Bloggarkiv

Fördelningen av välfärdens resurser ska styras efter behov


Framtiden?

I ett debattinlägg, som brukligt blivit, meddelar Ardalan Shekarabi tillsammans med Jonas Sjöstedt att regeringen kommer att tillsätta en särskild utredare. Denne får i uppdrag att se över hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Ardalan och Jonas motiverar utredningen med att …

Inom välfärden ska alltid kvalitet och likvärdighet stå i centrum. Fördelningen av välfärdens resurser ska styras efter behov. Ytterligare en central princip är att skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för. Det är oacceptabelt att skära på kvaliteten för att kunna ta ut vinst.

Regelverk och incitament ska inte ensidigt styra mot besparingar på personalen eller annat som påverkar välfärdens kvalitet negativt. Då skolor med vinstsyfte har lägre lärartäthet och privata äldreboenden har färre anställda, kan det ifrågasättas om det ekonomiska intresset är det mest lämpliga för att åstadkomma kvalitet inom välfärden.

Bakgrunden till utredningen finns i det beslut som den socialdemokratiska kongressen tagit i frågan och enligt den överenskommelse som regeringen slutit med Vänsterpartiet. I tre punkter utvecklas inriktningen i det uppdrag som den särskilde utredaren har fått. Jag ser knappast något farligt i dem. Det viktiga är ju snarare de resultat som kommer att presenteras. Det är ju först då man kan se eventuella konsekvenser det kan få för branschen.

Vårdföretagarna har redan bestämt sig för vad som utredningen kommer att presentera. De ser framför sig all sorts elände och grå statlig och kommunal verksamhet. Nåja, deras överord handlar ju mer om att de försvarar branschens ekonomiska intressen. Samtidigt är deras inlägg ett under av saklighet och återhållsamhet jämfört med de uttalanden som kommer från Annie Lööf. Hon menar att utredningen innebär

… ren och skär statssocialism och en doft av 70-talet. Med Löfvens förslag så kringskärs människors självbestämmande och valfrihet. Kvaliteten kommer att försämras.

Men sådana där uttalanden tillhör ju hennes stil. De tillför inte särskilt mycket till debatten. Det vore ju faktiskt bättre att sakligt presentera de egna argumenten för den utredning som kommer att arbeta med frågan. Men det är förstås så att utredningens inriktning ligger i motsats till vad hon önskar och är övertygad om.

Beroende på hur snabbt utredningen ska arbeta kan ju dess förslag komma att presenteras inför denna riksdag. Det innebär ju att den sittande regeringen har att finna majoritet för dess förslag. Det innebär ju att utredaren har att fundera över vad som är möjligt att uppnå med rådande majoritetsförhållanden. Med det som bakgrund synes det väl överdrivet och osakligt att gorma om ”statssocialism” eller om jämförelser om DDR.

Jag är alldeles övertygad om att förslag liknande sådant som fanns i DDR bestämt kommer att avvisas av riksdagen.

Det är klart att regeringen vill begränsa företags möjligheter att göra höga vinster med skattemedel. Men det betyder ju inte att de kan blunda för den parlamentariska verkligheten. Sådan lyx kan endast Vänsterpartiet hålla sig med. De bedriver gärna plakatpolitik. Men det är inte den socialdemokratiska traditionen.

Så … lycka till med utredningsjobbet, Ilmar Reepalu!

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, di.se, di.se, SvD, Aftonbladet ledare, SvD, SVT, dagens arena, politism, Ekot, dagens arena, Ekot, dagens arena, SvD, SVT, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Peter Johansson, Markus Mattila, Thomas af Bjur, Björn Barr

Om en bättre offentlig upphandling


Ardalan Shekarabi

Igår presenterade socialdemokraterna, genom Ardalan Shekarabi, förslag om hur offentliga upphandlingar på ett bättre sätt kan bidra till angelägna offentliga mål. Det kan handla om att upphandlingar kan bidra till att driva på innovationer, ta miljöhänsyn och ställa sociala krav.

Detta ska uppnås genom att, bland annat, skapa en ny offentlig myndighet som ska stödja kommuner och landsting i detta avseende. Partiet vill på detta sätt ta bort Konkurrentverkets dubbla roller att både granska upphandlingar och ge stöd.

Det är alldeles utmärkt om kommuner och landsting kan använda sina medel på ett mer aktivt sätt i samband med upphandlingar av olika tjänster. I motsats till vad Konkurrensverket hävdar behöver upphandlingar inte enbart ta hänsyn till de lägsta priset.

Länkar: SvD, Arbetet

1 maj 2013


Den borgerliga regeringens politik har kraschlandat!

1 maj 2013 blev till en väldigt trevlig dag. Jag deltog i demonstrationen i Eskilstuna. Vädret var fantastiskt bra, solen sken över ett anständigt långt demonstrationståg.

Samling skedde i stadsparken på den plats där det tidigare fanns en utomhusscen. Vi tågade sedan till Djurgården där huvudtalen genomfördes. Talare var Anahita Kheder (ordförande för SSU Eskilstuna) och (S)-riksdagsledamoten Ardalan Shekarabi.

1 majfirandet i Eskilstuna avlöpte detta år utan dramatik och upplopp. Det skedde heller inga viktigare politiska utspel. Demonstrationen blev till en manifestation för insatser mot arbetslöshet och emot främlingsskap. Det skedde inget som helst spännande i Eskilstuna denna dag.

I riksmedia vill man dock producera en konflikt mellan LO och Socialdemokraterna. Karl-Petter Thorwaldsson argumenterade från talarstolen för en kraftfull satsning för att minska arbetslösheten. Nu var ju inte LO:s uppfattning särskilt överraskande. LO:s förslag presenterades för ett par dagar sedan i en debattartikel i Dagens Industri. ”Kålle” sade i sitt tal att …

I dag kommer vi med en helt ny politik för att sätta människor i arbete. Någon måste våga och orka bryta dödläget i svensk politik när det gäller sysselsättningsfrågorna.

Idag går spiralen åt fel håll. Motgång föder motgång. Tyvärr har det resulterat i att vi har 448 000 människor i arbetslöshet, många av dem helt i onödan för att vi inte vågar använda de resurser vi faktiskt har.

LO har en tradition att driva på i politiska frågor som berör de fackliga medlemmarna. Frågan om arbetslösheten berör i hög grad medlemmar i de olika LO-förbunden. Det är därför naturligt att de fackförbund som står socialdemokraterna nära driver på och argumenterar för politiska initiativ för att minska arbetslösheten.

Det är knappast särskilt troligt att den borgerliga regeringen kommer att ta till sig av LO:s tankar. Vad som eventuellt kan finnas med i ett socialdemokratiskt valmanifest kan man ju bara avvakta. Det är dock bra att LO driver på och utvecklar politiska förslag.

Länkar: Arbetet, SVT, Ekot, dn.se, SVT, bblat.se, dn.se, Ekot, Ekot, dagens arena, dn.se, di.se, dagens arena, dagens arena, Ekot, SVT, vlt, SVT, ekuriren, ekuriren, Ekot, dn.se, ekuriren, Ekot, SvD

Andra som skrivit: Martin Moberg, Peter Högberg, Ola Möller, Johan Westerholm, Martin Moberg, Martin Moberg, Sofia Lund, Peter Högberg, Ulf Bjereld, Johan Westerholm, Leine Johansson, Carola Andersson, Carola AnderssonJan-Henrik SandbergJenny Bengtsson, Martin Moberg, Roger Jönsson

Industribloggare: Leine Johansson, Kaj Raving, Carola Andersson, Leine Johansson, Kaj Raving

Uttag av vinster kan bara skapas genom att ta av våra skattemedel


Jag har avvaktat ett tag med att kommentera det debattinlägg som Ardalan Shekarabi gjorde för en tid sedan. Inlägget utgår från en rapport ”Vinst och den offentliga tjänstemarknaden” som han skrivit för Arena Idé. Ardalan beskriver tre alternativa metoder att hantera vinstfrågan i välfärdsverksamheterna på:

  1. Det första är att vinstutdelning inte regleras särskilt i lagstiftning eller i kontrakt. Istället ställs höga krav på kvalitet i verksamheten. Denna modell kräver ingen lagändring. Redan etablerade privata aktörer kan fortsätta att driva sina verksamheter. Modellen kräver dock att kvaliteten definieras tydligt och på ett mätbart sätt, något som ibland kan vara svårt inom välfärdsverksamheterna.
  2. Det andra är att ställa upp särskilda kriterier och/eller tak för vinstutdelning i syfte att säkra kvaliteten. Denna modell tillåter existerande aktörer med vinstsyfte att fortsätta sina verksamheter. Möjligheten att locka privat kapital till investeringar i välfärdssektorn kvarstår. Detaljerade regler angående begränsningar av transaktioner behövs dock för att förhindra företag att kringgå vinstutdelningsbegränsningarna.
  3. Det tredje är att ett förbud mot vinstutdelning införs i välfärdsverksamheterna. Modellen är tydlig och förekommer i andra länder. Incitamentet för att försämra kvaliteten i syfte att ta ut övervinster tas bort helt. Majoriteten av de existerande privata aktörerna i välfärdssektorn har dock vinstsyfte i dag och skulle tvingas att välja mellan ändring av verksamhetens syfte eller nedläggning av verksamheten. Det blir svårt att locka privat kapital till välfärdssektorn.

Ardalan menar att man ska kombinera de tre modeller som han beskriver ovan. Han säger …

En handlingsplan för upphandlade välfärdstjänster bör innefatta att tydliga och mätbara kvalitetskrav införs i kontrakten. Och att uppföljningsverksamheten förbättras avsevärt och förenas med sanktionsmöjligheter.

Jag anser också att det krävs någon sorts tak och/eller särskilda villkor för vinstutdelning i verksamhetstyper med störst behov av kvalitetsstyrning.

Dessutom bör kommuner och landsting få möjlighet att ställa non-profitkrav vid upphandlingar av välfärdstjänster där man vill gynna ideella aktörer. Det är helt möjligt inom ramen för EU-rätten.

Det är möjligt att Ardalen pekar på en för Socialdemokraterna framkomlig väg i denna fråga. Det är ju ganska uppenbart att Stefan Löfven manövrerar väldigt försiktigt i denna fråga. Martin Klepke säger i en analys att …

Resonemanget bakom Socialdemokraternas ställningstagande är att vi redan har öppnat välfärdssektorn för vinstutdelande företag så mycket. 300 000 elever går till exempel i dag i privat drivna skolor.

Svårigheten med att då konstruera ett system för att helt avveckla vinstintresset är betydande. Därför vill Socialdemokraterna till kongressen 2013 hellre gå vidare med ett system där regler och styrning garanterar kvalitet och där drivkraften att plocka ut höga vinster försvinner.

Synen på vinster i välfärdsproduktion är en tydlig politisk vägskiljare mellan den borgerliga regeringspartierna och, åtminstone, de två vänsterpartierna. Skulle Socialdemokraterna kunna samla sig till en rimlig politik i denna fråga innebär den förmodligen en möjlighet till att fånga upp människors åsikter. Det finns ju undersökningar som tyder på att en majoritet av svenskarna motsätter sig vinstuttag i offentlig välfärdsproduktion. Debatten kring Carema och hur riskkapitalbolag kunnat föra ut stora pengar till diverse skatteparadis har naturligtvis påverkat opinionen.

Länkar: DN Debatt, Arbetet, Arbetet, Aftonbladet debatt, SvD Brännpunkt, Aftonbladet debatt, SvD Brännpunkt, SvD Brännpunkt, dn.se, dn.se, SvD

Andra som skrivit: Peter Högberg, Peter Johansson, Peter Johansson, Lena Sommestad, Roger Jönsson, Martin Moberg, Ola Möller, Roger Jönsson, Lena Sommestad, Markus Mattila, Informationstjänsten, Thomas Böhlmark

%d bloggare gillar detta: