Bloggarkiv

Därför sätter Socialdemokraterna jobben främst


Antalet arbetade timmar i ekonomin måste öka!

Stefan Löfven satt i samtal med riksdagens journalister häromdagen. Vid träffen utvecklade han sina tankar kring olika delar av den socialdemokratiska politiken.

Det är ju sedan länge känt att socialdemokraterna inte kommer att höja inkomstskatterna för ”vanliga knegare”.

Enligt journalisternas rapportering skulle partiet inte röra ett femte jobbskatteavdrag om det införs innan valet. Däremot sägs inget om hur partiet kommer att agera i den situation den borgerliga lägger ett sådant förslag till riksdagen innan valet.

Stefan meddelade journalisterna att han vill öka skatteintäkterna genom att antalet arbetade timmar ökar. Det måste ske genom att fler människor kommer i arbete. Stefan sade vidare att …

… den politiska skillnaden ligger just här, ska vi fortsätta den politik som har lett till högre arbetslöshet, fler ungdomar som inte klarar skolan. För oss är inte detta huvudlinjen.

Vid det öppna mötet med Stefan Löfven och Carin Jämtin i Eskilstuna i måndags kväll sade Stefan att arbetslöshet inte är någon naturlag. Det handlar om politisk vilja (eller frånvaron därav) som bestämmer vilken nivå på arbetslöshet en regering accepterar. Det socialdemokratiska fokuset ligger nu helt uttalat på att minska arbetslösheten.

Länkar: SvD, di.se, Expressen, SVT, ekuriren, di.se

Om ett framtidens kontrakt


Vårt mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift.

Under onsdagen presenteradesFramtidskontraktet” – programmet som beskriver de prioriterade politiska förslagen inför partikongressen i april. I programmet samlas och sammanfattas de olika politiska initiativ som Socialdemokraterna presenterat. Partistyrelsen föreslår kongressen en prioritering av de viktigaste frågorna för partiet:

  • Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering
  • Ett kraftfullt ekonomiskt program mot arbetslösheten
  • Offentliga investeringar för fler jobb
  • Resultaten i den svenska skolan ska vändas
  • Kvaliteten i välfärden ska höjas
  • Sverige ska gå före på miljöområdet

Programmets formuleringar innebär en väldigt tydlig satsning på att Socialdemokraterna åter ska anses vara det parti som sätter arbete högst. Det som en gång var ett odiskutabelt faktum förlorades med den offensiv som de borgerliga regeringspartierna genomförde inför valet 2006. Arbetslinjen har stått som symbol för regeringens alla politiska förslag. Denna politik har gått i stå och har skamfullt misslyckats. Stefan Löfven har därför alldeles när han säger att …

Nästa mandatperiod kommer att inledas med en alldeles för hög arbetslöshet. Vi har slagit fast att det är jobben som kommer först. Vi vet också att med ett begränsat ekonomiskt utrymme kommer vi behöva göra tuffa prioriteringar och det är vi beredda att göra.

Stefan Löfven har från första början som partiordförande prioriterat jobben. Han har varit konsekvent och tydligt målinriktad på att återupprätta människors förtroende för socialdemokraterna på detta område. Det  har inneburit att den borgerliga regeringen inte har haft lika lätt att (bort)förklara deras tillkortakommanden.

Jag ser fram emot en spännande debatt på vårens kongress.

Länkar: dn.se, dagens arena, Ekot, Ekot, di.se, dagens arena, SvD, Aftonbladet ledare

Andra som skrivit: Johan Westerholm, Peter Johansson, Peter Högberg, Martin MobergDaniel Långström, Markus Mattila

Ett tydligt alternativ till regeringens låtsaspolitik


På SVT Debatt levererar idag Ylva Johansson och Maria Stenberg (bägge (S) ett tydligt alternativ till den borgerliga regeringens (så kallade) satsning på att minska arbetslösheten för unga vuxna. Ylva och Maria presenterar en betydligt positivare syn på hur man kan göra ungdomar färdiga för anställning och inträde på arbetsmarknaden. De avslutar sitt inlägg med den retoriska frågan …

När regeringen väljer att försämra anställningstryggheten ytterligare för ungdomar vill vi socialdemokrater istället satsa på kunskap och kompetens. I grunden handlar det om vilken framtid vi väljer: skall vi konkurrera med kompetens eller med låga löner?

Jag väljer – kompetens!

%d bloggare gillar detta: