Bloggarkiv

Arbetsmarknadspolitik eller geléhjärtan


Igår presenterade socialdemokraterna sitt förslag om en 90-dagarsgaranti för att hjälpa ungdomar till arbete, utbildning eller en kombination. Förslaget är ju inte nytt men presenteras nu som partiets viktigaste vallöfte. Man beräknar kostnaden för denna reform till 6 miljarder kronor. Man beräknar att 50.000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser skapas inom ramen för denna reform.

Tidigare har det meddelats att en sådan reform ska finansieras genom att den rabatt som arbetsgivare fått på de sociala avgifterna när de anställt ungdomar ska avskaffas. Denna reform har varit högeligen ifrågasatt och beräknas ha skapat väldigt få arbetstillfällen. Man har skänkt extra vinstmedel till företag som i alla fall skulle ha anställt unga människor.

Den borgerliga regeringen är, trots omvärldens skepsis till deras arbetsmarknadspolitik, övertygad om dess förträfflighet. De presenterade igår sin avsikt att fortsätta på den inslagna vägen. Man vill rabattera de sociala avgifterna ytterligare för de arbetsgivare som anställer ungdomar upp till 23 års ålder, men ta bort rabatten för de upp till 25 års ålder.

De unga moderaterna valde för sin del att slå ett slag för den borgerliga arbetsmarknadspolitiken genom att dela ut geléhjärtan till företag som anställt unga människor. Det var säkert ett trevligt inslag i valrörelsen och uppskattat av de mottagande företagen.

Fast åtgärden är säkert lika effektiv på att minska arbetslösheten såsom rabatterade sociala avgifter och halverad restaurangmoms.

Länkar: dn.se, di.se, SvD, Ekot, SVT, di.se, SvD, vlt, di.se, SvD, SvD, SVT, Ekot, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg

Regeringen reviderar sina prognoser – men inte sin politik


Ungdomar ska jobba eller plugga – inte vara långtidsarbetslösa.

Under lördagen publicerades ett debattinlägg undertecknat av Magdalena Andersson, Stefan Löfven och Ylva Johansson.

I inlägget konstaterar de att den borgerliga regeringen verkar ha gett upp om den egna politikens saliggörande effekter på arbetslösheten. I vårpropositionen signalerar regeringen betydligt högre tal för den kommande arbetslösheten än vad de tidigare har gjort.

Debattörerna ställer de socialdemokratiska förslagen för en gynnsammare utveckling av arbetslösheten i motsats till den borgerliga regeringens fundamentala misslyckande. Den socialdemokratiska partikongressen satte som överordnat mål bekämpandet av arbetslösheten. Förslagen sammanfattas i inlägget i tre punkter:

  • Utbildningskontrakt
    Den som saknar gymnasieexamen ska fullfölja gymnasiet. Arbetslösa unga ska snarast erbjudas en utbildningsplan som leder till gymnasieexamen. Det kan handla om heltidsstudier, lärlingsutbildning eller studier som varvas med jobb eller yrkespraktik. Den som inte följer sin utbildningsplan får inte ersättning.
  • Yrkesintroduktionsjobb och utbildningsplatser
    Alla unga ska senast efter 90 dagar erbjudas jobb, utbildning som leder till jobb eller en kombination av utbildning och jobb. Det kräver att samhället kliver in och bereder vägen för jobb inom de områden där arbetsmarknadens parter slutit yrkesintroduktionsavtal – avtal där unga människor kan arbeta och lära sig yrket samtidigt. Det kräver också att samhället avsätter resurser för att de utbildningsplatser som behövs också finns tillgängliga.
  • Effektiva insatser för unga – inget Aktivitetsförbud
    Vi vill avskaffa Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen. Unga arbetslösa som behöver insatser ska kunna få dem från första dagen i arbetslöshet. Dessutom vill vi ändra i de regler som i dag försvårar för unga att få insatser som leder till jobb.

Den borgerliga regeringens standardlösning för att minska arbetslösheten har varit sänkta skatter och avgifter. Effekterna på dessa har i bästa fall varit högsta obestämda. Den huvudsakliga effekten av rabatterade sociala avgifter och halverad restaurangmoms har varit förbättrade resultatmarginaler för de företag som gynnats av dem. Ingen kan svara på om det skapats helt nya arbetstillfällen, om arbetstillfällen enbart har flyttats från mer missgynnade branscher till gynnade …

Det är verkligen dags för andra krafter att ta vid i Rosenbad.

Fler som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg, Thomas Böhlmark

%d bloggare gillar detta: