Bloggarkiv

Är facken sämre än näringslivet på jämställdhet?


Svenska Dagbladet har granskat sammansättningen av de fackliga ledamöterna i 20 stora börsbolags styrelser. Tidningen konstaterar att facken är sämre på att tillsätta kvinnor än vad de aktuella börsbolagen är.

Även om inte artikelns urval av undersökta företag är representativ för verkligheten är det ju bestickande att de fackliga organisationerna inte klarar av att nominera kvinnliga ledamöter. Fackliga organisationer är ju drivande i frågan om att få en bättre kvinnlig representation i bolagsstyrelserna.

Tidningen har intervjuat ett par fackliga företrädare som något generat får medge att berörda lokala fackliga organisationer inte har lyckats med sitt uppdrag. IF Metall har ju satt upp som mål att 30 % av ledamöterna i beslutande och rådgivande organ ska vara kvinnor. Det målet är ju relaterat till den interna organisationen. Men genom att fler kvinnor kommer in i de fackliga styrelserna ökar ju också möjligheten att utse lämpliga kvinnliga kandidater till externa uppdrag.

Samtidigt finns en verklighet på IF Metalls arbetsplatser. Det är en kraftig manlig dominans av män inom industrin. Det innebär att det behövs ett långsiktigt arbete för att få fler kvinnor att börja arbeta inom industrin som yrkesutbildade arbetare.

Det undantar dock inte de lokala klubbarnas ansvar att verka för att fler kvinnliga medlemmar får fackliga uppdrag inom IF Metall. Utan ett sådant arbete kommer det heller inte finnas kvinnor att tillsätta som fackliga representanter i bolagsstyrelserna.

Länkar: SvD, dagens arena, SVT, di.se, SvD, Arbetet

Lika barn leka bäst i bolagsstyrelsen


Kloner – eller lika barn … ?

Stiftelsen Allbright har granskat hur styrelserna i svenska bolag ser ut. Den kortfattade slutsatsen är att styrelserna kunde vara bestående av kopior av varandra. I rapporten ”Lika barn leka bäst” konstateras att …

  • 19 av 20 styrelseledamöter har en akademisk examen, kandidatexamen eller högre
  • 3 av 4 styrelseledamöter är ekonomer eller ingenjörer
  • 3 av 10 styrelseledamöter har gått på Handelshögskolan i Stockholm
  • 7 av 10 ledamöter har VD-erfarenhet
  • 17 av 20 ledamöter är av svensk härkomst
  • 3 av 10 nya valda ledamöter i år var kvinnor
  • 38 börsbolag har styrelser helt utan kvinnor

Sven Hagströmer, grundare av Allbright, säger att …

Om alla ska vara lika varandra så är det väldigt illa. Det är en massa klonade människor som sitter i styrelserna idag. En styrelse ska vara som en skuggregering med ungefär samma kompetenser som i en ledningsgrupp. Det har i alla fall fungerat bra i de bolag som jag sitter i.

Det är en ganska förkrossande kritik som framförs i denna rapport. Bilden man får är att det är en ganska liten krets av människor (företrädesvis av den manliga släktet) som sitter i varandras olika styrelser. De håller ihop och träffas i samma sociala sammanhang.

Det är kanske inte alldeles förvånande att ersättningarna till de högsta ledningarna har haft den utveckling som de haft de senaste åren. Tjänster och gentjänster?

Länkar: SvD, SVT, dn.se

Fler som skrivit: Ola Möller

%d bloggare gillar detta: