Bloggarkiv

Om sänkt rot-avdrag


Regeringen aviserar en sänkning av, det så kallade, rot-avdraget från dagens 50 % till 30 %. De medel som staten därmed sparar avser man att använda till en satsning på byggande av hyresrätter.

För egen del har jag faktiskt inget som helst emot förslaget. Det behövs onekligen stimulanser för att öka byggandet i Sverige. Det känns faktiskt viktigare att något subventionera byggandet av nya bostäder i stället för privat ombyggnation av villor och bostadsrätter.

De borgerliga partierna förfasar sig och uttalar i stora ord att svartarbetet därmed kommer att öka. Utvärderingar visar väl snarare att branschen anpassar sig till rådande regelverk.

Sedan är det en annan sak om den stimulans för byggande av fler hyresrätter är den enda åtgärd som behövs. Dagens Nyheter pekar i en artikel på en del relevanta saker som påverkar viljan/möjligheten att öka byggandet av bostäder.

Men äntligen börjar jag se tecken på en begynnande bostadspolitik.

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, di.se, ekuriren, Ekot, di.se, ekuriren, SvD, Ekot, SvD, di.se, dagens arena, dn.se, di.se, di.se, SvD, di.se, dagens arena, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Monica Green, Peter Johansson, Roger Jönsson, Den sjätte mannen

Bygg bort bostadbristen!


Så sakteliga har bostadsbristen börjat segla upp som en allt viktigare politisk fråga. Anledningen är förstås att byggandet av bostäder inte på långa vägar täcker det behov som finns. Det som byggs är i allt högre grad bostädsrätter eller andra former av ägande. Nya hyresrätter är i mindre grad ekonomiskt intressant att bygga för de kommersiella aktörerna eftersom det tar allt för länge att få tillbaka insatta medel.

Universitets- och högskoleorter har fått det allt svårare att få fram bostäder för studenter, ungdomar som vill flytta hemifrån har fått det svårare att hitta en bostad i första hand eller till rimligt pris. Bostadsbristen växer på allt fler orter runt om i Sverige.

Därför är det förstås bra att socialdemokraterna tar initiativ på bostadspolitikens område. Nu senast föreslås att det statliga bolaget SBAB ska bli motorn i att stimulera ett ökat byggande av bostäder. Bolaget ska få medel genom att andra statliga bolag får avstå en viss ”överlikviditet”.

Jag har svårt att bedöma hur realistiskt detta förslag är. Men det behövs onekligen både diskussion om och idéskapande på detta område. Det behövs byggas fler bostäder och det behövs fler bostäder som yngre människor har råd med.

I detta fall är det bättre att sticka ut hakan än att huka i skuggan. Diskussionen kring förslagen kan i sig innebära att andra och kanske bättre alternativ kan formas och utvecklas.

Länkar: SVT, Ekot, dn.se, dagens arena, Aftonbladet ledare, SvD, dn.se, di.se, dn.se, Ekot, di.se, SVT

Förskräckligt olyckligt att ta bort fastighetsskatten


Svenska Dagbladet har pratat med professorn i nationalekonomi, John Hassler, tillika ordförande i finanspolitiska rådet. Med honom diskuterade tidningens journalist bland annat fastighetsskatten. John säger att det var högst olyckligt att den borgerliga regeringen avskaffade fastighetsskatten. Med det förlorade man en stabil skattebas motsvarande 50 – 100 miljarder kronor om året.

John föreslår vidare att lagstiftarna borde se över systemet med att betala reavinstskatt på en bostad som man säljer. Han menar att det skapar inlåsningseffekter eftersom  boende avstår från att sälja sin bostad. Vidare vill han att man inför mindre generösa ränteavdrag på bostadslånen. John menar att …

Sänkta ränteavdrag har lite samma effekter som fastighetsskatten. Det minskar belåningen, minskar priserna på fastigheter och innebär samtidigt en inkomstkälla eller åtminstone mindre utgifter för staten.

Sammantaget säger han att politikerna knappast kommer att ta i denna fråga innan valet. Jag håller med! Frågan om att införa fastighetsskatt är satt bakom lås och bom. Det finns ingen ledande politiker med ambition att vinna val som kommer att ta ordet ”fastighetsskatt” i sin mun. John hoppas att politikerna efter valrörelsen kan starta en sansad diskussion i frågan.

Men som han själv säger …

… det är en from förhoppning.

Länkar: SvD, di.se, SvD, Ekot

%d bloggare gillar detta: