Bloggarkiv

Om ett politiskt ansvar


En strejk har brutit ut vid Öresundståg, pendeltåg som upphandlats av Skånetrafiken, som körs av Veolia. Det är fackförbundet SEKO som efter förhandlingar valt att ta till det yttersta konfliktvapen som fackföreningar har i sin arsenal. Förbundet vill få till bättre centrala avtal med bestämmelser som reglerar anställningsformerna. Man vill uppnå att heltider ska vara huvudanställningsformen och deltider och korta anställningar undantaget.

Arbetsgivarna, genom Almega, motsätter sig de fackliga kraven. Man hänvisar till arbetsgivarens rätt att själv leda och fördela arbetet. Arbetsgivarna håller hårt fast vid arbetsledningsrätten och motsätter sig ingrepp i den. Historiskt har också de fackliga organisationerna accepterat arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet. Fackföreningarna fick rätt att utan hinder organisera och bilda fackföreningar mot att arbetsgivarna fick behålla arbetsledningsrätten.

Det betyder inte att förhållandena har förändrats över de över hundra år sedan det historiska bytet gjordes. Det har införts bestämmelser i lagstiftning och i kollektivavtal som har begränsat arbetsgivarnas arbetsledningsrätt. Arbetsgivarnas arbetsledningsrätt är fortfarande en sådan fråga där arbetsgivarna håller emot och inte ger något gratis. De strävar snarare åt att återvinna tidigare ”förlorad mark”. Ökad arbetslöshet och urholkad arbetslöshetsförsäkring har gynnat arbetsgivarna i så motto.

Men den politiska utvecklingen har bidragit till att denna strejk har brutit ut. Politiker på lokal och regional nivå har genom en strävan att sänka priset på kollektivtrafik, och annan skattefinansierad välfärd, drivit på denna utveckling. Man har drivits av den enda strävan att acceptera det lägsta priset utan att se till de eventuella effekterna på de anställdas villkor. Det är de lokala och regionala politikerna som sätter villkoren för hur upphandlingen ska ske. Det är fullt möjligt att kräva kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.

Jag har full förståelse för och delar SEKO:s uppfattning om det viktiga i att ta denna strid. Konflikten kommer att lösas så småningom. Det kommer att bli parterna i denna bransch som måste hitta fram till en lämplig kompromiss kring arbetsledningsrätten och de anställdas rimliga krav på goda arbetsvillkor.

Samtidigt passar de för upphandlingen ansvariga politikerna för sitt ansvar. De kan mycket väl ställa krav på rimliga villkor för de anställda i samband med upphandlingen.

Länkar: Sekotidningen, SvD, di.se, SVT, SvD, dn.se, SVT, SVT, ekuriren, dn.se, Ekot, di.se, dn.se, dagens arena, Ekot, SVTSekotidningen, Arbetet, Lag&Avtal, Arbetet, PubliktSekotidningen, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg, Peter Johansson, Peter Johansson, Helle Klein

%d bloggare gillar detta: