Bloggarkiv

Kent Ekeroth är avpixlad


Avpixlad

Aftonbladet skriver i en artikel att man funnit att ledamoten i Sveriges Riksdag, Kent Ekeroth, är ledande bakom ”Avpixlat”. Tidningen har tagit del av mailkommunikation där det framgår att Kent är drivande i det redaktionella arbetet.

Kent har ju hävdat att han inte på intet sätt är aktivt inblandad i eller påverkar vad som skrivs på Avpixlat. Det enda han medgett är att han lånat ett privat konto för insamling till hemsidan. Sverigedemokraterna brukar ju göra likaledes. Deras officiella syn på frågan är att vara direkt avvisande till påståenden att de på något sätt äger hemsidan.

Det är trots det en offentlig hemlighet att Avpixlat lever i symbios med SD. Att Aftonbladet lyckats tydliggöra den koppling som finns kommer knappast att skada Sverigedemokraterna nämnvärt. Det som är bra med avslöjandet är att det avslöjar SD:s verkliga åsikter. På Avpixlat kan de säga det som man i partisammanhang friserar och slipar av.

Kopplingen mellan Avpixlat och Sverigedemokraterna avslöjar SD som de rasister partiet faktiskt är.

Länkar: Aftonbladet, Aftonbladet, dn.se, dn.se, Aftonbladet, SvD, SVT, Ekot, SvD, dn.se, SVT, Expo, Aftonbladet, SVT, di.se, dn.se, dn.se, SvD, Expo, SVT

Fler som skrivit: Peter Johansson, Roger Jönsson, Martin Moberg

Annonser

Om att leva under hot


För några dagar sedan skrev Åsa Lindeborg en artikel om hur hennes liv artat sig efter att hon (och Aftonbladet) tagit initiativ till att granska ett antal hemsidor nära kopplade till främlingsfientliga organisationer och intressen. Åsa berättar om hur hon fått hotfulla meddelanden genom e-post och SMS. Åsa och hennes son flyttade för en tid från hennes bostad pga av dessa hot mot henne själv och, indirekt, hennes familj.

I en text förklarar Aftonbladet varför man under december månad kommer att följa siterna Avpixlat, Nationell idag, Nationell Nu, Realisten, Fria Tider med flera …

Både Wilhelmsons och Herslows böcker borde granskas juridiskt, liksom AvpixlatNationell idagNationell NuRealistenFria Tider med flera som hela tiden hetsar mot judar, muslimer, somalier, araber etcetera.

Vi på Aftonbladet Kultur är trötta på talet om att nån borde anmäla skiten. Nån är alltid nån annan. Vi inleder nu därför i samarbete med en jurist en egen granskning av dem jag nämnt ovan, för att se om det finns några utsikter att ta saken ännu längre – att äntligen pröva lagen om hets mot folkgrupp.

De nämnda hemsidorna verkar i allmänhet under stark anonymitet. De sprider all sköns ”information” om sådant som stödjer deras syn på det svenska samhället.

Den svenska demokratin bygger på en fri press som utan större begränsningar ska granska det svenska samhället och dess politiska system. De begränsningar som finns bygger på en respekt för individen. Man ska inte kunna sprida osanningar och icke relevanta upplysningar om de människor man granskar.

Som politiskt aktiv och intresserad får man finna sig i att bli bevakad och till och med granskad. Man ska som politiskt och samhällsintresserad kunna agera och verka utan hot mot sig själv och sin familj. Politiskt aktiva har länge drabbats av hot och hatfulla kommentarer och aktioner.

De nya möjlighet som den moderna informationsteknologin har gjort möjliga har även inneburit inslag av mer obehaglig karaktär. Människor kan under anonymitet sprida hat och lögner om människor. Det har gjort att många tidningar har infört starka begränsningar i att kunna lämna kommentarer i anslutning till artiklar.

Åsa Lindeborg

Åsa Lindeborg förtjänar allt stöd och respekt för sin insats att pröva om de hatfulla hemsidorna befinner sig på rätt sida om lagen. De anonyma hot och hatfulla kommentarer som drabbat henne (och andra i en liknande situation)  säger mer om dem som uttalar sig så.

Vi har alla ett ansvar för att föra debatten på ett respektfullt sätt.

Länkar: AftonbladetAftonbladetAftonbladet, SVT, Expressen, Aftonbladet, Resumé, Journalisten

Andra som skrivit: Ola Möller, Peter Högberg

%d bloggare gillar detta: