Bloggarkiv

När beslutspotens får ersätta tankeverksamhet


Jag anser Bengt Göransson vara en klok socialdemokratisk röst väl värd att lyssna till. Jag läste för en tid sedan hans lilla skrift ”Tankar om politik”. Jag reagerade därför när min RSS-läsare hittade en artikel i Expressen som Bengt skrivit.

Artikeln är skriven i anledning av det brev som han fått från SIFO som på partiets uppdrag ber honom svara på hur han ser på sitt medlemskap och vilka förbättringsmöjligheter han kan tänkas föreslå.

Det centrala budskapet är väl följande:

Tänk efter! En folkrörelse kan aldrig vara något annat än sina medlemmar, och det är deras synlighet som ger rörelsen dess kraft, inte deras garanterade anonymitet. Den representativa organisationens tröghet är i själva verket dess styrka, medlemmar som grundar sitt medlemskap på centrala värderingar påverkar med sitt eget tänkande, medan SIFO-intervjuade reagerar på andras tankar.

Den begåvade rättsprofessorn Anna Christensen skrev en gång en artikel som hade rubriken ”Opinionsmätningar u p a”. Den som besvarar frågor anonymt behöver aldrig avkrävas ansvar för sina ställningstaganden, skrev hon, och just den enskildes ansvarstagande för sina åsikter är en av demokratins grunder. Jag tänker, alltså finns jag till får inte devalveras till Jag tycker, alltså finns jag till.

Det är väl ganska uppenbart att socialdemokraterna inte längre är den levande folkrörelse som det kanske var. Det är när människors tankar och erfarenheter bryts i en diskussion som nya tankar och idéer föds. Idag är det allt färre människor som deltar i den interna diskussionen. Sådant som en gång tiden skedde genom interna rådslag sker idag genom professionellt datainsamlande där den enskilde blir allt mer anonym. Huruvida denna utveckling kommit sig av hur partiet finansieras vet jag inte. Men onekligen kämpar stora delar av föreningssverige med liknande problem.

Allt färre aktivt deltagande medlemmar och en allt ökad professionell (dvs heltidsarbetande) ledning skapar ökade avstånd mellan organisationens rötter och dess högsta topp. Förmodligen ska ju den undersökning som genomförs av SIFO ge några svar på hur organisationen och delaktigheten kan förbättras i partiet.

Metoden för detta kunskapsinhämtande säger väl något om de problem som finns?

%d bloggare gillar detta: