Kategoriarkiv: Jämställdhet

Om fler kvinnor i EU-kommissionen


20140716-234332-85412687.jpg

Jämställt?

I ett debattinlägg krävde igår Socialdemokraterna, genom Stefan Löfven och Marie Granlund, att Fredrik Reinfeldt skulle driva kravet att minst 40 % av ledamöterna i EU-kommissionen ska vara kvinnor. Marie Granlund ställde sedan kravet formellt i riksdagens EU-nämnd (då Fredrik Reinfeldt medverkade via videolänk).

Statsministern, som var på plats i Bryssel, visade ingen större entusiasm inför det (S)-märkta kravet. Han framförde, bland annat, att detta faktiskt är en nationell fråga. Det är ju de enskilda länderna som nominerar kommissionär. Han menade vidare att det redan är svårt att finna lämpliga kandidater. Det underlättar inte heller då landet först kan nominera kandidat då man vet vilken roll denne ska ha.

Det är klart att Fredrik har rätt i detta. Det är förstås lätt att i Sverige göra detta till inrikespolitik och glömma verkligheten. Samtidigt kan man ju heller inte riktigt resonera som statsministern gjorde. Det är klart att Sverige som nation kan driva på i frågan. Frågan diskuteras ju faktiskt i det Europeiska rådet (som består av ländernas regeringschefer). Slutligen kan ju parlamentet driva på.

Men det är förstås ett rimligt krav att EU-kommissionens ledamöter på sikt ska vara jämställt. I den frågan kan Sverige som nation driva på utvecklingen.

Länkar: Aftonbladet debatt, europaportalen, europaportalen, europaportalen, SvD

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige

Så döljs en snippa


Olämplig bild?

Läser att man i Nyköping beslutat sig för att dölja den något omtalade väggmålning som konstnären Carolina Falkholt målat på en skola i Nyköping. Jag följde debatten litet svalt i samband med att ”skandalen” briserade för en tid sedan. Jag hade dock väldigt svårt att engagera mig i den. Det kändes mest som ett väl ängsligt agerande av de lokala företrädarna i Nyköping.

Bilden är vare sig särskilt explicit eller upprörande jämfört med andra bilder av kvinnor och kvinnokroppar som annars svämmar över oss i det offentliga rummet. Det finns ju, dessutom, gått om accepterade konstnärliga uttryck med nakna mans- som kvinnokroppar på muséer och på offentliga platser i våra städer.

Kommundirektören i Nyköping, Eric Carlgren, är nöjd över denna kompromiss då konstverket både finns kvar och samtidigt dold för elevernas blickar. Men det är förstås litet grann som konstnären säger

Alla elever vet ju ändå vad det är för målning som finns där under.

Beslutsfattarna i Nyköping hoppas väl att det kollektiva minnet inom några år ska glömma bort vad som finns bakom den justerade väggen. Man går den enkla vägen hellre än att ta en debatt om den kvinnosyn vi lever med idag där kvinnors kroppar exploateras i all sköns sammanhang i det offentliga rummet.

Vi tolererar nästan vilka avbildningar av kvinnor som helst i reklam och på muséer. Men ett konstverk ämnat att ifrågasätta och ställa frågor, placerad i en skolmiljö, där går minsann gränsen!

Kommer, månntro, Nyköpings kommun att förändra sexualupplysning och -utbildning på sådant sätt att allt för explicita bilder och upplysning ska plockas bort?

God konst?

God konst?

God konst?

Länkar: ekuriren, sn.se, Östnytt, dn.se, SvD

Jämställda löner inom tio år?


LO har presenterat en rapport som visar att vi kan uppnå jämställda löner på endast tio år. Villkoret är att en extra procentenhet om året ges till alla arbetarkvinnor och två procentenheter extra om året till tjänstemannakvinnor.

En procent extra till kvinnodominerade branscher låter ju inte som särskilt mycket eller omöjligt att uppnå. Därför kan man ju som Arbetets artikel retoriskt fråga sig …

Den avgörande frågan är därför hur stark viljan till jämställda löner är hos fack och arbetsgivare, och om enighet kan skapas kring en fungerande metod.

Det kommer ju knappast att vara så enkelt att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnligt dominerade respektive manligt dominerade branscher. Förmodligen är svårigheten att nå målet störst bland LO-förbundens branscher.

Kvinnor dominerar idag tre förbund inom LO – Kommunal, Handels och HRF. Det är branscher som både har lägre genomsnittliga löner och som har en högre andel av korta anställningar och deltider än manligt dominerade branscher. Arbetsgivarna håller på alla sätt emot större reformer av detta system.

Men det finns förstås olika syn bland de fackliga organisationerna hur jämställda löner ska uppnås och hur man ska värdera olika typer av arbeten. Det finns ju en diskussion om alla arbetsuppgifter verkligen ska värderas lika och om hur rimliga löneskillnader mellan olika arbeten ska se ut.

Det pågår diskussioner mellan LO-förbunden hur de kommande avtalskraven ska utformas. Hur lätt dessa diskussioner kan leda fram till resultat påverkas ju av bedömningarna av det tillgängliga löneökningsutrymmet. Med en fortsatt besvärlig konjunktur inom industrin kommer ju utrymmet att höja löner att begränsas. Därmed blir det också svårare för industrins förbund att avstå ett sådant löneökningsutrymme till kvinnligt dominerade branscher som krävs för att snabbare nå fram till verkligt jämställda löner.

Länkar: Arbetet, dagens arena

Fler som skrivit: Claes-Mikael Jonsson

Mammor lönediskrimineras


Tidningen Metro skrev för några dagar sedan om en studie från Göteborgs universitet. Studien visar kvinnor inom ett antal akademikeryrken som fått barn får lägre lön än män och har arbeten som inte motsvarar deras kompetens. Caroline Berggren, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, säger till tidningen att …

Det finns ju en föreställning om att kvinnor med barn diskrimineras på arbetsmarknaden, jämfört med dem som inte har barn. Man har även sett tendenserna i intervjuer och mindre studier – men nu har vi bevisat de här uppfattningarna i större format. När man har ett så pass stort urval kan man inte skylla på något annat.

Studien visar vidare att pappor inte drabbas av motsvarande olägenhet i sin löneutveckling. Det verkar snarare vara som att föräldraskap är en merit för papporna.

Det är ju verkligen ett beklämmande resultat som forskarna har fått fram. Men det är ju knappast den första studien som visar på ett sådant resultat. Eftersom kvinnor i högre grad än männen/papporna tar ansvar för föräldraledighet och kortare frånvaro vid barnens sjukdom drabbas de av lägre lön och försämrade karriärmöjligheter.

Det känns som om det bästa vi kan göra för att förbättra kvinnors möjligheter till rättvisare löner och karriärutveckling är att lagstifta om fler ”pappamånader”.

Länkar: Metro, SvD, SVT, dn.se, di.se, Kollega, Metro, di.se

Svårt med jämställdhet i praktiken


För några dagar sedan beslutade LO:s styrelse om ett antal åtgärder för att verka för en bättre jämställd ordning inom LO. När det gäller att uppdrag där LO-styrelsen, inte förbunden, nominerar ska en jämställd ordning tillämpas – hälften kvinnor och hälften män.

Problemet som man har inom LO är att till många av de uppdrag som ska tillsättas är det de enskilda förbunden (15 stycken) som nominerar personer. I den meningen är alla medlemmar lika stora (oavsett antal förbundesmedlemmar) och betraktas ha lika rätt att nominera personer till LO-interna organ. Då LO är en federativ organisation där det är förbunden som är medlem skapar detta problem med den struktur som man har. Det är endast en minoritet av LO:s förbund som har en majoritet kvinnor som medlemmar. Det gör att LO:s styrelse har en majoritet av män, detsamma för många av de interna organ, arbetsgrupper etc som tillsätts.

Det är dock fullt rimligt att LO i de fall man själv nominerar/utser företrädare tillämpar principen om varannan kvinna och man. Men samtidigt är det som man medger. LO:s struktur öppnar upp för kritik då verkligheten inte ser ut som idealet. Det är klart att det är besvärande när en organisation som säger sig stå för jämställdhet i praktiken har svårt att leva upp till det.

Jag är ju själv aktiv i ett förbund där ungefär 75 % av medlemmarna är män. Industrin har varit, och är, manligt dominerade. Det finns en tydlig tradition av starka män som ideal för ledarskapet. Detta ideal prövas genom det kongressbeslut som innebär att det underrepresenterade könet (kvinnor) ska ha 30 % av uppdragen på ledande organ inom förbundsnivån och på avdelningarna. Det är en princip som är svår att leva upp till.

I den avdelning vari jag är aktiv lever vi upp till kongressens beslut när det gäller styrelsen och de flesta av våra verksamhetskommittéer. När avdelningen, däremot, valde tolv ombud till avtalsrådet utsågs endast en kvinna. Avdelningen har utsett en kvinna som regionalt skyddsombud (av åtte-nio).

Det finns väldigt få kvinnor på beslutande plats i de större klubbarna. Det är få kvinnor som utses till förhandlingsdelegationer och motsvarande organ inom de större (och därmed betydelsefulla) klubbarna. Men det finns ganska gott om kvinnor inom studieverksamhet, som sekreterare i styrelserna och (surprise?) som jämställdhetsansvariga.

LO och dess medlemsförbund har en lång väg att gå för att åstadkomma en fullt jämställd organisation.

Länkar: Arbetet, Aftonbladet debatt, di.se, SvD, di.se, SvD, SvD, politism, Arbetet, Arbetet

Fler pappamånader!


TCO konstaterar i en undersökning att med nuvarande takt kommer det att ta 80 år innan pappor tar ut lika lång föräldraledighet som mammor.

Det är mycket som tyder på att det är denna skillnad i hur män och kvinnor är lediga med sina barn som påverkar löneskillnaderna på arbetsmarknaden.

TCO föreslår därför att politikerna påverkar denna utveckling genom att öronmärka fler månader för papporna (och mammorna). En tredje garanterad pappamånad borde innebära att fler pappor stimuleras att vara hemma längre med sina barn. Med tanke på att LO-förbunden har ordnat avtal om en försäkring om föräldrapenningtillägg (om 10 % av lönen) borde inte inkomstminskningen vara ett lika tydligt argument för att mamman ska ta huvudansvaret för ledigheten.

En tredje pappamånad är ett fullt rimligt krav att driva i den politiska debatten.

Länkar: SVT, SVT, politism, TCO-tidningen

Skattesänkningarna har ­gynnat oss män


Tidningen Arbetet konstaterar i en artikel att den ekonomiska politiken tydligt har gynnat män. Det är framför allt skattepolitiken som gynnat män (eftersom vi har högre genomsnittsinkomster) och sämre utveckling av pensionerna (som drabbar kvinnor i högre grad) som medverkat till den utvecklingen. Elin Ryner, ekonom vid statliga Konjunkturinstitutet, säger att …

Oavsett kön så har personer med mer arbetsinkomster större nytta av avdraget. Och i genomsnitt har män mer arbetsinkomster än kvinnor, medan kvinnor har en större andel av sina inkomster från transfereringssystemen. Snedför­delningen i inkomstsammansättningen har gjort att män fått mer i plånboken.

Borgerliga företrädare brukar hävda att de minskade skatterna är utformade på ett sådant sätt att de särskilt skulle gynna ”vanliga löntagare”. Men det är klart sänkta skatter särskilt har gynnat de med de högsta inkomsterna. Det är knappast något man borde hymla över.

Det behövs fler pappamånader


I ett SVT-reportage säger Erica Lindahl, forskare (IFAU), att …

Femton år efter första barnets ankomst har lönegapet mellan kvinnor och män ökat med tio procentenheter som en direkt följd av barn. Olika ansvar för barn kan alltså förklara en ganska stor del av lönegapet mellan kvinnor och män. Om vi får till en förändring kring familjeansvaret kommer vi nog få minskade skillnader mellan kvinnors och mäns löner.

Det innebär att en viktig åtgärd för att på sikt åstadkomma mer jämställda löner är att föräldraledigheten blir mer jämställd. En väg att gå är att införa fler garanterade pappamånader.

Idag är det mycket tydligt att det är mammorna som förväntas vara hemma längre med barnen. Det handlar om en kombination av förväntningar på kvinnorna och att mäns högre lön gör det mer ”kostsamt” om pappan är hemma. Genom att införa fler garanterade pappamånader kan man bidra till förändra detta samtidigt som det förhoppningsvis bidrar till att minska inkomstgapet mellan kvinnor och män.

Länkar: SVT, SvD, di.se, Arbetet

Ett jämställdhetslöfte (S)


Socialdemokraterna lovar att regeringskansli och statsförvaltning ska bli jämställda organisationer i den händelse att partiet får bilda regering efter höstens val.

Löftet innefattar ministerposter, statssekreterarposter och alla politiskt anställda i regeringskansliet. Det är positioner som man enkelt kan se till tillsätts på ett jämställt sätt.

Socialdemokraterna säger att löftet även omfattar tillsättande av övriga chefstjänstemän i regeringskansliet samt tillsättningar i statliga myndigheter, bolag, ambassadörer, generalkonsuler och landshövdningar ska bli mer jämställt. Men här handlar det om att man måste verka över sikt för att säkerställa bättre jämställdhet. Det handlar ju om personer med anställningskontrakt och andra avtal som inte bara kan brytas.

Det är bra att socialdemokraterna sätter upp ett sådant löfte. Ska vi uppnå bättre jämställda arbetsplatser räcker det inte enbart med vackra ord och fromma förhoppningar. Socialdemokraterna har tidigare visat att man kan stå för sådana löften då man valde att införa systemet med varannan kvinna/man på listorna till de offentliga valen. Det handlade bara om att bestämma sig.

Länkar: dn.se, dn.se, di.se

Fler som skrivig: Martin Moberg, Sofia Lund, Peter Högberg, Peter Johansson

Från 15:53 jobbar kvinnor gratis


Som ett genomsnitt har män en högre inkomst än kvinnor enbart på den grund att man är man. Det är otvetydigt på så sätt att det råder skillnader i lön som endast kan förklaras med att den ene är kvinna och den andra är man. Som ett statistiskt genomsnitt arbetar kvinnor gratis efter klockan 15:53 över en genomsnittlig arbetsdag mellan kl. 8.00 – 17.00.

Johanna Dahlin, säger till tidningen Dagens Arbete att …

Vi kräver att ett jämnare uttag av föräldraledigheten stimuleras och att kvinnor och män ges samma rätt och möjlighet till heltidsarbete. Dessutom kräver vi att företag blir skyldiga att genomföra lönekartläggningar varje år istället för vart tredje, som kravet är idag.

Det krävs ett långsiktigt arbete för att åstadkomma verkligt jämställda löner. LO föreslår i sin rapport ”Sveriges Jämställdhetsbarometer 2014”, bland annat, följande:

  • Lagstiftningen ska stödja rätten till heltid och trygga anställningar
  • Föräldraförsäkringen ska tredelas. LO vill i ett första steg att fyra månader reserveras för vardera föräldern.
  • I verksamheter som finansieras med skattemedel ska rätten till heltid och trygga anställningar göras till norm.
  • Stärk statsbidragen till kommuner och landsting med 30 miljarder kronor. Detta bör komma kvinnor i arbetaryrken till del genom förbättringar av arbetsvillkoren.

LO:s förslag är en bra utgångspunkt för att åstadkomma verkligt jämställda löner.

Länkar: da.se, ArbetetArbetetArbetetArbetet, TCO-tidningenArbetet, Publikt, dagens arena, dagens arena

Fler som skrivit: Helle Klein, Ulrika Vedin, Peter Unander, Sonja Hallsten, Anna-Karin Wall, Ulrika Vedin

%d bloggare gillar detta: