Bloggarkiv

Större krav på att bevaka tjänstepensionen


Fler kommer att sakna tjänstepension!

AMF Pension konstaterar i en rapport att allt fler företag och därmed fler anställda inte har kollektivavtal. Det innebär att risken för att anställda saknar grundläggande rättigheter som tjänstepension ökar. Trenden är att företag i förhållandevis nya och expansiva branscher oftare väljer bort kollektivavtal. Carina Blomberg, ekonom hos AMF, säger att …

Trenden har hittills varit att allt fler som går i pension får tjänstepension, utöver sin allmänna pension. Men vi ser en risk för att detta kan förändras.

Med tanke på att den offentliga pensionen kräver att man arbetar allt fler år för att erhålla en rimlig levnadsnivå som pensionär blir tjänstepensionen allt viktigare. Tjänstepensionen inom LO:s, TCO:s och Saco:s verksamhetsområden motsvarar idag 4,5 % av bruttolönen (upp till en inkomst om 7,5 prisbasbelopp, 30 % på lönedelar ovan den gränsen). Det handlar därför om stora pengar som anställda i företag utan kollektivavtal riskerar att mista.

De fackliga organisationerna har verkligen ett betydelsefullt arbete framför sig. Det gäller att få fackliga medlemmar att se nyttan med kollektivavtal. Exemplet med Unionens kamp för att få kollektivavtal på företaget Peak Partners visar på betydelsen av ordnade villkor på arbetsplatsen.

Länkar: dn.se, TCO-tidningen, SvD, Ekot

Allt färre omfattas av tjänstepension


Ekot rapporterar att det verkar som om allt färre anställda omfattas av avtal om tjänstepension. AMF Pension har granskat hur många anställda som omvattas av något av landets fyra stora kollektivavtalsområden (och därmed har tjänstepension). Enligt tidigare uppgifter har 90 % av arbetskraften omfattats av tjänstenpension. 2010 var denna siffra 88 % för att 2011 ha skunkit till 86 %. Fredrik Nordström, chef för Trygghetsekonomi vid AMF Pension, säger till Ekot …

Det ser ut som om det är fler i dag som inte har en tjänstepension än 2010. Vi funderar på vad som ligger bakom det och vi har inte några riktigt bra svar i dagsläget, men man kan fundera på om det inte är så att de unga som väl kommer in på arbetsmarknaden saknar kollektivavtal, men också tjänstepensioner.

Det förekommer förstås att arbetsplatser som saknar kollektivavtal tecknar ett motsvarande försäkringspaket av, exempelvis, FORA. Men det finns förstås fall där arbetsgivaren väljer bort att teckna sådana försäkringar för de anställda. Det innebär att man riskerar att förlora väldigt mycket pengar i inbetalda pensionspremier. Fredrik exemplifierar med att för …

… en privatanställd LO-arbetare så är det ganska mycket. Det slutar på ungefär 1,6 miljoner kronor på pensionskontot när man är 65 år.

Det finns därför all anledning att verka för att arbetsgivare tecknar avtal med en facklig organisation.

Länkar: Ekot, Tidningen Vision

Industribloggare: Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: