Bloggarkiv

Om det fria skolvalet


Blundar för problemen

Anders Lindberg skriver i en ledarartikel om problemen med det fria skolvalet. Anders skriver att Skolverket menar att det fria skolvalet är starkt bidragande till problemen i den svenska skolan.

Den svenska skola som en gång i tiden ansågs som något av ett föredöme för de resultat man visade har fallit kraftigt i resultat jämfört med OECD-länderna. Anders skriver att …

Det fria skolvalet infördes av Carl Bildt och Beatrice Ask 1992. Det har sedan dess blivit en helig ko, något som inte får ­röras eller ifrågasättas. Det håller inte längre, vi måste våga prata om problemen, även om det är svårt att se några enkla lös­ningar och en återgång till det gamla ­systemet inte är aktuell.

Men vi bygger inget bra samhälle ­genom att bara välja bort varandra.

Det ligger mycket i det som Anders säger. Om vi verkligen vill komma till grunden med skolans problem gäller det att lyfta på alla stenar. Problemet är inte primärt att vi har vinstdrivande skolor i Sverige. Det handlar om att skolorna har blivit allt mer uppdelade mellan ”högpresterande” och ”lågpresterande” elever.

Vägen framåt går förmodligen inte genom en ren återställare. Men frågan om det fria skolvalet och dess konsekvenser måste kunna diskuteras. Som Anders säger det – vi kan inte enbart välja bort varandra!

Annonser

Regeringen får underkänt


Skolklassen får betyg

Aftonbladet har meddelat de senaste betygen för den borgerliga regeringens enskilda ministrar. Enligt tidningens rapportering är det endast fem av statsråden som får minst godkänt av svenska folket. Den minister som tydligen har tappat mest är utbildningsminister Jan Björklund.

Tja … jag vet inte …

Det är klart att jag här och nu skulle kunna uttrycka mitt stora gillande och uppskattning av betygsresultatet. Men det finns ingen större anledning att göra någon större affär av detta.

Det är klart att resultatet delvis är ett symptom på regeringspartiernas allmänt låga stöd i opinionsundersökningarna. Att enskilda ministrar får låga betyg kan ju även handla om att de har ansvar för områden som media under en tid granskat mer kritiskt.

En del ministrar kommer alltid att ges låga betyg eftersom de hanterar frågor som är mer ifrågasatta än andra. Andra ministrar får politikfrågor som hamnat i bakvattnet av de politiska prioriteringarna och för allmänhetens intresse. Sedan finns det förstås de som får exakt det betyg som de förtjänar.

Jag hoppas förstås att en ny regering kan bildas i anledning av det val som sker den 14 september. Min förhoppning grundas på helt andra skäl än en undersökning av de aktuella ministrarnas eventuella popularitet bland befolkningen.

Länkar: Aftonbladet, Aftonbladet, dn.se, di.se

Kent Ekeroth är avpixlad


Avpixlad

Aftonbladet skriver i en artikel att man funnit att ledamoten i Sveriges Riksdag, Kent Ekeroth, är ledande bakom ”Avpixlat”. Tidningen har tagit del av mailkommunikation där det framgår att Kent är drivande i det redaktionella arbetet.

Kent har ju hävdat att han inte på intet sätt är aktivt inblandad i eller påverkar vad som skrivs på Avpixlat. Det enda han medgett är att han lånat ett privat konto för insamling till hemsidan. Sverigedemokraterna brukar ju göra likaledes. Deras officiella syn på frågan är att vara direkt avvisande till påståenden att de på något sätt äger hemsidan.

Det är trots det en offentlig hemlighet att Avpixlat lever i symbios med SD. Att Aftonbladet lyckats tydliggöra den koppling som finns kommer knappast att skada Sverigedemokraterna nämnvärt. Det som är bra med avslöjandet är att det avslöjar SD:s verkliga åsikter. På Avpixlat kan de säga det som man i partisammanhang friserar och slipar av.

Kopplingen mellan Avpixlat och Sverigedemokraterna avslöjar SD som de rasister partiet faktiskt är.

Länkar: Aftonbladet, Aftonbladet, dn.se, dn.se, Aftonbladet, SvD, SVT, Ekot, SvD, dn.se, SVT, Expo, Aftonbladet, SVT, di.se, dn.se, dn.se, SvD, Expo, SVT

Fler som skrivit: Peter Johansson, Roger Jönsson, Martin Moberg

Om ökande förmögenhetsklyftor


Aftonbladet har, med inspiration från USA,  låtit United Minds fråga 1.000 svenskar om hur de tror och hur de vill att förmögenheter ska vara fördelade. Sedan har man jämfört svaren med den krassa verkligheten. Aftonbladet sammanfattar resultaten i följande punkter:

  • Svenskarna vill att den rikaste femtedelen ska äga 25 procent, medan den fattigaste femtedelen ska äga 15 procent av förmögen­heten.
  • Svenskarna tror att den rikaste femtedelen i verkligheten äger 38 procent, och den fattigaste femte­delen 10 procent.
  • Sanningen är att den rikaste femtedelen äger 87 procent av nettoförmögenheten. Den fattigaste femtedelen äger ingenting, utan har enbart skulder.

Aftonbladets undersökning bygger på statistik från SCB gällande inkomståret 2007 – det sista året med förmögenhetsskatt. Sedan dess mäter eller registrerar ingen myndighet förmögenhetsutvecklingen i Sverige. Ingen kan därför med säkerhet visa hur utvecklingen har sett ut sedan dess. Men med tanke på att vi har ett skattesystem som, framför allt, har gynnat dem med de högsta inkomsterna är det väl låga odds på att gissa att utvecklingen har lett till fortsatt ökande förmögenhetsklyftor.

Det intressanta med denna undersökning är att den borgerliga regeringen bedriver en politik som gynnar en utveckling som svenska folket egentligen inte önskar. Det är också intressant att se hur stor skillnaden är mellan vad de tillfrågade tror om verkligheten och hur det faktiskt är.

Här borde ju den politiska kampen ske i det kommande valet. Att beskriva hur dagens Sverige har blivit och hur man vill ha en annan utveckling till ett mer jämlikt samhälle.

Länkar: Aftonbladet, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige

Om att leva under hot


För några dagar sedan skrev Åsa Lindeborg en artikel om hur hennes liv artat sig efter att hon (och Aftonbladet) tagit initiativ till att granska ett antal hemsidor nära kopplade till främlingsfientliga organisationer och intressen. Åsa berättar om hur hon fått hotfulla meddelanden genom e-post och SMS. Åsa och hennes son flyttade för en tid från hennes bostad pga av dessa hot mot henne själv och, indirekt, hennes familj.

I en text förklarar Aftonbladet varför man under december månad kommer att följa siterna Avpixlat, Nationell idag, Nationell Nu, Realisten, Fria Tider med flera …

Både Wilhelmsons och Herslows böcker borde granskas juridiskt, liksom AvpixlatNationell idagNationell NuRealistenFria Tider med flera som hela tiden hetsar mot judar, muslimer, somalier, araber etcetera.

Vi på Aftonbladet Kultur är trötta på talet om att nån borde anmäla skiten. Nån är alltid nån annan. Vi inleder nu därför i samarbete med en jurist en egen granskning av dem jag nämnt ovan, för att se om det finns några utsikter att ta saken ännu längre – att äntligen pröva lagen om hets mot folkgrupp.

De nämnda hemsidorna verkar i allmänhet under stark anonymitet. De sprider all sköns ”information” om sådant som stödjer deras syn på det svenska samhället.

Den svenska demokratin bygger på en fri press som utan större begränsningar ska granska det svenska samhället och dess politiska system. De begränsningar som finns bygger på en respekt för individen. Man ska inte kunna sprida osanningar och icke relevanta upplysningar om de människor man granskar.

Som politiskt aktiv och intresserad får man finna sig i att bli bevakad och till och med granskad. Man ska som politiskt och samhällsintresserad kunna agera och verka utan hot mot sig själv och sin familj. Politiskt aktiva har länge drabbats av hot och hatfulla kommentarer och aktioner.

De nya möjlighet som den moderna informationsteknologin har gjort möjliga har även inneburit inslag av mer obehaglig karaktär. Människor kan under anonymitet sprida hat och lögner om människor. Det har gjort att många tidningar har infört starka begränsningar i att kunna lämna kommentarer i anslutning till artiklar.

Åsa Lindeborg

Åsa Lindeborg förtjänar allt stöd och respekt för sin insats att pröva om de hatfulla hemsidorna befinner sig på rätt sida om lagen. De anonyma hot och hatfulla kommentarer som drabbat henne (och andra i en liknande situation)  säger mer om dem som uttalar sig så.

Vi har alla ett ansvar för att föra debatten på ett respektfullt sätt.

Länkar: AftonbladetAftonbladetAftonbladet, SVT, Expressen, Aftonbladet, Resumé, Journalisten

Andra som skrivit: Ola Möller, Peter Högberg

Ryktesdrivande journalistik


Igår (måndag) när jag passerade förbi en facklig kamrat uppmärksammade han mig på ett meddelande han fått. Han är förtroendevald som socialdemokratisk politiker och som sådan fått en ”enkät” från tidningen Expressen. Den så kallade enkätens frågor var så konstruerad att tidningen skulle få de svar man ville ha. Min fackliga vän valde snabbt att inte svara på ”enkäten”. Jag har sedan förstått att ett stort antal aktiva socialdemokrater fått samma frågor från tidningen.

Idag på ”Second Opinion” har Johan Westerholm och Peter Högberg skrivit ett inlägg om detta exempel på ”spekulationsjournalistik”, som de kallar det. De har i sitt inlägg valt att exemplifiera med de kända politiska journalisterna Niklas Svensson (Expressen) och Lena Mellin (Aftonbladet). De avslutar sitt inlägg med att konstatera …

Den moderna svenska journalisttraditionen bygger idag på den liberale chefredaktören Torgny Segerstedts journalistik och opinionsbildning under andra världskriget mot nazismen. Det är bakom den moraliska och etiska skyddsvall som han personligen byggde upp samt den svenska tryckfrihetsförordningen som journalister som Lena Mellin och Niklas Svensson tar skydd bakom när de legitimerar sitt värv. De har, anser vi, i allt väsentligt övergivit såväl arvet från Torgny Segerstedt som andemeningen bakom tryckfrihetsförordningen. De agerar inte i folkbildningens eller demokratins intresse utan synes ha egna agendor som bygger på att heller fälla personer än kritiskt granska och analysera den svenska inrikespolitiken.

Det är ett välformulerat och därmed knivskarpt inlägg kring den politiska journalistikens moderna arbetsmetoder.

Andra som skrivit: Peter Johansson, Peter Högberg, Johan Westerholm, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: