Kategoriarkiv: Socialdemokrati

Ett tal om lika livschanser


Jag har denna varma sommardag suttit inomhus för att kunna se Stefan Löfven tala i Almedalen. Det jag fick se var en Stefan Löfven vid gott mod och med gott självförtroende. I talet utgick han ofta från sig själv för att illustrera vad socialdemokraterna vill uppnå om de ges chansen att ingå i en regering efter nästa års allmänna val.

Stort fokus i talet lades vid ungdomars möjligheter att få arbete och om skolan. Stefan sade i sitt tal att han vill renovera bron mellan skolan och arbetslivet. I det syftet vill (S) genomföra en ungdomsgaranti innebärande att ungdomar inom 90 dagar ska erbjudas arbete eller utbildning. 40.000 unga människor har varit arbetslösa sedan årsskiftet eller ännu längre. Det är tre gånger så många som innan den borgerliga regeringen tillträdde 2006. Fler ungdomar än idag ska få chansen att arbeta eller studera innebärande en …

… jobbigare morgon men ett bättre liv.

Stefan Löfven sade om dagens skola att den …

… blivit till ett vilda västern med en sheriff i form av Jan Björklund som skjuter vilt från höften.

Den borgerliga regeringen har misslyckats med sin skolpolitik. I syfte att få en annan ordning presenterades ett par förslag i talet. Socialdemokraterna vill förbättra skolstarten för alla elever. Alla elever ska få möjlighet att få utveckla sina kunskaper och talanger, lärarna ska kunna hjälpa eleverna från den plats där de är. Därför vill (S) avsätta medel för att anställa 1.000 speciallärare och -pedagoger och för att klasserna ska bli mindre.

I talet konstaterade Stefan att det nu finns en majoritet av partier som vill avskaffa den andra sjuklöneveckan. Han bjöd därför in de partierna till diskussioner om hur detta ska gå till väga. Stefan lovade att socialdemokraterna har många idéer i det avseendet.

I talet kände jag ett hårdare engagemang för att det behövs socialdemokratiska initiativ för en feministisk politik. Han var tydligare om behövet om att Sverige måste vara mer aktiv i klimatomställning och utvecklande av ny teknik.

I talet höjde Stefan blicken ut över världen. Han berättade om när han fick hör Nelson Mandela tala vid en avtackningscerenomi i anledning av att han avgick som president. Stefan pratade om att socialdemokraterna måste bli en tydligare röst inom EU och globalt.

Det var ett starkt tal präglat av de frågor som socialdemokratin brukar driva. Skolan och arbetsmarknaden har alltid varit viktiga för partiet att driva. Stefan drivs tydligt av att socialdemokraterna åter ska bli det parti med störst förtroende i dessa frågor.

Jag mådde gott av att lyssna till Stefan idag. Det märktes att han trivdes bra i talarstolen. Han känns allt mer säker i den rollen. Det känns gott att Stefan Löfven leder partiet och vägen fram till nästa års val.

Länkar: Ekot, dagens arena, dn.se, SvD, dn.se, Aftonbladet, Fokus, dn.se, di.se, dn.se, Resumé, SVT, Aftonbladet, dagens arena, dagens arena, di.se, Aftonbladet ledare, SVT, SVT, SVT, Ekot, dn.se

Fler som skrivit: Ola Möller, Peter Högberg, Martin Moberg, Peter Johansson, Ulf Bjereld, Monica Green, Peter Johansson, Johan Westerholm

Ett parti där öppenheten lyser med sin frånvaro


Jag har under tiden efter den socialdemokratiska partikongressen följt ”Omar-debatten” utan att själv kommentera den. Det är ett medvetet beslut eftersom jag inte känner de inblandade personerna eller hur processen gått till. Det har dock varit en olustig affär. En annars framgångsrik partikongress får sitt mindre trevliga eftermäle av denna affär.

Jag kan dock inte låta bli att kommentera dagens inlägg av Thomas Bodström. Han kritiserar i sitt inlägg den partikultur om slutenhet och sekterism som han menar finns inom partiet. Han kritiserar hur många av besluten i praktiken inte avgjordes av kongressombuden i en öppen och spänstig debatt. De verkliga avgörandena gjordes i slutna rum där kompromisser hamrades fram. Därefter presenterades ombuden endast ett alternativ att ta ställning till.

Thomas är, framför allt, kritisk till hur valen till partistyrelse och verkställande utskott (VU) gick till. Endast ett fåtal personer kände till förslagen, ombuden hade bara att ta ställning till ett förslag. Thomas säger …

Socialdemokraterna har en politik som andra partier försöker härma. Det svenska folket är präglat av socialdemokratins idéer om trygghet, rättvisa och omsorg om andra människor. Läget borde således vara gott inför nästa års val. Men så länge partiet fortfarande är ett slutet, omodernt och odemokratiskt parti finns en stark oro för hur det ska gå. I dagens samhälle fungerar inte de här sekteristiska arbetsformerna som vi nu fått se.

Det ligger mycket i det som Thomas Bodström framför i sin artikel. Jag kan inte inse vad partiet skulle förlora på att föra en öppnare och spänstigare debatt om våra framtidsfrågor. Jag tror snarare att människor lättare skulle engagera sig i en sådan rörelse. Genom en öppnare nomineringsprocess ges möjlighet att föra debatten om de olika kandidaterna innan valen sker. Det borde, som Thomas menar det, göra partiet bättre nytta.

Det är allt för uppenbart att partiet fortfarande har en eller ett par läxor att göra.

Länkar: SvD Brännpunkt, Ekot, Ekot, dn.se, dn.se, SvD, SvD, di.se, SVT

Andra som skrivit: Peter Högberg, Johan Westerholm

Regeringen reviderar sina prognoser – men inte sin politik


Ungdomar ska jobba eller plugga – inte vara långtidsarbetslösa.

Under lördagen publicerades ett debattinlägg undertecknat av Magdalena Andersson, Stefan Löfven och Ylva Johansson.

I inlägget konstaterar de att den borgerliga regeringen verkar ha gett upp om den egna politikens saliggörande effekter på arbetslösheten. I vårpropositionen signalerar regeringen betydligt högre tal för den kommande arbetslösheten än vad de tidigare har gjort.

Debattörerna ställer de socialdemokratiska förslagen för en gynnsammare utveckling av arbetslösheten i motsats till den borgerliga regeringens fundamentala misslyckande. Den socialdemokratiska partikongressen satte som överordnat mål bekämpandet av arbetslösheten. Förslagen sammanfattas i inlägget i tre punkter:

 • Utbildningskontrakt
  Den som saknar gymnasieexamen ska fullfölja gymnasiet. Arbetslösa unga ska snarast erbjudas en utbildningsplan som leder till gymnasieexamen. Det kan handla om heltidsstudier, lärlingsutbildning eller studier som varvas med jobb eller yrkespraktik. Den som inte följer sin utbildningsplan får inte ersättning.
 • Yrkesintroduktionsjobb och utbildningsplatser
  Alla unga ska senast efter 90 dagar erbjudas jobb, utbildning som leder till jobb eller en kombination av utbildning och jobb. Det kräver att samhället kliver in och bereder vägen för jobb inom de områden där arbetsmarknadens parter slutit yrkesintroduktionsavtal – avtal där unga människor kan arbeta och lära sig yrket samtidigt. Det kräver också att samhället avsätter resurser för att de utbildningsplatser som behövs också finns tillgängliga.
 • Effektiva insatser för unga – inget Aktivitetsförbud
  Vi vill avskaffa Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen. Unga arbetslösa som behöver insatser ska kunna få dem från första dagen i arbetslöshet. Dessutom vill vi ändra i de regler som i dag försvårar för unga att få insatser som leder till jobb.

Den borgerliga regeringens standardlösning för att minska arbetslösheten har varit sänkta skatter och avgifter. Effekterna på dessa har i bästa fall varit högsta obestämda. Den huvudsakliga effekten av rabatterade sociala avgifter och halverad restaurangmoms har varit förbättrade resultatmarginaler för de företag som gynnats av dem. Ingen kan svara på om det skapats helt nya arbetstillfällen, om arbetstillfällen enbart har flyttats från mer missgynnade branscher till gynnade …

Det är verkligen dags för andra krafter att ta vid i Rosenbad.

Fler som skrivit: Martin Moberg, Martin Moberg, Thomas Böhlmark

Om socialdemokraterna som ”möjliggörare”


Den socialdemokratiska kongressen har fattat beslut om partiets framtida politik för att minska arbetslösheten. Magdalena Andersson, som företredde partistyrelsen, definierade socialdemokraterna som ”möjliggörarnas parti”.

Hon exemplifierade med sin mor som växt upp i knappare förhållanden men som ändå kunnat studera på universitet. Det är faktiskt ett ganska bra ordval som säger mycket om vad partiet vill. Stefan Löfven höll sig också vid det temat i det linjetal som han höll under eftermiddagen.

Hon kritiserade i sitt tal den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik. Hon sa att den borgerliga regeringen anser att den bakomliggande idén …

… bakom arbetspolitiken är att arbetslösa och sjuka är lata och inte vill jobba.

Under dagen svarade Magdalena på Anders Borgs något sura reaktion på gårdagens uttalande från Stefan Löfven om att Sverige 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Det är dock uppenbart att regeringen känner sig stressade över att Socialdemokraterna verkar ha återerövrat förtroendet från väljarna när det gäller arbetsmarknadspolitiken.

Socialdemokraterna gör rätt i att fokusera på en politik som möjliggör för fler människor att få arbete och att få växa som människor.

Länkar: di.se, dagens arena, Ekot, dn.se, di.se, dagens arena, SVT, dn.se, di.se, SvD

Om att ta ansvar för varandras frihet


Jag snodde mig litet tid under eftermiddagen för att kunna lyssna och se på Stefan Löfvens linjetal efter att kongressen enhälligt valt honom till ordförande.

Det kändes verkligen en förväntan från kongresshallen när han kom gående genom lokalen inför det formella valet. Människor applåderade och tjoade som vore han redan vald. När sedan kongressen med acklamation valt honom tilltog applådåskor och glädjen i lokalen. Stefan såg både generad som stolt ut inför kongressens reaktioner.

Det jag sedan såg och lyssnade till var ett riktigt bra linjetal. Stefan utgick från sig själv och sina egna erfarenheter när han förklarade varför han är socialdemokrat och varför han brinner för de frågor som är hans. Han beskrev Sverige som en familj med tusen ursprung. Det var inte utan att jag fick Per-Albin Hanssons tal om det goda folkhemmet i tanken.

Stefan har fått viss kritik för att vara otydlig i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män. I talet lade han nu mycket tid för att förklara att partiet ska vara ett feministiskt parti och förklarade varför. Han tydliggjorde att socialdemokraterna på kommunal nivå ska driva frågan om rätten till heltid i alla kommuner senast 2014. Stefan övergick därefter till att tala om varför socialdemokraterna måste arbeta för att motverka diskriminering och främlingsrädslor.

Stefan Löfven kommer från den konkurrensutsatta industrin där han skolats i de fackliga frågorna. Han ser betydelsen av att Sverige blir en tydligare röst för att verka för ett slags ”Saltsjöbadsavtal” på global nivå. Den globala ekonomin ska inte verka nedtryckande av mänskliga rättigheter – den ska gynna alla människor.

Stefan talade om den sociala välfärden som ett system där alla bidrar efter förmåga. Han betonade också att den sociala välfärden måste växa/förändras i takt med tidens krav och föränderliga behov. Han ville genomföra satsningar på akutvården med argumentet att när man är som svagast ska samhället vara som starkast.

Stefan talade om sina hjärtefrågor kring hur man skapar förutsättningar för företagande och hur fler människor ska få komma i arbete. Han uttryckte det som att socialdemokraterna väljer en väg med starkare företagande – inte svagare välfärd. Han pratade om förutsättningarna för ett längre och friskare arbetsliv. Han menade att arbetslivet inte ska krossa drömmar – det ska förverkliga dem.

Stefan pratade med stor känsla om betydelsen av att satsa på skola och utbildning. Alla elever ska ha och få möjlighet att genomföra en fullständig gymnasieutbildning. Han talade om att genomföra satsningar på lärarna och om hur de ska få större möjligheter att vara just lärare med eget ansvar. Han fick stora applåder när han meddelade att läxhjälp ska ges efter behov snarare än efter betalningsförmågan.

Det var ett känslosamt tal att lyssna till. Det kändes verkligen som att han talade till alla ”socialdemokrater” – medlemmar som sympatisörer. Han stod där som den ”vanlige” arbetaren som fått förtroendet att få leda en stor och betydelsefull rörelse. Stefan är inte en talare som Olof Palme eller Göran Persson. Men han har vuxit i talarstolen. Han utgår från sig själv och visar därmed att alla kan växa med uppgiften. På det sättet symboliserar han det bästa med arbetarrörelsen. Att genom studier och bildning kunna växa och ta på sig stora och viktiga uppgifter.

Det känns verkligen bra nu!

Länkar: dagens arena, dn.se, dn.se, di.se, vlt, dn.se, SVT, SVT, da.se, Arbetet, aftonbladet debatt, aftonbladet debatt, ka.se, ka.se, bblat.se, di.se, Ekot, SVT, SvD

Andra som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg, Peter Högberg, Johan Westerholm, Liv Beckström, Johan Westerholm, Peter Johansson

Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU


Vi ska ha lägst arbetslöshet i EU!

Idag öppnades den socialdemokratiska kongressen. Den kommer att tjäna som skyltfönster för den sammanhållna politik som ska leda fram till en valseger och därmed ny regering ledd av Stefan Löfven.

Jag såg och lyssnade till Stefans tal i efterhand. Jag är inte så litet tagen när jag skriver detta. Det känns som om Stefan levererade ett av de bästa tal jag hört honom framföra.

Det kändes ända genom datorskärmen att fanns känsla och stark vilja bakom Stefans ord. Det var inte möjligt att missförstå vad han ville uppnå med talet. Det kändes upplyftande att lyssna till talet och det budskap som Stefan ville delge de lyssnande.

Talet hade jobben som tema. Stefan vill att partiet har som mål att Sverige år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Det är endast ett delmål på vägen mot full sysselsättning. Det är ett mål som kräver hårt arbete och insatser och politik på många områden för att nå fram. Målet innebär i praktiken en halverad arbetslöshet jämfört med dagens situation.

Stefan sätter upp ett ambitiöst och förpliktigande mål för socialdemokraterna. Men det är bra! Det ger partiet fokus och en tydlig riktning för vart det ska gå. Sura kommentarer från borgerliga företrädare visar bara det rätta i Stefans fokus.

Det känns bra nu!

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, di.se, dagens arena, dagens arena, SVT, dagens arena, SVT, dn.se, da.se, Fastighetsfolket, di.se, SvD, Ekot, dn.se, dn.se

Fler som skrivit: Informationstjänsten, Johan Westerholm, Roger Jönsson, Martin Moberg, Peter Johansson, Roger Jönsson, Ola Möller, Peter Högberg, Alliansfritt Sverige, Roger Jönsson, Peter Johansson, Den sjätte mannen

Om ett socialdemokratiskt parti som alla andra, eller …


Vinna nästa val – eller vinna framtiden

Under gårdagen skrev den socialdemokratiska samhällsdebattören (och professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet) Ulf Bjereld ett debattinlägg om behovet av socialdemokratisk förnyelse.

Han skriver i sitt inlägg att partiet är ett barn av industrialismen och fostrades i motsättningen mellan arbete och kapital. Ulf menar att den tydliga motsättningen mellan vänster och höger på den politiska skalan gynnat socialdemokraterna. Det gjorde partiet till ett världens mest framgångsrika politiska rörelser.

Men partiet har problem. Röstandelen har minskat under de senaste valen. Det handlar inte i första hand om en ledarkris. Det handlar om att partiet inte har hängt med i samhällsförändringen. Sverige är på väg mot ett mer individualiserat land där ett informations- eller kunskapssamhälle växer fram för att ersätta det som varit.

Han ser en fara i att en eventuell valseger i det kommande valet kan innebära att en nödvändig förnyelse av partiets arbetssätt och -former avstannar. Han menar nämligen att partiet måste förnya sig. På vilket sätt antyds endast. Nu är det inget jag tänker raljera över. Vi är nog många som tycker ungefär som Ulf men har svårt att precisera på vilket sätt en förnyelse behöver ske.

Ulf har dock en tydlig poäng i att socialdemokraterna växte sig starkt i ett fackligt och politiskt samarbete grundad i ett starkt industrisamhälle. De fackliga organisationerna inom LO, företrädesvis inom industrin, kunde skapa fasta och starka grundorganisationer. Genom facklig och politisk fostran växte det fram en stor kader av fackligt och politiskt kunniga företrädare för rörelsen.

Med en framväxande servicesektor med allt fler och mindre arbetsplatser har LO fått större problem med att skapa en stark facklig organisation. Organisationsgraden är minskande inom LO-förbunden (med ett mindre antal goda exempel). Samtidigt med att LO:s samhällsinflytande minskat har partiet (S) behövt bredda sin väljarbas.

Onekligen behöver både LO-förbunden och socialdemokraterna förändra och öppna upp sina arbetsformer för att locka människor i ett rörligare arbets- och samhällsliv. En eventuell valseger 2014 får inte innebära det som Ulf Bjereld varnar för – liknöjdhet och självtillräcklighet.

Länkar: SvD, SvD, Aftonbladet kultur, Aftonbladet debatt, di.se, Fokus

Andra som skrivit: Badlands Hyena, Roger Jönsson, Johan Westerholm

Om Stefan Löfven och skatter


Vanliga knegare ska inte oroa sig för att vi ska röra de skattesänkningar de fått.

Sydsvenska Dagbladet har idag publicerat en intervju med socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven. Artikeln är skriven inför den kommande partikongressen då partiet ska formulera sitt politiska program för framtiden och inför nästa års allmänna val.

Stefans fokus är ju ”Jobben” och vill därför diskutera partistyrelsens förslag för att minska arbetslösheten och att generera fler arbeten.

I samtalet diskuteras flera av de politiska initiativ som (S) presenterat inför kongressen. Det som fått mest uppmärksamhet är Stefans besked att partiet inte kommer att ta bort de fyra jobbskatteavdragen – åtminstone inte för ”vanliga knegare”. De med betydligt högre inkomster kan vara beredda på att betala mer. Samtalet berör även kort debatten kring den allmänna pensionen och huruvida pensionsåldern ska höjas. Här ger Stefan ett viktigt besked då han säger att …

Nu vill jag vara tydlig. Det här är en väldigt stor skillnad mot regeringen: Det är inte vi som redan har jobb som ska arbeta mer och högre upp i åldrarna. Utan det är ungdomar som ska in i arbete snabbare. Kvinnor som vill gå från deltid till heltid. Invandrare som får jobb. Industriarbetare som orkar jobba till 65. Det är så vi får upp det totala antalet arbetade timmar.

Regeringspartierna driver den enkla ”lösningen” att tillåta att man får arbeta till 69 års ålder. Jag är inte särskilt säker på att det kommer att innebära att särskilt många fler kommer att arbeta längre. Men onekligen måste antalet arbetade timmar öka för att klara av finansieringen av det allmänna pensionssystemet.

Det är en ganska bra intervju där man berör stora delar av den socialdemokratiska politiken. Men det är något intressant hur journalister och hur andra tidningar har kommenterat Sydsvenskans. Det är enbart Stefans besked kring skatten som nämns. Månntro det är egenintresset som styr?

Länkar: Sydsvenskan, dn.sedi.se, SVT, Ekot

Om ett framtidens kontrakt


Vårt mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift.

Under onsdagen presenteradesFramtidskontraktet” – programmet som beskriver de prioriterade politiska förslagen inför partikongressen i april. I programmet samlas och sammanfattas de olika politiska initiativ som Socialdemokraterna presenterat. Partistyrelsen föreslår kongressen en prioritering av de viktigaste frågorna för partiet:

 • Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering
 • Ett kraftfullt ekonomiskt program mot arbetslösheten
 • Offentliga investeringar för fler jobb
 • Resultaten i den svenska skolan ska vändas
 • Kvaliteten i välfärden ska höjas
 • Sverige ska gå före på miljöområdet

Programmets formuleringar innebär en väldigt tydlig satsning på att Socialdemokraterna åter ska anses vara det parti som sätter arbete högst. Det som en gång var ett odiskutabelt faktum förlorades med den offensiv som de borgerliga regeringspartierna genomförde inför valet 2006. Arbetslinjen har stått som symbol för regeringens alla politiska förslag. Denna politik har gått i stå och har skamfullt misslyckats. Stefan Löfven har därför alldeles när han säger att …

Nästa mandatperiod kommer att inledas med en alldeles för hög arbetslöshet. Vi har slagit fast att det är jobben som kommer först. Vi vet också att med ett begränsat ekonomiskt utrymme kommer vi behöva göra tuffa prioriteringar och det är vi beredda att göra.

Stefan Löfven har från första början som partiordförande prioriterat jobben. Han har varit konsekvent och tydligt målinriktad på att återupprätta människors förtroende för socialdemokraterna på detta område. Det  har inneburit att den borgerliga regeringen inte har haft lika lätt att (bort)förklara deras tillkortakommanden.

Jag ser fram emot en spännande debatt på vårens kongress.

Länkar: dn.se, dagens arena, Ekot, Ekot, di.se, dagens arena, SvD, Aftonbladet ledare

Andra som skrivit: Johan Westerholm, Peter Johansson, Peter Högberg, Martin MobergDaniel Långström, Markus Mattila

En socialdemokratisk utbildningspolitik


Jag vet vad skolan behöver!

SVT rapporterar om Socialdemokraternas utbildningspolitik. Partistyrelsen har tre tydliga mål att uppfyllas till 2020 som ska presenteras den kommande kongressen:

 1. Halvera andelen elever som inte blir behöriga till gymnasiet.
 2. Fler ska ta studenten. Enligt partiets siffror misslyckas i dag åtta procent. Den siffran ska ner till fem procent.
 3. Minst varannan student ska läsa vidare efter gymnasiet.

Idag har vi en utbildningspolitik som utformas av och där Folkpartiet har skaffat sig tolkningsföreträde. Utbildningsminister Jan  Björklund kan, utan att rodna, anklaga socialdemokraterna som ansvariga för den gällande skolplanen som den borgerliga regeringen sjösatte i början av 1990-talet.

Det är sorgligt att Socialdemokraterna släppte initiativet inom skolpolitiken. Det förhåller sig ju som Stefan Löfven säger till SVT, att …

Jobb är helt avgörande för Sveriges förmåga att skapa välstånd och till det kopplas naturligtvis människors kunskap och utbildning. Vi vill utveckla Sverige för att kunna hantera en global ekonomi och bli starka, ännu starkare, och då krävs ännu mer utbildning.

Därför känns det lovande att socialdemokraterna sätter fokus på utbildningspolitiken. Idag har vi en utbildningsminister som saknar alla ambitioner att satsa på ”utbildningssvaga” elever. Vi har en regering vars uttalade mål är att skapa fler arbetstillfällen inom låglönebranscher med därmed minskat behov av utbildning.

Det kan aldrig vara en inriktning som ett parti som socialdemokraterna kan acceptera. Det behövs högre ambitioner än de som Folkpartiet står som uttolkare av.

Andra som skrivit: Peter Högberg, Ann-Sofie Wågström, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: