Bloggarkiv

En bättre fungerande arbetsmarknadspolitik


Anders Forslund, biträdande chef för IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering), presenterade igår sina tankar om en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik. Han menar att det handlar om traditionell arbetsförmedling. Man ska ge information om hur man söker jobb, att förmå personer att söka jobb, att hjälpa folk med dåliga kontaktnät etc. Den andra åtgärden är att subventionera anställningar för långtidsarbetslösa.

Han gillar inte den politik som den borgerliga regeringen har genomfört. Rabatterade sociala avgifter till arbetsgivare som anställer unga synes inte ha gett några större resultat. Samma gäller för systemet med praktikplatser. Han säger …

Det finns inga rejäla utvärderingar än men det vi ser med blotta ögat är en relativt begränsad effekt på sysselsättningen bland dem upp till 25 år. Jag skulle gissa att utvärderingen kommer att visa att det tillkommit en del nya jobb men att de är väldigt dyra.

Han menar vidare att man inte ska ha någon övertro på arbetsmarknadsutbildningar av den sort som socialdemokraterna brukar förespråka. Han menar att de är väldigt dyra och att man därför inte kan använda sådant ensidigt.

Jag tror att Socialdemokraterna borde lyssna till de tankar som kommer från IFAU. De borde vara de som besitter goda kunskaper om arbetsmarknadspolitiken och dess funktionssätt. Jag anser fortfarande att utbildningar för arbetsmarknaden ska vara en viktig del i en politik för arbete. Men det gäller förstås att vara lyhörda inför de behov som finns så att man inte utbildar för arbetslöshet.

%d bloggare gillar detta: