Kategoriarkiv: Litteratur jag läst

Hjärtdjur


… är en bok författad av Herta Müller. Detta är den tredje boken som jag läser av denne författare.

Boken handlar om fyra vänner som lever i Rumänien under Ceausescus diktatur. De tillhör den tyskspråkiga minoriteten. Boken är en berättelse om hur de tar sig fram i detta övervakningssamhälle. De kallas regelbundet till förhör och har hela tiden ögonen på sig.

Det är en skrämmande historia om hur det är att leva i ett reaktionärt samhälle där man tvingas till anpassning och att hålla inne med sina egna tankar och åsikter. Straffet för att inte anpassa sig blir hårt och brutalt.

Slumdog millionaire – Vem vill bli miljardär?


… är en bok skriven  Vikas Swarup. Jag köpte denna bok som pocket för att ha som läsäventyr på min semester. Jag hann bara påbörja boken under flygresan hem från mitt resmål. Tack vare en pågående förkylning har jag under dagen läst färdigt boken.

Det är en berättelse om dagens Indien. Ram Mohammad Thomas deltar i en frågesporttävling och vinner en hel massa pengar. Personerna bakom detta program vill dock inte betala ut några pengar och bestämmer sig för att hävda att pojken fuskat sig till pengarna. För att frikänna sig från dessa beskyllningar berättar han om sitt liv som fattig och föräldralös. Berättelsen går mellan Dehli, Mumbai och Agra och beskriver hans levnadsöde.

Det är en lättläst bok och man fastnar snart i berättelsen. Det är samtidigt en berättelse om Indien med de skarpa klasskillnader som finns där. Huvudpersonen drar sig fram genom lågbetalda arbeten och bor stora delar av sitt liv i något som närmast är slum. Det är lätt att rekommendera denna bok för läsning.

Bakom krisens siffror


… ”Röster från Gislaved” är en reportagebok skriven under drygt ett år om hur finanskrisen drabbade Gislaveds kommun, enskilda och företag. Boken är skriven av Gunhild Wallin och Anna Danielsson, utgiven av Premiss förlag.

Författarna hade en ambition att hitta människorna bakom rubrikerna. De vill ge en bild hur ett samhälle påverkas av en lågkonjunktur. I det syftet har de intervjuat företagsledare, fackliga företrädare, politiker och de ”vanliga” människor som påverkats av det som skett.

Gislaveds kommun står inför förändringar i sin näringslivsstruktur. De, tidigare, många familjeföretagen ersätts av koncernägda företag. Det är fortfarande en industristark kommun. Dock minskar arbetstillfällena här. Det finns oro inom kommunen att yngre människor kommer att försvinna. Men det framgår också att det finns vilja att samlas över olika intressen för att utveckla kommunen.

De intervjuade ges möjlighet att få tala till punkt för att beskriva sina känslor och uppfattningar om det som de varit med om. På det sättet är det bra läsning.

håpas du trifs bra i fengelset


Det är nu bara en kort stund sedan jag avslutade läsningen av denna fantastiska bok av Susanna Alakoski. Det är en drabbande berättelse om förhållande mellan bror och syster. Brodern som super och knarkar och systern som har ett bra arbete och en bra familj. Det är en berättelse om hur hela familjen påverkas av broderns liv, om saknaden av ett ”normalt” liv påverkar hela livet. Det är en anklagelse över ett samhälle som låter fattigdom och umbäranden ärvas.

Det är en stark berättelse med ett flödande och ”raktpåsak”-språk. Boken ger djupa insikter i att leva i en sådan familj och det arv brodern och systern fick med sig på sin livsresa.

Det finns bara en uppmaning. Läs den!

Finland 1944


… är en bok skriven av professorn vid Helsingfors universitet Henrik Meinander. Boken har undertiteln ”Krig, samhälle, känslolandskap. Boken är uppdelad i tolv kapitel som följer årets månader.

Boken är tänkt att spegla stämningarna och händelserna detta viktiga år i Finlands historia. Nu, i krigets slutskede, lyckades man manövrera sig ut ur kriget och rädda sin självständighet. Det är en berättelse där vi får följa flera av historiens huvudpersoner och vilka överväganden man tog.

För mig som inte känner Finlands historia särskilt väl var detta en bra bok. Den visar på ett översiktligt sätt de viktigaste händelserna. Fördelen med boken är ju att den är skriven med historiens facit. Författaren försöker resonera kring de överväganden som politiker och militära befattningshavare var tvungna att ställa sig då. Det är ju annars lätt att döma dåtidens beslut med dagens kunskaper vilket ju inte alltid är särskilt rättvist.

Jag kan rekommendera boken att läsas av fler. Det är en gedigen populärhistorisk bok.

Riksdelen


… skriven av Nils Erik Villstrand är band nummer två (av fyra) i serien ”Finlands svenska historia”. Boken skildrar tiden 1560 – 1812 då Sverige markerade att man inte avsåg att försöka återerövra Finland.

Boken förutsätter att man redan besitter goda kunskaper i den svenska och finska historien. Boken resonerar kring huruvida Finland var en ockuperad och därmed missgynnad del av det svenska imperiet. Slutsatsen landar att så inte var fallet. Finland sågs i huvudsak som en lika naturlig del av Sverige som Götaland, Svealand och Norrland.

Författaren resonerar även kring andra förhållanden såsom huruvida det finska språket var missgynnat jämfört med det svenska. Svenskan var myndighetsspråk och det fanns en tydlig tendens att ”överheten” lärde sig svenska som en förutsättning att kunna göra karriär. Men allt eftersom blev det allt viktigare att kunna tala finska. I allt högre grad kunde man rekrytera myndighetspersoner inom den finska riksdelen.

Boken skriver en hel del kring kriget 1808 – 1809 då Ryssland erövrade Finland. Beredskapen för att detta skulle ske var stor i Finland. Det var bara en fråga om när detta skulle ske. Man kan i någon mån kritisera den svenska krigföringen, men det hade ändå bara kunnat skjuta upp det oundvikliga.

Redan då var räven jägare


… är en bok författad av Herta Müller, 2009 års Nobilpristagare i litteratur.

Boken handlar om livet i en diktatur. Det är en berättelse om maktmissbruk och övergrepp. Ett liv i en värld där nästan vem som helst kan drabbas. Huvudperson är Adina, lärare. Hon upptäcker en dag att hennes lägenhet får besök av en för henne okänd person. Det visar sig dock efter ett tag vara en person ur säkerhetstjänsten. Denne person har dessutom gripit och förhört två vänner till Adina. De har framfört en melodi med dubbeltydligt budskap, måhända kritisk till diktatorn. Mannen har dessutom blivit älskare till Adinas bästa vän.

Boken är en skildring av staden Adina lever i, av hennes vänner och omgivning. Det är en i hög grad mörk skildring. Människor, hög som låg, utnyttjar de maktpositioner de fått. Boken skildrar den sista tiden av diktatorn Nicolae Ceauşescus tid vid makten och när han störtas.

Borlänges 25 bryggerier – en bebryggelsehistoria


… är en lokalhistorisk skrift skriven av Bo Hansson. Boken handlar om de bryggerier som funnits i och omkring Borlänge tätort. Det är en intressant redogörelse om de öl-, svagdricksbryggande och läskedrycksfabriker som existerat i den framväxande orten. De flesta bryggerierna har varit små och existerat under ett fåtal år. Det sista bryggeriet avvecklade verksamhet under det tidiga 70-talet. Så har det sett ut på många platser. Utvecklingen ledde till att det som minst fanns 13 skattepliktiga och 7 skattefria bryggerier i Sverige.

Nu har det dock vänt. Sverige är del i en internationell utveckling där allt fler mikrobryggerier startar verksamhet.

Bo har hittat många uppgifter i bevarade tidningsannonser, andra lokalhistoriska verk och genom samtal med människor som arbetat inom näringen. Det är ett fullgott verk som speglar en del av vår historia. Det har varit spännande läsning.

Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv


… av Herta Müller är en berättelse om en kvinnas färd med spårvagn på väg till ett förhör. Under resan får vi berättelsen om hennes liv. Hon lever i ett land där myndigheterna kan kalla till förhör för misstänkta förbrytelser. I detta fallet är hon anklagad för att ha försökt smuggla ut lappar till andra länder. Anklagelsen har sin grund i en händelse hon själv utfört men som byggts på av andra.

Hon lever ihop med en man som blivit alkoholiserad. Boken blir berättelsen om hennes liv. Boken pendlar mellan dåtid och nutid. Vi får möte hennes familj och andra människor som spelat en roll i hennes liv. Boken ger en bild av att leva i ett land som saknar demokrati och respekt för människors egna vilja.

De fattiga i Łódź


… är en fantastisk men samtidigt hemsk bok skriven av författaren Steve Sem-Sandberg.

Boken handlar om det judiska getto som Nazi-Tyskland upprättade i den polska staden Łódź. Gettot beboddes av upp till ca 250.000 människor som flest. Berättelsen följer flera människor som bodde i gettot. Huvudperson är Mordechai Chaim Rumkowski som av tyskarna utsågs till judeäldste. Hans roll i judeutrotningen och hans bevekelsegrunder för att samarbeta med tyskarna är en del i berättelsen. Det var en person med stort självhävdelse- och maktbehov. Han utnyttjade barn som han placerat i barnhem och andra omkring sig.

Boken följer dock flera personer och hur de tar sig fram i gettot. Det handlar om hur en del människor lyckas flyta ovanpå, att skaffa sig en förmögenhet p.g.a. förhållandena i lägret. Människors utsatthet innebär möjligheter för andra. Rumkowski försöker få gettot att överleva genom att skapa fabriker som ska leverera för tyskarna nödvändiga produkter.

Boken följer gettot från dess tillblivelse till dess det slutgiltigt avvecklades (dvs de kvarvarande sändes till Birkenau) i slutet av augusti 1944. De allra flesta judarna i gettot mördades till slut.

Det är en fantastisk bok som verkligen måste läsas.

Boken ger en hemsk bild av hur människor kan bete sig gentemot sina egna. Människor tvekar inte att utsätta andra för ondska för att själv få fördelar (och leva ett tag till).

%d bloggare gillar detta: