. Det märktes en idétrötthet under alliansregeringens sista år. Till det kommer att Moderaterna som största parti inom alliansen i hög grad kunde påverka vilka politiska förslag som skulle släppas fram. Ett tydligt tecken på det var ju att alliansregeringens valprogram kom väldigt sent i valrörelsen.

Med minskat väljarunderlag för de tre mindre kusinerna blev ju allianströjan allt tyngre att bättre.

Att de fyra partierna kommer att (med passivt/aktivt stöd av SD) fälla regeringsförslag i parti och minut behöver man heller inte betvivla. De fyra partierna kommer att fortsätta att samarbeta i de frågor där det finns en grundläggande gemensam syn på politiken.

Så även om regeringen nu kan vara säker på att kunna genomföra sitt förslag till kommande statsbudget så innebär det ju inte att banan är rensopad för regeringspolitik. Möjligen kan det bli lättare under en period att hitta blocköverskridande överenskommelser i frågor där det finns skillnader i uppfattning mellan de borgerliga partierna.

Det gäller ju att regeringen utnyttjar den möjligheten till att skapa mer av breda politiska överenskommelser. En sådan utveckling skulle ju kunna göra det svårare för allianspartierna att redan till 2018 formulera ett gemensamt program.

Länkar: dn.se, dn.se, di.se, Ekot, SvD, SvD, dn.se, SvD, Ekot, dn.se, di.se, SvD, dn.se, Ekot, SvD, di.se, dagens arena, dn.se, Ekot

Alliansen går framåt tillsammans


En för alla …

Igår presenterade de förutvarande regeringspartierna sin gemensamma budgetmotion. De gjorde samtidigt klart att de inte avser att bryta ut delar ur regeringens budget. Det innebär att de ställer sin budgetmotion emot regeringens budgetproposition. Huruvida de borgerliga partierna verkligen avser att driva frågan till sin spets återstår ju att avvakta.

Skulle regeringens budget falla till förmån för de borgerliga partiernas förslag så lär ju den sittande regeringen avgå. Det i sin tur skulle kunna leda fram till att nyval utlyses om inget annat regeringsalternativ kan tillträda. Jag misstänker att väldigt få av riksdagspartierna redan nu är beredda att genomföra en process med nyval. Jag misstänker att de enda som verkligen skulle gynnas av det vore SD.

När det mer konkret gäller alliansens förslag så finns det ju inte några särskilda överraskningar. Motionens förslag är ju hämtade från det valmanifest de sent omsider lyckades värka fram. De upprepar kända uppfattningar om de röd-gröna förslagen och beskriver kort det nästan katastrofala som drabbar nationen om regeringens förslag verkligen skulle genomföras. Det tillhör ju förstås sakens natur att oppositionen kritiserar den sittande regeringens förslag.

Det kommer att bli intressant att följa vad som kommer att ske inom riksdagens väggar. SD kommer förstås att in i det sista hålla öppet för hur de kommer att rösta. Det är ju deras enda sätt att försöka tvinga fram ett inflytande över politiken. Men de har ju att i så fall att välja mellan pest eller kolera när det gäller migrationspolitiken.

Det finns ju inga dramatiska skillnader mellan regeringens och alliansens förslag. Skillnaderna i hur mycket pengar de olika alternativa budgetarna lägger på olika nyttigheter är ju ganska försumbara. Skillnaderna ligger mest i vissa politiska principfrågor. Bägge blocken vill satsa i stort sett lika mycket medel för migrationspolitiken.

Många av de politiska analyserna antyder att regeringens budget kommer att släppas i genom. De borgerliga partierna kommer däremot att ta strid i frågor som ligger utanför budgeten och där de kan förvänta sig parlamentariskt stöd av SD. Det verkar ju faktiskt som en rimlig bedömning av det som komma skall.

Men, … det är trots allt först efter omröstningen i Riksdagen som vi vet hur det gick.

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, dagens arena, SvD, dn.se, dn.se, dn.se, Ekot, SvD, SVT, SvD, di.se, SvD, SVT, Ekot, dn.se, dagens arena, di.se, di.se, SvD, SvD, dn.se, Ekot, di.se, dagens arena, dn.se, SvD, ekuriren, Ekot, di.se, dn.se, di.se, dn.se, SVT, Ekot, SvD, SVT, SvD, di.se, Aftonbladet ledare, Arbetet, SvD, dn.se, SVT

Fler som skrivit: Monica Green, Johan Westerholm, Monica Green, Helle Klein, Kaj Raving

Det (S)-märkta alternativet


Magdalena Andersson

Igår (onsdag) presenterade Magdalena Andersson den socialdemokratiska budgetmotionen. Såsom brukligt blivit i modern politik har man redan presenterat de flesta delarna i olika omgångar. Det som är nytt är ju att man presenterar hela paketet och hur man vill finansiera de reformer man skulle vilja göra.

Rubriken ”Lägst arbetslöshet i EU 2020” anger ju hela inriktningen på vad man vill åstadkomma och presentera för väljarna. Man vill visa för väljarna att man tänker återta partiets starkaste gren – arbetsmarknadspolitiken – från Moderaterna. Det är ju förstås alldeles rätt att göra så. Partiets själva idé syftar ju till att utjämna människors livschanser och inkomstklyftor. Då är ju en politik för att minska arbetslösheten alldeles grundläggande.

Socialdemokraterna vill genomföra större satsningar än vad den borgerliga regeringen förmår på viktiga områden. Socialdemokraterna föreslår att man inte ska genomföra ett femte jobbskatteavdrag och att inte höja brytpunkten för den statliga skatten.

Tyngdpunkten i de socialdemokratiska förslagen ligger på en omfattande satsning på att minska ungdomars arbetslöshet. Det sker genom satsningar på en aktivare arbetsmarknadspolitik och satsningar på skola och utbildning.

Av det jag sett och hört kring den socialdemokratiska budgetmotionen känns den bra. Inriktningen är klassiskt socialdemokratisk genom sina satsninar på att minska arbetslösheten och investeringar i skola och utbildning.

Utmaningen för framtiden är hur (S) ska finansiera allt detta efter en valseger 2014. Genom de borgerliga skattesänkningarna har ju regeringen urholkat kommande reformutrymme.

Länkar: Ekot, dn.se, dagens arena, dn.se, dn.se, SvD, di.se, Aftonbladet ledare, dn.se, di.sedi.sedi.sedi.sedi.se, di.se, SVT

Fler som skrivit: Ola Möller, Monica Green, Johan Westerholm, Martin Moberg, Peter Högberg

Budgetalternativet


(S) driver på

Under måndagen presenterade socialdemokraterna innehållet i sin budgetmotion. Motionen presenteras av Magdalena Andersson i ett inlägg i Aftonbladet.

Magdalena konstaterar att den borgerliga regeringen inte längre tror på sin egen politik för att minska arbetslösheten.

Magdalena menar att socialdemokraterna har de idéer som kan minska arbetslösheten. De insatser som socialdemokraterna vill göra för att bekämpa arbetslösheten sammanfattas av Magdalena i tre punkter:

 • avskaffa regeringens regler som tvingar unga arbetslösa att vänta många månader innan de kan få effektivt stöd,
 • avskaffa Fas 3 och för att i stället erbjuda deltagarna utbildning eller jobb, samt
 • en satsning på skolan genom att, bland annat, minska storleken på klasserna.

Fokus för den socialdemokratiska politiken synes koncentreras på att minska ungdomars arbetslöshet. Även om siffrorna för ungdomsarbetslösheten är något uppblåsta finns ingen tvekan om att väldigt många unga står långt från arbetsmarknaden. Den borgerliga regeringen kan inte påstå att de lyckats särskilt väl med sin politik. Det är därför knappast av en slump att (S) tar flera initiativ på området och därmed driver regeringen framför sig.

Debatten kring regeringens vårproposition är endast en uppvärmning inför det kommande året. Den borgerliga regeringen kommer under sommaren och den tidiga hösten att arbeta med att formulera ett förslag till höstbudget menade att genomföras under valåret. Ju närmare valet vi kommer desto högre kommer tonläget att bli.

Jag hoppas att socialdemokraterna vinner debatten om jobben och därmed kan bilda regering tillsammans med ett eller fler partier.

Länkar: Aftonbladet debatt, SVT, dn.se, dagens arena, Ekot, di.se, SvD, dn.se, di.se, SVT, SvD, dagens arena

Andra som skrivit: Peter Johansson, Roger Jönsson, Johan Westerholm, Peter Högberg, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Roger Jönsson, Martin Moberg

Varför bryter regeringen mot budgetreglerna?


Så har Socialdemokraterna presenterat sin budgetmotion till Sveriges Riksdag. De flesta av de tunga förslagen är ju redan kända genom de diverse utspel som ju blivit kutym. Det nya idag var att partiet föreslår höjt barnbidrag och studiebidrag om en hundring per barn och månad. (S) föreslår vidare att skatten sänks med 100 kr för pensionärer. De olika förslagen samlas under ett antal rubriker:

 • 10 miljarder i ekonomiska stimulanser till vanliga hushåll
 • Höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå
 • Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag
 • Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden

Till det kommer ett antal andra förslag inom olika områden. Som exempel föreslår partiet sänkt bolagsskatt till en kostnad om drygt 8 miljarder kronor. Det motsvarar halva kostnaden jämfört med den borgerliga regeringens förslag. Det som är litet intressant i partiets motion är att man gör en annan bedömning av det tillgängliga reformutrymmet än vad finansministern gör. Anders Borg är ju ganska ensam om att anse att man kan genomföra reformer om 23 miljarder kronor. Socialdemokraternas bedömning är att utrymmet är 5 miljarder kronor lägre. I konsekvens därmed har partiet formulerat sina förslag i motionen. Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson frågar på DN Debatt Anders Borg …

Varför bryter regeringen mot budgetreglerna? Den föreslagna politiken är inte förenlig med överskottsmålet. Det är regeringens egen bedömning. ”Sammantaget visar indikatorerna som används för att följa upp överskottsmålet på ett finansiellt sparande som ligger något under målet 2012–2014”, konstateras i budgetpropositionen. Är inte regler till för att följas? Det duger inte att smyga bort från reglerna med undanflykter och bortförklaringar.

Det är uppenbart att partiet kombinerar en ganska klassisk socialdemokratisk politik med en strävan att inför väljarna visa på större statsfinansiellt ansvar än vad den borgerliga regeringen visar.

Länkar: DN Debatt, di.se, SvD, SvD, Ekot, dagens arena, SVT, dn.se, di.se, SvD, di.se, dn.se, SvD, SVT, da.se, Tidningen Vision, ka.se, SVT Debatt, SVT, Aftonbladet, di.se, SvD Brännpunkt, dagens arena, dagens arena, SvD

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Peter Högberg, Ola Möller, Peter Andersson, Peter Högberg, Martin Moberg, Thomas BöhlmarkMikael DuboisMikael Dubois

En liten storm över ett litet ord


Jag ska fatta mig kort!

Det har tydligen uppkommit en liten storm över att den socialdemokratiska partiledningen använde ordet ”affärsplan” när man presenterade inriktningen i den kommande socialdemokratiska budgetmotionen. Det har sagts att detta är en anpassning till näringslivets språk, kanske till och med borgerligt språkbruk. Jag vet inte hur partiledningen resonerade inför att debattartikeln skrevs. Jag bryr mig knappast om det heller.

Jag väljer att se till innehållet i det förslag man presenterade igår. För mig är det viktiga vad partiet gör med de förslag som man antydde i debattinlägget. Jag anser dem nämligen som att vara väl i linje med våra värderingar och hur partiet tidigare bedrivit politik.

Sen får det kallas ”affärsplan” eller vad f-n som helst! Mitt fokus ligger i en valseger 2014 innebärande att den borgerliga regeringens ledamöter får skaffa sig annan sysselsättning.

Länkar: etc, dagens arena, di.se, di.se, Expressen, Aftonbladet

Andra som skrivit: Peter Högberg, Martin Moberg, Johan Westerholm, Peter Andersson, Lena Sommestad, Claes Krantz

Industribloggare: Leine Johansson

En ny färdriktning för Sverige


Idag presenterade den socialdemokratiska ledningen inriktningen i den kommande budgetmotionen i form av en ”affärsplan” i fem punkter. Man kritiserar den borgerliga regeringen för att ha misslyckats på det område där man sade sig ha ett nytt recept – jobbskapandet. Socialdemokraterna vill på detta område återta initiativet och presenterar fem punkter:

 1. Höj Sveriges kompetens till världsledande nivå
  Sverige har nu den första regeringen i sin historia – och förmodligen den enda i världen – som sänker utbildningsambitionerna. Regeringen skär ned på gymnasieskolan, minskar antalet högskoleplatser och inför en ettårig gymnasieskola som sannolikt utbildar 16-åringar rakt ut i arbetslöshet. Det är kravlöst och obegåvat.
 2. Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag
  Vi föreslår reformer så att det blir mer lönsamt för företag att bedriva forskning och utveckling i Sverige. Vi gör investeringar i företagsnära forskning, infrastruktur och strategisk samverkan med framtidsbranscher. För att fler små företag ska kunna expandera och anställa vill vi stärka och förenkla tillgången på riskkapital, öka exportstödet och låta staten ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan.
 3. Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden
  Det behövs investeringar i mer och bättre utbildning – på alla nivåer, och genom hela yrkeslivet. Nya utbildningar behöver utformas i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare så att de kan finna den kompetens de efterfrågar. Människor som är mellan jobb behöver stärkas – inte gömmas undan i passiva åtgärder.
 4. Sätt innovation i centrum
  Det svenska innovationsarbetet ska koordineras på högsta politiska nivå och kommer, om vi vinner valet, att ledas av statsministern.
 5. Inse att allas framgång är Sveriges framgång
  En fungerande välfärd och bra omställningsförsäkringar är avgörande för Sveriges framtid. Ingen tjänar på ökade orättvisor. Därför vill vi överbrygga inkomstklyftor, minska skillnader mellan kvinnor och män, och i stället för ett segregerat bygga ett sammanhållet samhälle.

Jag gillar inriktningen på dessa förslag. Det känns som en återgång till klassisk socialdemokratisk och en mer aktiv arbetsmarknadspolitik.Det gäller att skapa förutsättningar genom att aktivt och målinriktat använda de statliga resurserna. Flera av dessa tankar har ju presenterats tidigare och innebär ju knappast några nyheter. Det som blir det intressanta är att se förslagen presenteras i budgetmotionen. Där kommer ju detaljerna att framkomma bättre tillsammans med hur man tänkt sig att finansiera denna politik.

Det finns ju knappast något kontroversiellt i förslagen eller något större nyhetens behag i dem. Det är kanske därför som många debattörer har fokuserat på att man valt att kalla detta för en ”affärsplan”. Jag vet inte hur man resonerat när partiledningen valt att formulera sig på det viset. Det kan ju handla om att man på så sätt visar att de fem punkterna är reella och lätta att bocka av allt eftersom de genomförts. Stefan Löfven säger i en DN-artikel att …

Jag har jobbat hela mitt vuxna liv med näringslivet och jag vet att det är väldigt bra att vara fokuserad och tydlig med vad som behöver åtgärdas, att detta är huvudstrategin och då kallar man det för affärsplan.

Det finns tydligen de som låtit sig provoceras av ordvalet. Jag kan säga att jag skiter fullständigt i vad man kallar det. Det viktiga är trots allt hur man fyller det med innehåll och att vi verkar politiskt för att genomföra dessa punkter. De enda som vinner på att vi inleder oss i en pseudodebatt om ett ord är ju den borgerliga regering som gärna vill fortsätta regera efter 2014.

Jag kommer säkert inte att prata i termer av ”affärsplan” utan om de politiska initiativ som kan bli ett resultat av den socialdemokratiska politiken. Det är ju faktiskt det som är det viktiga!

Länkar: DN Debatt, dn.se, dagens arena, dagens arena, di.se, SVT, dn.se, SVT, di.se, di.se, dagens arena, ka.se

Andra som skrivit: Roger Jönsson, Johan Westerholm, Peter Högberg, Peter Johansson, Martin Moberg, Markus Mattila, Ulf Bjereld, Olas tankar, Thomas Böhlmark, Sjätte mannenEmma TjarnbackShadé Jalali

%d bloggare gillar detta: