Bloggarkiv

En satsning på byggande


Socialdemokraterna har tagit fram ett förslag för att stimulera kommunerna till ökat byggande av hyresrätter. Stödet ska gå till byggande utöver det som redan är planerat. Satsningen får kosta upp till 900 miljoner kronor årligen. Det finns inget svar på vad detta förslag kan innebära i form av ökat byggande. Men onekligen behövs det en satsning på ökat byggande av bostäder.

Det socialdemokratiska förslaget finansieras ur det kommunala skatteutjämningssystemet genom att ta i anspråk en rabatt som skulle komma de tolv kommuner med de högsta medelinkomsterna till del. Dessa kommuner finns företrädesvis i Stockholms län och ett par i Skåne.

Jag har inget emot att man inför en utökad stimulans för att bygga fler hyresrätter. Finansieringen av stödet går väl alltid att diskutera. Samtidigt är det väl som så att flera av de kommuner som skulle förlora denna rabatt bedriver en byggpolitik som ensidigt gynnar ett visst boende för välbeställda. De tar därmed litet ansvar för att bygga bort dagens brist på bostäder. I den meningen finns det väl en rättvisa i det socialdemokratiska förslaget.

Länkar: dn.se, di.se, Ekot, SvD, SVT, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Roger Jönsson

(S) vill bebygga Sverige


20130929-132338.jpg
I en debattartikel presenterar Magdalena Andersson och Veronica Palm de socialdemokratiska förslagen om att få igång byggandet i Sverige. De konstaterar i sitt inlägg att byggandet av bostäder inte på långa vägar hänger med befolkningsutvecklingen. Särskilt tydligt är detta i de städer/kommuner där befolkningar ökar snabbast. De pekar vidare på de stora problem som nyblivna studenter har att få tillgång till en bostad på sin studieort.

De föreslår ett antal åtgärder för att komma till rätta med det bristande byggandet:
– Mål för ökad nyproduktion,
– Skapa en nationell byggpakt,
– Byggbonus för studentbostäder och små hyreslägenheter,
– En effektiv och modern plan- och bygglag,
– Renoveringar av miljonprogramsområden,
– Energieffektivisering av bostäder, samt
– Extratjänster för upprustning av bostadsområden.

Situationen är akut på flera viktiga studieorter. Studenter vill självklart studera på den ort där de funnit en utbildning som passar inriktingen på deras framtida liv. Men om situationen är sådan att man inte kan finna en bostad på den orten hamnar man i ett läge där man väljer en annan utbildningsort eller helt avstår från att utbilda sig.

Det socialdemokratiska initiativet innebär att staten måste ta på sig ledartröjan och bli en aktivare aktör på detta område. Den borgerliga regeringen har valt att lita till att ”marknaden” ska lösa situationen. Men dess aktörer har ju inget egenintresse av att ”utrota” bostadsbristen.

Det finns väl ingen garanti för att en socialdemokratisk bostadspolitik löser alla problem med bristande byggande. Men här signaleras i alla fall en vilja att samhället tar på sig ett större ansvar för att få igång bostadsbyggandet överallt där behoven finns.

Det räcker gott för mig!

Länkar: SvD, di.se, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg

Bostadsbristen är alarmerande


Magdalena Andersson och Veronica Palm aviserar idag förslag i den kommande socialdemokratiska budgetmotionen för att stimulera byggandet av studentbostäder och mindre lägenheter som studenter och unga har råd med. De konstaterar krasst att de borgerliga partiernas i Stockholm löften om att 4.000 studentlägenheter skulle byggas under denna mandatperiod har blivit ett fiasko. Detta löfte har man nu dragit tillbaka eftersom det inte finns minsta möjlighet att genomföra det längre.

Magdalena och Veronica konstaterar även att det behövs bli större fart i bostadsbyggandet. Sverige tillhör de länder i västvärlden som haft lägst investeringar i bostadssektorn de senaste tio åren. De menar att …

Den akuta bristen och det extraordinära läget som vi nu står inför gör att staten måste ta sitt ansvar för en del av kostnaden. Det mest effektiva sättet, i dagsläget, är att införa ett investeringsstöd riktat till studentlägenheter och små lägenheter. Vi måste komma igång med byggandet av fler bostäder. Därför föreslår vi i vår budgetmotion en byggbonus på en miljard kronor år 2013 till byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter.

Jag vet inte om detta är den bästa av metoder för att öka byggandet av bostäder. Men i stället för den borgerliga regeringens ”låt-gå”-metod är det i alla fall bättre att lägga förslag och att driva debatten framåt. Ingen kan ju förneka att bostadsbyggandet är alldeles för lågt i förhållande till behovet av nya bostäder.

Länkar: SvD Brännpunkt, SvD, Ekot, di.se, SVT

Andra som skrivit: Roger Jönsson, Peter Johansson, Peter Högberg, Peter Andersson, Martin Moberg, Veronica Palm

%d bloggare gillar detta: