Kategoriarkiv: Blandade funderingar

Allmänna reflektioner om sånt som händer.

God Jul


Jag tillönskar alla som följer denna blogg en trevlig julafton och -ledighet!

God Jul: Håkan Svärdman, Peter Högberg, Johan Westerholm, Sofia Lund, Martin Moberg, Heléne Björklund, Monica Green, Jimmy Jansson, Badlands Hyena, Kaj Raving

Om de afghanska tolkarnas framtida öde


Sverige har under några år varit militärt engagerad i Afghanistan. I samband med att detta engagemang håller på att avvecklas har en diskussion startat om den svenska statens eventuella ansvar för de människor som aktivt varit ett för den svenska insatsen. Framför allt har diskussionen gällt de tolkar som den svenska militären anlitat och varit beroende av.

Tokarna har varit en förutsättning för att de svenska militärer som varit på plats skulle kunna kommunicera med lokalbefolkningen. Genom både språklig och kulturell kunskap har de varit fundamentala för en respektfull kommunikation mellan svenska militär personal och de människor man mött.

På så sätt har tolkarna bidragit till att göra situationen säkrare för de svenska representanter som varit på plats. Tolkarnas insats har heller inte varit enkel. Från många grupper i Afghanistan har de snarare setts som representanter för utländska makter. Tolkarna har varit i flera fall varit direkta mål för dödligt våld. De har hotats till livet för det jobb de utfört.

På så sätt har den svenska staten ett direkt ansvar för deras säkerhet när den svenska närvaron avvecklas. Jag utgår ifrån att den svenska militären och svenska myndigheter ser positivt till alla möjligheter att hjälpa dem. Vare sig det handlar om att ge dem svensk asyl eller om det handlar om andra åtgärder för att säkra deras fortsatta liv har Sverige ett moraliskt ansvar att leva upp till.

Det vore hemskt om staten hellre ser till administrativa hinder och petitesser som hinder i denna process.

Tolkarnas insatser har inneburit att säkerställa svensk personals säkerhet. De förtjänar vare sig mer eller mindre än att den svenska staten gör detsamma för dem!

Länkar: SvD, SvD

Får inte ta ut avgifter för undervisningen


Under gårdagen meddelade regeringen genom utbildningsministern att, de så kallade, riksinternaten i framtiden ska erhålla samma ekonomiska villkor som alla övriga skolor. Jan Björklund säger att …

De får inte längre ta ut avgifter för själva undervisningen, men de får naturligtvis fortsätta ta ut avgifter för internatboende. Skolorna ska vara öppna för alla, oavsett föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Det kan ju innebära att skolorna blir mer populära eftersom de blir tillgängliga för många.

Det verkar ju vara som en helt och hållet rimlig ståndpunkt. I denna fråga har jag ingen annan ståndpunkt än vad nu regeringen föreslår.

Länkar: dn.se, dagens arena, di.se, SvD, Ekot, Lärarnas Nyheter

Nelson Mandela har lämnat jordelivet


Ett sorgens budskap går runt Jorden. Sydafrikas store man Nelson Mandela har gått bort. För mig har Nelson Mandela varit symbolen för en person som trots att han motarbetats och fängslats av en förtryckande makt lyckats bibehålla mänsklig värdighet.

Exemplen är allt för många där tidigare frihetskämpar ganska snart utvecklats till maktfullkomlighet och egenintresse.

Nelson Mandela kommer att vara en person – ett namn – som kommer att leva länge i den mänskliga historien. Han kommer att stå som föredöme för en person som vill omvandla sitt land åt ett demokratiskt och människovärdigare håll.

Världen är i sorg!

Länkar: di.se, E-K, dn.se, vlt, SvD, Ekot, dn.se, etc, SvD, Ekot, di.se, dagens arena, di.se, dagens arena

Fler som skrivit: Helle Klein, Kulturbloggen

Lou Reed R.I.P.


Rolling Stone rapporterar att Lou Reed har gått bort.

Lou Reed var en artist som jag upptäckte i mer mogen ålder och lärde mig att uppskatta. Han tillhörde en krets av musiker och kulturarbetare i New York som blev nyskapande och bröt med den rådande musiken. Världen har förlorat en viktig musiker.

Länkar: dn.se, Ekot, SvD, SvD, SvD

FN-resolution för personlig integritet


Det rapporteras att brasilianska och tyska diplomater tagit initiativ till att formulera en resolution i FN till förmån för personlig integritet på nätet. Jag förmodar att detta kommer som ett resultat av att USA påstås ha avlyssnat de två ländernas mäktigaste politiker.

Sedan den 11 september 2001 lever vi i en värld där USA vidtagit de kraftfullaste åtgärder för att i förväg avslöja hot mot dess intressen. De har i denna strävan tagit sig friheten att avlyssna nästan all världens kommunikation som sker över internet. Nu är ju USA knappast ensamma om att göra så.

Men det är intressant att sådana länder som annars hävdat personlig integritet och individens frihet och självständighet så snabbt omformulerat detta. Nu finns inte längre någon motsättning mellan dessa höga världen och en omfattande övervakning av egna och andra länders medborgare.

Först nu när demokratiska länders högsta politiska ledning misstänks ha avlyssnats reagerar samma länder med emfas emot USA. Men OK låt det då komma något gott ur detta. Det är ju alldeles utmärkt att man i FN agerar på detta.

Det är förstås alldeles otillständigt att makter på ett sådant sätt kan få övervaka alla människors kommunikation på det sätt som nu sker. Det kan ju uppstå något oroande ur denna syn på människor. De anses som skyldiga innan motsatsen eventuellt motbevisats.

Frågan är vilken påverkan denna syn får på den västerländska demokratin och vår omhuldade rätt att fritt uttrycka våra åsikter.

Låt oss hoppas att det initiativ som tagits inom FN-sfären kan vara ett första steg tillbaka till en rimligare ordning.

Länkar: dn.se, dn.se, SVT, dn.se, SvD, dn.se, dn.se, Ekot, dn.se, SvD, SvD, Ekot, SvD, Europaportalen

Fler som skrivit: Badlands Hyena

(V) vill ha en rödgrön regering


Kan hamna i utanförskap

Dagens Industri publicerade under onsdagen en intervju med Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt. En del av diskussionen handlade om de regeringsalternativ som kan bli resultat efter det kommande riksdagsvalet.

Enligt artikeln dömer Jonas ut möjligheten av en regering bestående enbart av Socialdemokraterna och Miljöpartiet (om de inte tillsammans blir större än de borgerliga partierna tillsammans, inklusive Sverigedemokraterna).

Han menar att om de två skulle få bilda en sådan regering så kommer Vänsterpartiet enbart att rösta efter egen övertygelse. Jonas ställer hårda krav i frågan om vinster i privata välfärdsföretag.

Man kan tolka Jonas hårda ton som en oro att hamna utanför ett eventuellt regeringssamarbete i det fall de borgerliga partierna förlorar det kommande valet. Det verkar som om Vänsterpartiet medelst armbåge vill påminna Socialdemokraterna och Miljöpartiet om sin existens.

Vänsterpartiets problem är väl att de saknar reella alternativ. En regering bestående av (S) och (MP) har fler möjligheter att forma politik – även blocköverskridande. Det är klart att (VP) kan komma att ingå i en regering efter valet. Men då krävs det faktiskt att de markerar litet mer av kompromissförmåga än vad artikeln i DI antyder.

En polisiär skandal


Romer är också människor

Måndagens stora mediahändelse fick polismyndigheten i Skåne bjuda på. Dagens Nyheter avslöjade att polisen upprättat ett register med namn innehållande fler än 4.000 personer med romskt ursprung, Bland dessa över 1.000 barn.

Polisen har fått rättfärdig kritik över denna handling. Till att börja med förnekades att registret fanns. Sedan fick man krypa till korset och medge att, jo minsann, det verkligen fanns en sådan datafil som Dagens Nyheter skrivit om.

Jag vet inte med vilken grund som polisen ansåg det var rätt och riktigt att upprätta den kartläggning man gjort över romska familjeförhållanden. Men man måste ändå utgå ifrån att det finns klart rasistiska motiv bakom detta. Romer utsätts fortfarande för fördomsfulla handlingar av människor och myndigheter.

Det som DN har avslöjat är skamfyllt – vare sig mer eller mindre. Jag antar att det därför kommer att tvingas fram en del räfst och rättarting inom polismyndigheten i Skåne. Det är verkligen sorgligt att man inom polisen inte sett något som helst etiskt hinder för att upprätta ett så omfattande register som man gjort.

Det säger något om de fördomar som uppenbarligen finns emot den folkgruppen. Det är uppenbart att polisen står inför en del arbete med sin värdegrund bland sina anställda.

Länkar: SvD, Expressen kultur, Ekot, Ekot, di.se, di.se, SvD, SvD, Ekot, Aftonbladet ledare, dn.se, dn.se, dn.se, SVT, dagens arena, SvDdn.se, SVT, dagens arena, SvD, dn.se, dn.se, vlt, vlt, etc.se, ekuriren, SVT, SVT, SVT, ekurirenSVT, dn.se, Ekot, dn.se, SVT, ekuriren, ekuriren, Aftonbladet ledare, dn.se, dn.se, dn.se, SVT, dn.se, dn.se, Resumé, dagens arena, ekuriren, Ekot, dn.se, Ekot, Expo, dn.se, vlt, Ekot, Ekot, dn.se, di.se, SvD, Ekot, dn.se, dn.se, dn.se, Expo, dn.se, SVT, Aftonbladet debatt, SVT Debatt, Arbetet, Publikt, TCO-tidningen, dn.se, Aftonbladet kultur, SvD, SvD

Fler som skrivit: Johan Westerholm, Peo Wågström, Peter Johansson, Johan Westerholm, Martin Moberg, Peter Högberg, Peter Johansson, Johan Westerholm, Martin Moberg, Roger Jönsson

Arbetslösa sjukskrivs inte


Inspektionen socialförsäkringen har producerat en intressant rapport som visar att människor knappast alls rörs sig mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Det är en bild som går emot den bild som politiker och experter tidigare gett uttryck för.

Rapporten visar att arbetslösa nästan aldrig blir sjukskrivna trots att gruppen som genomsnitt är sjukare än andra. Anställda blir sjukskrivna en gång om året i genomsnitt, medan bara var tionde arbetslös anmäler sjukdom. Jag märker i mitt arbete att arbetslösa oftare nekas sjukpenning trots att de har ett läkarintyg som säger att personen i fråga inte kan arbeta.

Kristian Persson Kern, medförfattare till rapporten, säger att …

Man kan konstatera att arbetslösa är kraftigt underrepresenterade bland dem som blir sjukskrivna. Detta trots att mycket forskning visar att arbetslösa har sämre hälsa än dem med arbete.

Rapporten visar att det är ovanligt att sjukskrivna blir arbetslösa och får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. En annan tydligare trend är dock att många av de sjukskrivna hamnar i kommunalt försörjningsstöd. Rapporten säger att detta beror på att fasta tidsgränser införts i sjukförsäkringen. Den sjukes arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden och inte bara mot arbeten hos den egna arbetsgivaren efter 180 sjukdagar och det leder till att fler sjukskrivna förlorar sin sjukpenning och sin anställning än tidigare.

Den borgerliga regeringen genomförde reformeringen av sjukförsäkringen med det förmenta syftet att snabbare får sjukskrivna bort från försäkringen. Det fanns en kritik gentemot hur det fungerade innan den borgerliga regeringen tillträdde. Synen var att sjuka kunde snurra runt i systemet nästan i all oändlighet. Detta ville man bryta.

Resultatet har inte blivit så gott som man förespeglade sig. Sjukskrivna snurra fortfarande i systemet. Många har blivit utförsäkrade och hamnat på kommunala socialkontor. De har inte blivit friskare av det. Fortfarande finns ingen väl fungerande rehabiliteringsverksamhet.

Detta är ett område som misshandlats under många år och som kräver omfattande reformering.

Länkar: Arbetet, ka.se, Kollega, TCO-tidningen, di.se

Fler som skrivit: Martin Moberg

Sverige räcker till för oss alla


I Aftonbladet och Expressen publicerades i fredags ett upprop som manar till att stå emot fördomarna som florerar. Uppropet inleds som följer …

Det blåser en farlig främlingsfientlig vind över Sverige. Den tränger sig in i våra vardagssamtal. Den är högljudd i den offentliga debatten. Men tystnad är inget svar. Idag börjar vårt upprop för det Sverige vi vill leva i.

Nu höjer vi våra röster för ett Sverige för oss alla. Det land vi tror på, och den tolerans och mångfald som bäst av allt klarar nuets och framtidens utmaningar.

Vi är 489 undertecknare idag. Vi blir fler hela tiden. Namninsamlingen och en rad andra aktiviteter startar idag och kommer att pågå. I veckor, i månader och år om så behövs.

Gör som vi – skriv på för ett Sverige för oss alla!

Uppropet kan du skriva på här! Jag har gjort det!

Länkar: Aftonbladet, Expressen, di.se, SVT

%d bloggare gillar detta: