Bloggarkiv

Ett förslag om systemskifte


Vem är den fattige?

Jag läser att regeringens utredare Anders Franzén föreslår en generell sänkning av gymnasieelevers studiebidrag för att finansiera en omfördelning inom systemet. De medel som man får fram genom sänkningen ska användas för att öka stödet till låginkomstfamiljer och till elever med egna barn.

Förslaget synes ju ädelt och gott. Det är väl bra att familjer med litet bättre ekonomi kan bidra till familjer med sämre? Men förslaget innebär ett brott mot den tradition Sverige haft inom socialförsäkringssystemet. Barn- och studiebidrag har varit generella med ett belopp lika för alla oavsett familjens inkomst. Syftet med den tanken har varit att försvara idén att alla betalar skatt efter bärkraft. Då är det även rimligt att alla familjer får tillbaka något ur den gemensamma kassan.

Det har även handlat om att behandla alla barn lika. Man ska inte ”tvingas” till en offentlig behovsprövning med därmed följande sociala stigma. Det blir dessutom alltid problem när man har system som kräver behovsprövning. Var sätter man gränsen och när är det rimligt att flytta denna gräns (uppåt eller nedåt)?

Men det är klart – då vi numera har ett skattesystem som mer uttalat gynnar familjer med högre ekonomi är det väl endast naturligt att det kommer förslag om behövsprövat stöd till mindre bemedlade familjer. Vad blir nästa steg – behovsprövade barnbidrag?

Anders Franzéns förslag verkar obetydligt och en förändring endast på marginalen. Men det är ett förslag som, om det genomförs, innebär ett systemskifte.

Länkar: dn.se, vlt, di.se, Ekot, SVT, SvD, Ekot

Fler som skrivit: Ola Möller

Knugen vill ha ökat (barn)bidrag


I en TT-artikel som ett antal tidningar publicerat omtalas att HKH Knugen vill ha ett ökat apanage motsvarande 12 miljoner kronor för de kommande åren. Som orsak anges, bland annat att, av hovets överintendent Jan Lindman …

Tidigare var kronprinsessan ensam, nu är de två. Då växer antalet förfrågningar och antalet arrangemang.

Jag kan inte påstå att jag är så särdeles pigg på att se kungahuset beviljas ytterligare medel under så knappa argument. Det borde vara möjligt för kungafamiljen att spara in på sitt leverne. Rebecca Weidmo Uvell säger i Aftonbladet att …

Vi har två stycken kungabarn som är runt 30 år och jag vill inte vara den första som säger det, men hallå Madeleine och Carl-Philip: Ni är kungabarn – men inte barn. Ni är inte yngst i familjen längre, faktiskt snart knappt unga. Det är dags att klippa navelsträngen och med stolthet säga, jag försörjer mig själv. Jag betalar mitt eget uppehälle, jag är inte beroende av vare sig pappa eller staten.

Jag misstänker vidare att den nyblivna kungliga småbarnsfamiljen kan finansiera sitt familjeliv utan att behöva tillgripa allmänna medel. Vad jag förstår är intresset från näringslivet att slå mynt på den kungliga familjelyckan stort och tydligt. Det är väl bara att utse några ytterligare kungliga hovleverantörer för att öka penningaflödet till den kungliga privatförmögenheten.

Länkar: Aftonbladet, Rapport, dn.se, di.se, vlt, E-K, Rapport

%d bloggare gillar detta: