Bloggarkiv

Då sjunker min skatt litet mindre nästa år


Måttligt nöjd över tingens ordning

Igår blev det klart att gränsen för när man ska betala statlig skatt inte kommer att höjas. Det innebär en budgetförstärkning om tre miljarder kronor för 2014. Den röd-gröna oppositionen ser det hela som en framgång. Genom detta sänks statens lånebehov nästa år.

Företrädare för regeringspartierna är högeligen upprörda över tilltaget och menar att detta är ett brott emot den budgetordning som riksdagen levt efter de senaste 20 åren.

Och det är klart att denna strid har blivit till en principkamp. De röd-gröna partierna hade inte majoritet för att hindra genomförandet av ett femte jobbskatteavdrag. Därför blev striden om den statliga skatten den möjlighet som fanns att påverka regeringens skattepolitik.

Denna kamp om riksdagens arbetsordning har förts i ett ganska högt tonläge. Företrädare för allianspartierna har låtit meddela att socialdemokraterna kommer att få betalt med samma mynt när möjlighet ges.

Det höga tonläget visar väl tydligt att Sverige står inför ett val till riksdagen nästa år. Vilken skada debatten eventuellt har orsakat förhållandet mellan riksdagens partier lär väl visa sig.

Å andra sidan kan det ju innebära att kommande regeringar bättre vinnlägger sig om att presentera förslag som faktiskt kan vinna kammarens majoritet.

Länkar: Ekot, dn.se, Aftonbladet ledare, dn.se, SVT, SvD, dn.se, SVT, di.se, dn.se, dagens arena, dn.se, SvD, SvD, di.se, dn.se, SvD, SVT, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Högberg

Vådan av försenad ankomst


Igår skulle Riksdagen rösta om ett utskottsförslag gällande regeringens förslag att höja brytpunkten för när statlig skatt ska tas ut. En majoritet hade i Finansutskottet beslutat att föreslå att Riksdagen skulle begära att regeringen drar tillbaka förslaget. Under torsdagen skulle man i kammaren rösta om utskottets förslag. En majoritet borde ha bifallit de röd-gröna partiernas utskottsförslag.

Till allas förvåning röstade en majoritet av Riksdagens närvarande ledamöter emot utskottsförslaget. Det visade sig i efterhand att Vänsterpartiet missat att föra upp Jonas Sjöstedt på kvittningslistan. Värre var att två av de socialdemokratiska ledamöterna anlände försenat till kammaren.

Det är verkligen högst genant att två socialdemokrater missade att delta i denna viktiga omröstning. Det är, trots allt, en fråga där man satsat en myckenhet av prestige.

Jag hoppas att förseningen inte var planerad för att komma ur diskussionen om budgetreglerna.

Nåväl, tydligen finns det en möjlighet att återkomma i frågan i november. Vi får väl se vad som sker då.

Länkar: dn.se, Ekot, di.se, SvD, SVT, di.se, di.se, dagens arena, SvD, Ekot, SVT, di.se, di.se, SvD

Fler som skrivit: Monica Green, Ulf Bjereld, Peter Högberg, Peter Johansson, Johan Westerholm, Martin Moberg, Lena Sommestad, Martin Moberg, Den sjätte mannen

%d bloggare gillar detta: