Bloggarkiv

Om det omöjliga i att definiera ett folk


Martin Aagård skriver i en krönika om det omöjliga i att definiera ordet nation. Inlägget är en reaktion på den debatt som kommit efter att Björn Söder resonerat om detta begrepp i en intervju i Dagens Nyheter. Martin skriver, bland annat, att …

Det är helt hopplöst att definiera ett folk. I alla fall i den bemärkelsen Björn Söder och Hitler använder ordet. Människogrupper bildas och löses upp. Landsgränser flyttas. Språk förändras och utvecklas. Människor byter identitet och de flesta av oss har ingen särskild identitet alls.

Föräldrar förstår plötsligt inte vad deras barn pratar om.

Plötsligt firar vi jul i Thailand.

Är vi ett folk då?

Det är som om SD vill frysa fast Sverige i ett idylliskt mytiskt 1950-tal då man tänkte sig att landet var det folkhem som Per-Albin Hansson talade om. Men det fungerar ju inte så. Världen förändras hela tiden genom att människor reser, böcker och tankar sprids över gränser. Idag sprids intryck, moden, musik och tankar blixtsnabbt över världen. Nationsgränser blir allt mer irrelevanta.

Det finns en nästan religiös tro/övertygelse om att Sverige på några få år ska gå under genom muslimsk invandring. Det finns inga sakliga argument som biter på de mest övertygade om att denna övertygelse inte är annat än en tro lika verklig som jultomten.

Länkar: Aftonbladet kultur, SvD, di.se

Fler som skrivit: Skiftet, Ulf Bjereld

Om svenskhet


Sverigedemokraterna hävdar med viss bestämdhet att de inte är rasister. De menar snarare att de är konservativa nationalister. De menar att Sverige/nationer är präglat av vissa ursprungliga traditioner och värderingar. SD:s partisekreterare Björn Söder säger att …

Det är ju så att Sverige i dag inrymmer andra nationer. Vi har ju till exempel den samiska nationen. De är svenska medborgare, men tillhör den samiska nationen. Vi har också tornedalsfinnar och så vidare. Vi accepterar dem. Men om det blir för många nationer i nationalstaten – då kan det bli problem.

Han utvecklar inte på vilket sätt det kan bli problem med att ha för många ”nationer” i nationalstaten. Begreppet nation kan ju verka väldigt lätt att definiera. Sverige har ju bildats och växt samman ur ett ursprung av vad vi kan kalla ”hövdingadömen”. Den nation som Sverige är idag är en politisk konstruktion fastställd efter avtal med Ryssland 1812.

Den svenska nationen som den ser ut idag är en verklighet efter politiska beslut, krigens växlingar och andra slumpmässiga handlingar. Människor från andra kulturer, religioner, nationer och platser har kommit till det område som idag kallas för Sverige. De har kommit hit av olika skäl och bevekelsegrunder.

Det finns därför ingen ursprunglig svensk kultur. Våra traditioner och sätt att agera har hela tiden påverkats av vår omvärld. Det finns ingen genuint svensk kultur. Vi har fångat upp andras traditioner och blandat dem med med de befintliga. Vårt språk, vårt mode, vår mat, filosofiska och andra tankesätt förändras hela tiden. Det finns vare sig gott eller ont i det. Det är så det ser ut överallt.

SD vill att de som kommer till Sverige ska anpassa sig till det svenska och bli assimilerade. Men hur ska det gå till? Hur ska man definiera vad svenskhet är? Hur ska man kunna förbjuda att traditioner, kultur, övertygelser och människor förändras i mötet med andra?

Det är genom att Sverige har bejakat och välkomnat människor från andra kulturer och erfarenheter som landet har utvecklats och förändrats. På samma sätt har människor som rest från Sverige påverkat utvecklingen i vår omvärld. Människans utveckling har handlat om att individer rört på sig, lämnat den trakt där man är född för att söka nya erfarenheter och sätt att leva.

Länkar: dn.se, SvD, SvD, dn.se, politism, ekuriren, ekuriren, dn.se, SvD, SvD, SvD, dn.se, di.se, SVT, Aftonbldet kultur, SVT, Aftonbladet ledare, SVT, SvD, dagens arena, di.se, SvD, Resumé, di.se, dagens arena

Fler som skrivit: Ali Esbati, Ulf Bjereld

Ett blödande parti


Tidskriften Expo har i en artikel visat på att SverigeDemokraterna har en del interna organisationsproblem. Det förekommer både att människor med båller och bång lämnar partiet samt att medlemmar utesluts ur partiet. Det är lätt att få en bild av ett parti statt i intern upplösning. Men så enkelt är det knappast. Det är säkert många som hoppas på att få se detta parti försvinna som Ny Demokrati gjorde på sin tid.

Som jag ser det finns det ett par avgörande skillnader mellan NyD:s och SD:s utveckling. NyD växte fram med en väldig fart och en mångfald människor med olika intressen fylkades till partiet. Det fanns knappast någon tid att bygga upp en stabil partistruktur och att sålla bort personer som drogs till partiet av andra än enbart osjälviska skäl. SD, med dess olika grenar och ursprung, har växt fram på ett betydligt mer stadigt sätt. Det har funnits en drivkraft i ledningen att jobba långsiktigt och mer försiktigt. Det har under en följd av år funnits en tydlig strategi att omforma partiet på ett sådant sätt att man tonade ned vissa delar av dess ursprungliga värderingar och åsikter.

Det är klart att SD brutit i genom en vall vilket lett till att det blev enklare att ansluta sig till partiet utan att riskera att stigmatiseras. Människor med olika värderingar och intressen har kommit med. Det är säkert som partisekreteraren Björn Söder säger att man har haft växtvärk. I samband med att man blev invalda i Riksdagen har media börjat granska partiet på samma sätt som andra riksdagspartier. Då har ett antal, för SD, pinsamma uttalanden, partiföreträdare och andra interna förhållanden framkommit.

Partiledningen har ju knappast darrat särskilt mycket på manschetterna i denna situation. Ett stort antal medlemmar har uteslutits och andra har väl valt att själva försvinna ur partiet i syfte att bibehålla personlig hög svansföring. SD räknar säkert med att på kort sikt sakna företrädare men att man på längre sikt kan vinna nya företrädare.

Jag tror inte att SD kommer att försvinna med annat än att övriga politiska partier kan bemöta partiets grumliga värderingar och åsikter om invandrare, muslimer etc. Det vore en förenklad förhoppning att SD skulle upplösas på  samma sätt som NyD. Snarare ligger det hos de ”gamla” partierna att möta de väljare som röstar/sympatiserar med SD, se dem i ögonen och med respekt förklara sina ståndpunkter på ett sådant sätt att SD:s politik blir ointressant.

Det finns inga enkla lösningar!

Länkar: Expo, Rapport, dn.se, SvD, dn.se, dn.se, Rapport

%d bloggare gillar detta: