Bloggarkiv

Oro över Arbetsmiljöverket


Filippo Bassini

Det finns en oro inom polisen att neddragningarna inom Arbetsmiljöverket kommer att leda till längre och sämre utredningar kring eventuella arbetsmiljöbrott. Svenska Dagbladet rapporterar om hur polismyndigheten arbetar för att förbättra sitt interna arbetssätt med att utreda arbetsolycker. En intern rapport från Rikspolisstyrelsen kritiserade polisens arbete med arbetsolyckor. Den utredningen instämde Arbetsmiljöverket i.

Efter förändringar inom polisen går nu kritiken åt andra hållet. Filippo Bassini, chef för en nyinrättad grupp som ska utreda arbetsmiljöbrotten i Stockholm, är oroad över att utvecklingen på Arbetsmiljöverket ska försämra polisens möjligheter att lösa arbetsmiljöbrott. Han säger att …

Vi och åklagaren är beroende av Arbetsmiljöverket. Deras experthjälp och kunskaper underlättar vårt arbete.

Det är väldigt bra att polisen skärper upp sitt arbete med att utreda arbetsmiljöbrott. Det är även lätt att instämma i polisens oro för utvecklingen inom Arbetsmiljöverket. Den borgerliga regeringen har ju medvetet prioriterat ned satsningar på arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har fått mindre resurser vilket har lett till att antalet arbetsmiljöinspektörer har minskat kraftigt. Det i sig har lett till att färre av inspektörerna är specialiserade på vissa branscher. De ska i stället vara generalister och kunna verka inom alla branscher.

Antalet allvarliga arbetsplatsolyckor har börjat öka. Sverige uppfyller inte längre ILO-krav på hur många arbetsmiljöinspektörer det borde finnas. Det behövs därför politiska satsningar på Arbetsmiljöverket och på forskning om arbetsmiljö. Det kommer knappast att ske så länge den borgerliga regeringen ensamma får råda över denna fråga.

Länkar: SvDda.se

Arbetslinjen har gått i baklås


Statistiska Centralbyrån (SCB) visar i den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) att arbetslösheten har etablerat sig kring 9 %. Även om arbetslösheten brukar vara som högst så här i sommartid så är det väldigt höga tal.

Den borgerliga regeringen gick till val på att bekämpa arbetslöshet och utanförskap. De lyckades med att överta frågan om att bekämpa arbetslösheten från socialdemokraterna. De vann, bland annat därför, regeringsmakten efter riksdagsvalet 2006.

De siffror över arbetslösheten som SCB visar idag är betydligt högre än situationen var då de vann regeringsmakten. Regeringens kraftfulla åtgärder för att stimulera fler till arbete synes ha misslyckats. Vare sig sänkta skatter, hårdare regler i socialförsäkringssystemen eller rabatter på de sociala avgifterna och halverad restaurangmoms har påverkat arbetslösheten annat än marginellt.

Nu sitter den borgerliga regeringen där. De har inga nya verktyg att ta till. Det enda de hoppas på är att ytterligare jobbskatteavdrag ska locka människor att av tacksamhet rösta på något av de borgerliga partierna. Sänka arbetslösheten kommer det inte att göra.

Länkar: di.se, dn.se, Arbetet

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Monica Green, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: