Bloggarkiv

Sänkt pensionsålder


I en undersökning som AMF låtit opinionsinstitutet Novus genomföra framkommer att industriarbetare inte anser sig ha möjlighet att arbeta efter 65 års ålder. Orsaken är att man av hälsoskäl inte anser sig kunna arbeta längre än så.

Undersökningen speglar den klasskillnad som finns bland de som vill arbeta längre och de som av hälsoskäl inte kan det. LO:s medlemsförbund hyser de flesta av de som inte klarar av att arbeta längre för att förbättra sitt pensionsutfall. I artikeln som Dagens Arbete anges att den genomsnittliga pensionsåldern är 62 år inom IF Metall.

IF Metall har i den senaste avtalsrörelsen nått överenskommelse om deltidspension. Det innebär en möjlighet för anställda att ansöka om att gå i delpension från och med den dag man fyller 60 år. I överenskommelsen ingår att arbetsgivarna avsätter premier till individuella delpensionskonton.

Det kommer förstås att ta ett antal år att bygga upp ett tillräckligt kapital för att göra delpension till en reell möjlighet för fler. Men, inriktningen är ändå riktig. Syftet med delpensionslösningen är ju att möjliggöra för fler personer att arbeta längre och därmed förbättra nivån på sin pension.

Nu gäller det bara att övertyga statsmakterna att inte försvåra för arbetsmarknadens parter att ingå sådana överenskommelser. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har ju ganska tydligt markerat sin vilja att beivra avtal om tjänstepension innebärande pensionering i allt för tidig ålder.

Långsiktigt gäller att arbeta för ett ett arbetsliv där fler orkar ända fram med hälsan i behåll. Idag ser inte verkligheten ut så. Då måste man från statens sida vara beredd att acceptera sådana lösningar som IF Metall har åstadkommit för sina medlemmar.

Länkar: da.se, da.se, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg

Flykten från Lundin Petroleum


Pensionsförvaltaren AMF har sålt av sitt innehav av aktier i det lätt famösa aktiebolaget Lundin Petroleum. Anders Oscarsson, ägaransvarig på AMF, säger lätt inlindat att …

Jag tror att det krävs musiköra för att bedriva börsbolag och här tycker jag att Lundinfamiljen varit lätt tondöv.

Det känns ganska bra att en så pass stor förvaltare av pensionsmedel väljer att lämna detta bolag. Huruvida detta imponerar på företagets styrelse eller ej lär väl visa sig så småningom. Det är i vilket fall som helst bra att upprätthålla trycket på bolaget i denna fråga.

Länkar: di.se, SvD, Ekot

Illa dold motvilja mot LO


Fredrik Malm, riksdagsledamot (FP), svingar vilt mot LO i ett debattinlägg på SvD Brännpunkt. Han menar att LO agerar oetiskt när man låter, som han uttrycker saken, ”LO-kontrollerade AMF” investera pensionspengar i diverse tvivelaktiga företag. Detta inlägg är inte det första i en serie där avsikten tydligt är att svärta ned LO. Inläggen blir därför inte särskilt trovärdiga. Vad den gode Fredrik väljer att bortse ifrån i sin jeremiad är att LO inte kontrollerar AMF. Företaget ägs gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv. Det är vidare alldeles möjligt att välja var man vill placera de avsatta medlen till sin tjänstepension.

Det handlar väl om, så som Misja de Rond och Anders Schröder (skribenter på Alliansfritt Sverige) uttrycker det, att …

Det är tydligt att högerns stora problem inte är placeringar i oetiska fonder, att arbetsmarknadens parter förvaltar pensionspengar eller att kollektivavtal reglerar saken. Det Malm och Hamilton har problem med är att fackföreningsrörelsen har pengar. För pengar ger inflytande, och det vill Hamilton och Malm inte att löntagarnas organisationer ska ha.

%d bloggare gillar detta: