Bloggarkiv

LO vill ha finanspolitiska stimulansåtgärder


I en aktuell rapport från LO-ekonomerna föreslås kraftiga satsningar på infrastruktur. Man hoppas att statliga satsningar motsvarande 70 miljarder kronor skulle minska arbetslösheten med 100.000 personer och innebära en minskad arbetslöshet om två procentenheter.

LO är övertygad om att det krävs en rejäl satsning från staten på att stimulera fram fler arbetstillfällen och därmed på sikt en starkare svensk ekonomi.

Jag delar i  hög grad LO:s tankar om en mer expansiv statlig politik för att stimulera ökade satsningar på olika nyttigheter för att stimulera fram en lägre arbetslöshet. En annan sak är förstås att LO inte behöver ta politiska hänsyn. I den meningen vill man framför allt stimulera en offentlig debatt om regeringspolitiken.

Sedan är det en annan sak att den sittande regeringen lär ha stora svårigheter att genomföra vad LO föreslår och önskar. Men det är förstås gott och väl att LO driver en framåtsyftande debatt om hur vi kan utveckla vår nation.

Länkar: dn.se, Ekot, SvD, di.se, dagens arena, SvD, di.se, Arbetet, ka.se

%d bloggare gillar detta: