Bloggarkiv

Regeringen tillsätter en demokratiutredning


image

Birgitta Ohlsson, demokratiminister, har tillsatt sin partivän Olle Westberg att genomföra en demokratiutredning. Resultaten ska presenteras senast i december 2015.

I en intervju pekar ministern på flera allvarliga problem i den svenska demokratin. Framför allt handlar det förstås om att allt färre människor är medlemmar i politiska partier – de som är grunden för vårt politiska system. Jag delar förstås hennes problembild.

Det som dock något förvånar mig är att Birgitta väljer att tillsätta en sådan utredning just nu, bara ett par månader inför ett kommande riksdagsval. Dessutom att hon valt att tillsätta en ensamutredare som på egen hand ska komma med all klokskap som ska råda bot på det demokratiska underskottet.

Det känns mest som att hon vill manifestera initiativkraft så här inför det kommande valet och med dåliga opinionssiffror för den borgerliga regeringen.

Länkar: SVT, di.se, SvD

Om angrepp på demokratin


Birgitta Ohlsson

Chefsåklagare Torsten Angervåg har på regeringens uppdrag granskat samtliga domar om hot och våld mot politiker sedan år 2000. Han har funnit att brott mot politiskt förtroendevalda hanteras som vilka brott som helst. Perspektivet att hoten och det våld som riktats mot politiker som företrädare för den svenska demokratin har inte funnits i någon dom. Han skriver att …

… fokus på att gärningen inte enbart riktats mot den förtroendevalde som enskild person, utan även mot det demokratiska system som denne företräder.

Torsten menar att rättssystemet kan göra en del inom den lagstiftning vi har idag för att ta till vara den demokratiska dimensionen. Han föreslår, bland annat, att fall där förtroendevalda utsätts för brott ska hanteras av specialåklagare. Han föreslår också att polisen utarbetar en särskild checklista liknande den som används vid hat- och sexualbrott samt att en ny brottsrubricering införs.

Demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) är positiv till att införa en särskild lagparagraf om brott mot förtroendevalda. Hon säger att …

Argumenten blir allt tyngre för att gå vidare så att politiker får samma skydd som tjänstemän när de utsätts för brott i sin myndighetsutövning. Jag vill ha en straffskärpning.

Jag delar Birgittas uppfattning i denna fråga. Vår demokrati bygger på att många människor engagerar sig i de politiska partierna och tar på sig uppdrag i våra beslutande församlingar. De ska kunna fatta beslut trygga i förvissningen att man inte ska behöva utsättas för hot eller annan påtryckning inför eller efter att besluten fattas. Detta är särskilt viktigt eftersom de flesta politiker inte har sitt uppdrag på heltid. De utför det mesta av sin politiska tid på fritiden och har vanliga arbeten.

Länkar: dn.se, SvD, SVT, Ekot, SVT, Aftonbladet ledare, Folket ledare

Ingen ska behöva vara rädd för att vara politiskt aktiv


Demokratiminister Birgitta Ohlsson kommer att tillsätta en utredare för att granska hur domstolar dömer i fall med hot mot politiskt aktiva. Det finns gott om rapporter som visar att politiskt aktiva (på alla nivåer) utsätts för hot av olika slag. Som många säger är hot mot politiskt aktva ett hot mot demokratin.

Detta gör att människor tvekar inför att ta på sig politiska uppdrag och/eller lämnar det uppdrag man har. Att utsättas för hot kan innebära att människor undviker att säga sin mening eller undviker att delta i vissa sammanhang.

Det har under de senaste året diskuterats hur spåkbruket inom sociala media har förråats. Det verkar som om sådant man inte skulle säga till en person öga mot öga går bra när det skrivs på en skärm. Det har väl alltid förekommit att människor uttryckt hot och avsky i mörkret av anonymitet. Med framväxten av modern informationsteknik har denna möjlighet ökat.

Det är gott och väl att Birgitta Ohlsson tillsätter denna utredning. Hon hoppas att den ska bryta dödläget inom regeringen. Birgitta är nämligen förespråkare för att hot mot politiskt aktiva ska kunna bedömas hårdare.

Det är nog en nödvändig väg att gå om vi ska kunna behålla vår demokrati där människor genom sitt samhällsengagemang tar på sig offentliga uppdrag. Det är nog nödvändigt med en skärpt lagstiftning om vi ska kunna bibehålla den öppna demokrati vi faktiskt har. Det vore en högst olycklig utveckling om politiskt aktiva allt mer låser in sig bakom låsta och slutna rum.

Länkar: dn.se, SVT, Aftonbladet ledare, Ekot, SvD, SVT, dn.se

Fler som skrivit: Martin Moberg, Ola Möller

%d bloggare gillar detta: