Månadsarkiv: mars 2015

Saudiarabien är en diktatur!


Från tid till annan har svenska ministrar haft väldigt svårt att besvara frågan huru de anser att Saudiarabien är en diktatur eller icke. Svårigheten att ge ett klart svar har förstås handlat om att man inte viljat stöta sig med ett land förfogande över en omfattande valutareserv. Saudiarabien har inga svårigheter att handla varor av de som är beredda att sälja till dem. Jag kan knappast beskylla (S)-märkta ministrar för att ha varit tydligare med sin åsikt än vissa borgerliga dito.

Men, det är tydligt att det blivit skillnad med Margot Wallström. Hon har inte tvekat att meddela makthavarna i Saudiarabien sin och därmed Sveriges officiella åsikt om hur man ska definiera Saudiarabien. Det är ett land som inte respekterar allmänna mänskliga rättigheter som att fritt få uttrycka sig. Det är ett land som förvägrar kvinnor grundläggande rättigheter att fritt få röra sig i det omgivande samhället.

Saudiarabien har i besvikelse (eller som en maktdemonstration) valt att ge Sveriges utrikesminister en rejäl diplomatisk käftsmäll. Margot var på plats, inbjuden, för att hålla ett tal inför Arabförbundet. Saudiarabien valde då att rycka i rätt antal trådar och säkerställde därmed att Sveriges utrikesminister inte fick hålla sitt tal.

Det är klart att man kan diskutera hur Sverige som nation ska förhålla sig till länder som väljer att förvägra människor sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Som ett litet land hyllandes mänskliga rättigheter i form av att fritt få uttala sin åsikt, jämlikhet mellan kvinnor och män etc är det viktigt att försvara dessa principer. Det är ren självbevarelsedrift att markera emot när andra länder kränker mänskliga rättigheter.

Saudi=demokrati?

Moderaterna genom deras utrikespolitiska talesperson, Karin Enström, försöker skapa inrikespolitik av det som skett. Den tidigare minister som inte kunde uttrycka huruvida Saudiarabien var odemokratiskt eller ej kan nu bestämt meddela att Margot Wallström bränner broar och närmast är en belastning för Sverige. Det får självklart stå för Moderaterna, men jag tycker att Expressens ledare väl uttrycker mina tankar när de skriver att …

Men diplomati är inte konsten att hålla alla på gott humör. Det högsta målet bör inte vara att neutralt medla i varje konflikt. Ibland finns det goda skäl att ta strid, att våga gå före och skapa dålig stämning i de fina salongerna.

Sveriges roll som hök gentemot Ryssland under Bildt är ett sådant exempel. Den rödgröna regeringens erkännande av Palestina är ett annat. På samma sätt kan man argumentera för att en diplomatisk träta med Saudiarabien är värt sitt pris.

Om man inte delar den uppfattningen bör man vara ärlig och erkänna vad alternativet är. Det är att fortsätta traditionen att slingra sig som en mask när man får frågan om huruvida Saudiarabien är en diktatur eller inte. Det är att undvika att kalla piskrapp mot bloggare för en medeltida form av bestraffning.

Om det är Moderaternas och Kristdemokraternas uppfattning bör de ärligt redogöra för det.

Karin Enströms uttalanden ger mer ett löjets skimmer över sig. De kommer snarare att slå tillbaka på dem själva än mot den person som de var riktade till.

Länkar: ekuriren, di.se, SvD, SvD, dn.se, SvD, Ekot, Ekot, SvD, Ekot, SvD, SvD, di.se, SvD, di.se, Ekot, SvD, SvD, SvD, di.se, ekuriren, Expressen ledare, Ekot, Expressen kultur

Fler som skrivit: Ulf Bjereld, Markus Mattila, Johan Westerholm, Peter Johansson, Peter Johansson

Saudiavtalet förlängs inte


En kung

Under en presskonferens i Kiev meddelade statsminister Stefan Löfven att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien inte kommer att förlängas. Stefan sade att …

Beslutet om Saudiavtalet har varit klart en tid. Det som har hänt de senaste dagarna har inte varit avgörande.

Oavsett sanningshalten i uttalandet känns det som ett klokt beslut. Regeringen har från början valt att hålla en hög profil. Man kallar sig för en feministisk regering innebärande en mängd olika åtgärder för förbättrad jämlikhet såväl inom statsförvaltning som i det omgivande samhället. Regeringspartierna har i många frågor en hög profil när det gäller mänskliga rättigheter, frihet att uttrycka sig fritt etc.

Det är klart att det med den bakgrunden hade varit svårt att rakryggat bara låtit förlänga det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Ett land som knappast kan skyllas för att vare sig hylla friheten att få uttrycka sig eller främja jämlikhet mellan kvinnor och män.

Det svenska beslutet kommer knappast att beröra de saudiska makthavarna särskilt mycket. De kommer väl mest att rycka på axlarna och vända sig till andra presumtiva säljare av militärteknisk expertis. De kanske till och med bestraffar Sverige med att försvåra annan svensk handel. Men det skulle ju säga mer om dem.

Länkar: dn.se, SVT, Ekot, di.se, SVT, di.se, SvD, Ekot, SvD, di.se, SvD, Ekot, SVT, di.se, di.se, di.se, SvD, di.se, di.se, ekuriren, SVT, SvD, Ekot, SVT, SVT, dagens arena, SVT, SvD, di.se, SvD, SVT

Fler som skrivit: Markus Mattila, Helle Klein

Vänsterpartiet kräver mer!


Vill ha mer

Regeringen kommer att under året lägga ett förslag om en ytterligare reserverad månad för föräldraledighet. Det innebär att respektive förälder har tre månader föräldraledighet som den andre föräldern inte kan utnyttja.

Förslaget syftar till att öka uttaget av föräldraledighetsdagar av pappor och på längre sikt skynda på ett mer jämställt uttag av föräldraledighet.

Regeringen lägger förslaget både därför att de vill det och anser det vara ett långsiktigt bra förslag. Men regeringen ser också att det borde finnas en majoritet för ett sådant förslag. Folkpartiet har meddelat att de kommer att stödja en sådan reform. Kristdemokraterna och Centerpartiet motsätter sig det, vilket väl även Sverigedemokraterna gör.

Det är dock inte säkert att Vänsterpartiet kommer att stödja detta förslag. De vill nämligen ha mer. Rosanna Dinamarca, Vänsterpartiets feministiska talesperson, säger att …

En regering som gör anspråk på att kalla sig för feministisk måste ta betydligt större steg när det gäller föräldraförsäkringen än att införa en så kallad pappamånad till.

Vänstern menar vidare att det är upp till regeringen att förhandla med dem och om att finna den nödvändiga majoriteten för ett vidare syftande förslag. Det är enkelt att säga men med rådande parlamentariska situation betydligt svårare att genomföra. Rosanna låter litet som Annie Lööf innan decemberöverenskommelsen. Det är minsann regeringen som ska förhandla men vägrar samtidigt att ge minsta öppning för kompromiss.

Vänsterpartiet hemfaller från tid till annan åt att mer bedriva plakatpolitik. Det är förstås jätteenkelt att skriva jättestora plakat om att införa en helt jämställd föräldraförsäkring. Men det är sådant man kan göra på 1 maj. Med den riksdagsmajoritet som finns idag är ett sådant förslag inte möjligt att genomföra.

Politik handlar faktiskt om att kunna acceptera kompromisser. Det viktiga är att mer hålla kompassriktningen än att till synes förefalla ideologiskt omutbar. Med tanke med det tonläge de har i denna fråga spelar Vänsterpartiet högt i denna fråga. De riskerar verkligen att låsa fast sig i en helt ohållbar situation. Samtidigt …

Vill de verkligen hamna i en situation där det blir de som fäller ett förslag som syftar till ökat jämlikt uttag av föräldraförsäkringen?

Länkar: SvD, Ekot, dagens arena, dn.se, SvD

Om Sveriges trovärdighet som handelspartner


En hög potentater inom svenskt näringsliv har i en debattartikel ryckt ut till försvar av ett svenskt bibehållande av försvarsavtalet med Saudiarabien. Försvaret utgår ifrån hur svensk frihandel har gynnat svensk industri och därmed sysselsättning. De säger att …

… Sverige och svenska företag har en hög trovärdighet som långsiktiga handels- och samarbetspartners. Det vi säger och gör betyder något i våra partnerländer.

De pekar på att svenska företag under lång tid bidragit till att bygga upp Saudiarabien. De hoppas(?) att genom fortsatt svensk handel med detta land vi ska bidra till ökad öppenhet och utvecklade mänskliga rättigheter. Det är en förhoppning som känns något ansträngd. Det verkar snarare som om svenska företag är beredda att acceptera väldigt mycket för att få ta del av affärsmöjligheter i landet.

På DN:s ledarsida kommenteras inlägget på ett väl avvägt sätt. De menar att man, förstås, ska hysa respekt för de synpunkter som framförs, men att …

Det folkliga stödet för militärt samarbete med Saudiarabien är högst begränsat. Och det finns handelsavtal som är oändligt mycket vettigare att försvara.

Jag är rädd att dessa höga företrädare för svenskt näringsliv hellre ser till förlorade affärsmöjligheter än till behovet av att förändra Saudiarabien. Det finns liten anledning för Sverige att handla med detta land. Det har liten respekt för mänskliga rättigheter såsom vi definierar dem. Landet understödjer krafter och ideologier som motsätter sig den typ av samhälle som Sverige representerar.

Länkar: dn.se, dn.se, dn.se, dn.se, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SVT, SVT, di.se, SvD, Ekot, Resumé, Ekot, dn.se, Ekot, Ekot, politism, dn.se, Ekot, SVT, Resumé, dagens arena, Ekot, di.se, dn.se, SVT, dn.se, Arbetet

Andra som skrivit: Skiftet, Ulf Bjereld, Mario Matteoni

Decemberöverenskommelsens framtid


Lars Adaktusson (KD) argumenterar för att hans parti ska genomföra en djupare diskussion kring ”decemberöverenskommelsen”. Överenskommelsen är sluten mellan de fyra tidigare borgerliga regeringspartierna och de två nuvarande regeringspartierna. Avtalet innebär att det största politiska blocket kommer att få majoritet i riksdagen för sitt förslag till statsbudget.

Lars menar att kommande ny partiledning inte är juridiskt bunden till dess innehåll. Det är ju förstås alldeles korrekt. Men samtidigt väljer han att bortse från det moraliska åtagande som hans parti ändå ingått med de fem övriga partierna.

Lars motiverar ändå sitt ställningstagande med att han vill tvinga regeringen att förhandla om fler blocköverskridande överenskommelser. Han förskönar samtidigt omständigheterna kring överenskommelsens tillblivelse. Han väljer att blunda för att de fyra borgerliga partierna vid direkt fråga avvisade diskussioner med regeringen. De ville helt tydligt framtvinga en regeringskris varvid de själva skulle bilda regering och genomföra sin budgetmotion med passivt stöd av (SD).

Ställda inför de risker som ett extra val skulle innebära för de borgerliga partierna själva valde de den lösning som decemberöverenskommelsen innebar. Härefter har sprickor börjat uppstå i den då tillsynes järnhårda mur som allianspartierna uppvisade.

Lars Adaktussons inlägg känns mer som en önskan om att de fyra partierna åter ska överta regeringsmakten och styra med passivt stöd av (SD). Det är väl nu bara att avvakta KD:s interna process och vilken tyngd som Lars inlägg har i den.

Länkar: SvD, SvD, di.se, Ekot, SvD

Fördelningen av välfärdens resurser ska styras efter behov


Framtiden?

I ett debattinlägg, som brukligt blivit, meddelar Ardalan Shekarabi tillsammans med Jonas Sjöstedt att regeringen kommer att tillsätta en särskild utredare. Denne får i uppdrag att se över hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Ardalan och Jonas motiverar utredningen med att …

Inom välfärden ska alltid kvalitet och likvärdighet stå i centrum. Fördelningen av välfärdens resurser ska styras efter behov. Ytterligare en central princip är att skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för. Det är oacceptabelt att skära på kvaliteten för att kunna ta ut vinst.

Regelverk och incitament ska inte ensidigt styra mot besparingar på personalen eller annat som påverkar välfärdens kvalitet negativt. Då skolor med vinstsyfte har lägre lärartäthet och privata äldreboenden har färre anställda, kan det ifrågasättas om det ekonomiska intresset är det mest lämpliga för att åstadkomma kvalitet inom välfärden.

Bakgrunden till utredningen finns i det beslut som den socialdemokratiska kongressen tagit i frågan och enligt den överenskommelse som regeringen slutit med Vänsterpartiet. I tre punkter utvecklas inriktningen i det uppdrag som den särskilde utredaren har fått. Jag ser knappast något farligt i dem. Det viktiga är ju snarare de resultat som kommer att presenteras. Det är ju först då man kan se eventuella konsekvenser det kan få för branschen.

Vårdföretagarna har redan bestämt sig för vad som utredningen kommer att presentera. De ser framför sig all sorts elände och grå statlig och kommunal verksamhet. Nåja, deras överord handlar ju mer om att de försvarar branschens ekonomiska intressen. Samtidigt är deras inlägg ett under av saklighet och återhållsamhet jämfört med de uttalanden som kommer från Annie Lööf. Hon menar att utredningen innebär

… ren och skär statssocialism och en doft av 70-talet. Med Löfvens förslag så kringskärs människors självbestämmande och valfrihet. Kvaliteten kommer att försämras.

Men sådana där uttalanden tillhör ju hennes stil. De tillför inte särskilt mycket till debatten. Det vore ju faktiskt bättre att sakligt presentera de egna argumenten för den utredning som kommer att arbeta med frågan. Men det är förstås så att utredningens inriktning ligger i motsats till vad hon önskar och är övertygad om.

Beroende på hur snabbt utredningen ska arbeta kan ju dess förslag komma att presenteras inför denna riksdag. Det innebär ju att den sittande regeringen har att finna majoritet för dess förslag. Det innebär ju att utredaren har att fundera över vad som är möjligt att uppnå med rådande majoritetsförhållanden. Med det som bakgrund synes det väl överdrivet och osakligt att gorma om ”statssocialism” eller om jämförelser om DDR.

Jag är alldeles övertygad om att förslag liknande sådant som fanns i DDR bestämt kommer att avvisas av riksdagen.

Det är klart att regeringen vill begränsa företags möjligheter att göra höga vinster med skattemedel. Men det betyder ju inte att de kan blunda för den parlamentariska verkligheten. Sådan lyx kan endast Vänsterpartiet hålla sig med. De bedriver gärna plakatpolitik. Men det är inte den socialdemokratiska traditionen.

Så … lycka till med utredningsjobbet, Ilmar Reepalu!

Länkar: dn.se, dn.se, SvD, di.se, di.se, SvD, Aftonbladet ledare, SvD, SVT, dagens arena, politism, Ekot, dagens arena, Ekot, dagens arena, SvD, SVT, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Peter Johansson, Markus Mattila, Thomas af Bjur, Björn Barr

En feministisk utrikespolitik


Den sittande regeringen har hamnat i en smärre knipa. I samband med att regeringen tillsattes och presenterades angavs att feminism ska vara dess signum. Denna regering skall vara den mest feministiska regeringen någonsin. Feminismen ska synas i alla politikområden, inklusive utrikespolitiken.

Det är uppenbart att feminism blivit till en samlande fråga för den sittande regeringen. Som alltid är det dock enklare att meddela sin ambition än att leva upp till den i praktiken.

Sverige är ett land, i förhållande till vår befolkning, med en betydelsefull vapenindustri. Sverige har utvecklat avancerade vapensystem i syfte att beväpna vår armé. Den historiska bakgrunden finns i det andra världskriget varunder riket förklarade sig neutralt och byggde upp en omfattande vapenindustri för att stärka det militära försvaret.

Doktrinen om vår neutralitet byggde på en rimlig förmåga till militärt försvar med avancerad vapenteknisk utrustning. Den samlade svenska vapenindustrin anställde många personer och bidrog till vår BNP. Även om industrin har förändrats och minskat i betydelse bidrar fortfarande svensk vapenindustri till avancerad teknisk utveckling och anställer många personer.

Av den anledningen har det varit viktigt för socialdemokraterna (och moderaterna) att understödja de svenska industriföretagens ambitioner på den internationella marknaden. Det har ju handlat om många arbetstillfällen.

Det är samtidigt därför som det är så svårt för socialdemokraterna att ta tydlig ställning i frågan om det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Jag har ingen anledning att misstänkliggöra den socialdemokratiska ambitionen att genomföra en feministisk politik. Problemet är ju bara det att detta står något i motsats till att utveckla svensk industri och bibehålla arbetstillfällen.

Jag har personligen tagit ställning för att Sverige har väldigt litet att vinna på att bibehålla detta avtal med Saudiarabien. Anledningen är att detta är en diktatorisk nation som står långt ifrån synen på mänskliga rättigheter som vi definierar dem. Saudiarabien stödjer andra repressiva rörelser och politiska ledare.

I bland behöver man välja att hellre hedra sina grundläggande ideologiska värderingar om mänskliga rättigheter.

Länkar: dagens arena, di.se, dagens arena, SvD, dagens arena, SvD, dagens arena, Atonbladet ledare, SvD, SvD, di.se, SvD, Ekot, Ekot, dn.se, Ekot, di.se, dn.se, SVT, Ekot, SvD, di.se, Fokus, Aftonbladet ledare, di.se, SVT, SvD, SvD, politism, dagens arena, SvD, di.se, politism, SVT, di.se, SVT, SvD, politism, di.se

Andra som skrivit: Johan Westerholm, Peter Johansson, Johan Westerholm, Skiftet, Sörmlandsbänken

Överskottsmålet – den självpåtagna bojan


Sedan 1990-talskrisen har svenska regeringar ålagt sig själva en formidabel ekonomisk boja kallad ”överskottsmål”. Den tillkom efter Göran Perssons erfarenheter som finansminister efter att socialdemokraterna återtog regeringsmakten 1994. Sedan dess har ingen regering nänts ifrågasätta denna finanspolitiska doktrin.

Den borgerliga regering som fick regeringsmakten ålade sig själva att bedriva en sund ekonomisk politik. Valet de gjorde föranleddes av att socialdemokraterna i näraliggande historisk tid kunnat peka på erfarenheterna av borgerlig regeringspolitik. De borgerliga partierna lämnade regeringsmakten 1982 och 1994 i en situation med ökad statsskuld. Efter 2006 var det borgerliga mantrat ”sunda finanser”.

Genom denna taktik vred de det starkaste vapnet ur socialdemokraternas händer och vände det emot (S) själva. Med Magdalena Andersson som ny ekonomisk-politisk talesperson och med ökande ekonomiska problem för Anders Borg fick den borgerliga regeringen ökande opinionsproblem. Mellan Anders och Magdalena uppstod en ”tävlan” i att vara mest ekonomisk. Det fanns inte minsta utrymme för vare sig borgerlig regering eller socialdemokratiska utmanare att rucka på betydelsen av att bibehålla överskottsmålet.

Utanför den politiska kretsen har med tiden överskottsmålet, som det formulerades på 1990-talet, allt mer ifrågasatts. Den behövdes då, men det finns ingen anledning att överskottsmålets bojor ska gälla för all evig tid. Detta var dock inget som någon av kandidaterna som finansminister kunde kosta på sig att instämma i. Åtminstone under pågående valrörelse.

Det troliga är nog ändå att både Anders Borg som Magdalena Andersson har insett behovet att ompröva dagens nytta med överskottsmålet. Med snart ett halvår efter genomfört riksdagsval meddelar regeringen att man uppdrar åt Konjunkturinstitutet att ”… analysera konsekvenserna av att ändra målnivån för det offentlig­finansiella sparandet till ett sparande i balans.” De borgerliga partierna kommer att involveras i dessa process.

Det verkar som om Centerpartiet och Folkpartiet åtminstone är öppna för en sådan översyn som regeringen aviserat. Moderaterna avvisar däremot en sådan översyn. Det är väl knappast särskilt förvånande med tanke på att den borgerliga regeringens ekonomiska politik varit så starkt kopplat till Anders Borg och Fredrik Reinfeldt.

Regeringen gör klokt i att lösa upp de bojor som man så hårt bundit sig fast vid. Jag tror att även de borgerliga partierna har känt de begränsningar som överskottsmålet har inneburit. Sveriges statsfinansiella läge är ganska så mycket annorlunda jämfört med det läge landet befann sig i då. Samtidigt står vi inför andra typer av utmaningar och behov som kräver investeringar.

Öveskottsmålet har tjänat riket väl – men nu är det dags att gå vidare!

Länkar: dn.se, dn.se, dn.se, Ekot, di.se, SvD, di.se, di.se, dn.se, SvD, SvD, di.se, dagens arena, Ekot, dagens arena, di.se, SvD, SvD, SVT, di.se, di.se, dn.se, SvD, SVT, di.se, politism, Ekot, SVT, Arbetet, da.se

Fler som skrivit: Peter Johansson, Gabriella Lavecchia

Ett slutbetänkande med få konkreta förslag


Igår presenterade den parlamentariska socialförsäkringen sina förslag. Utredningen har producerat 1.100 sidor med, vad media skriver, få konkreta förslag. Jag har inte haft någon möjlighet att själv ta del av vad man föreslår.

När det gäller sjukförsäkringen verkar man vara överens om att 80 % av de försäkrade ska erhålla en ersättning om 80 % av lönen vid sjukdom. Man är överens om att införa ett karensavdrag som motsvarar en femtedel av veckolönen. Mer otydligt öppnar man tydligen för att slopa den bortersta ”parentesen” (konstigt ord egentligen) i sjukförsäkringen. Men då ska, enligt en del personer, ett antal förutsättningar vara klara.

När det gäller arbetslöshetsförsäkringen verkar man vara överens om att försäkringen ej ska vara obligatorisk, att man ska kunna ”fyllnadsstämpla” under en period om 60 veckor. Man är överens om att taket för ersättningen ska indexeras (följa kostnadsutvecklingen) men inte vilken nivå taket ska ha.

Med tanke på de låsningar och den splittring som funnits mellan de politiska partierna är det kanske inte helt förvånande att utredningen tagit ställning endast i en serie mindre kontroversiella frågor. De förändringar som de borgerliga partierna genomförde i sjuk- som arbetslöshetsförsäkring har ju varit starkt ideologiskt laddade.

Moderaterna ser endast gott i de förändringar man drivit i genom av sjukförsäkringen. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen ville de med allt i världen undvika ett obligatorium, vilket de övriga borgerliga partierna gärna vill införa. Moderaterna kan däremot inte tänka sig att höja ersättningen till de arbetslösa vilket allianskamraterna har meddelat sin vilja att göra.

Motsättningar och motstånd har inte alltid gått efter ideologiska stridslinjer. Det är klart som tusan att utredningen förmodligen nått vägs ände med tanke med det uppdrag som utredningen levde med. Däri delar jag Vänsterpartiets kritik mot utredningen. Samtidigt får man se till det positiva.

Mig gör det inte jättemycket att ett borttagande av den bortre parentesen i sjukförsäkringen dröjer. Viktigare för mig är att reformera rehabstegen. Den gör att människor efter redan 180 dagars sjukskrivning riskerar att förlora sin ersättning och till och med sin anställning för att övergå till arbetslöshetsförsäkringen. Det är mycket viktigare att bygga upp väl fungerande rehabiliteringsverktyg där ansvaret delas mellan den sjukskrivne, arbetsgivaren och Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen.

Idag ligger det nästan helt och hållet på den sjukskrivne att tillse att åtgärder kommer igång hos arbetsgivare och myndigheter. Det krävs friska människor för att se till sin rätt och sitt behov av stöd i händelse av längre sjukskrivning.

Det är positivt att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen indexeras. Nu lägger jag stora förhoppningar hos regeringen att finansiera en höjd ersättning i kommande budget. Jag har förståelse för att de kanske behövs en flerstegsraket för att nå målet om att 80 % av de arbetslösa får 80 % av tidigare lön i ersättning. Det är också bra att man förändrar systemet med fyllnadsstämpling.

Länkar: ArbetetArbetetArbetetArbetet, SVT, dagens arena, SvD, politism, Ekot, di.se, dagens arena, dagens arena, dagens arena, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Kjell Rautio, Åsa Forsell

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen försvinner


SVT rapporterar om att partierna i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen är överens om att den bortre tidsgränsen för sjukförsäkringen ska slopas. Men det finns vissa villkor för att förutsättningen för beslutet ska kunna genomföras. Enligt SVT beskrivs detta på följande sätt:

När de förstärkta insatser som kommittén föreslår är införda kan den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ersättas av en regelbunden kontroll där Försäkringskassan med högst ett halvårs mellanrum utreder den sjukskrivnes arbetsförmåga, behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller om det är motiverat att bevilja en sjukersättning.

Vad detta innebär mer i detalj ska framgå när kommitténs förslag presenteras senare idag. Det vore dock alldeles utmärkt om denna bortersta tidsgräns slopas. Den har verkligen inte bidragit till att göra människor särskilt friskare eller gjort att de snabbare kommit tillbaka till avlönat arbete.

Dock skulle jag önska att, den så kallade, rehabstegen avskaffades. Den är blind och döv för enskilda förutsättningar och behov hos de sjukskrivna. Den riskerar att försätta människor i ekonomisk knipa i de fall sjukpenningen upphör och man har en pågående anställning. Här finns risken att människor skickas ut i arbetslöshet trots att det finns en anställning där de, helt eller delvis, kan arbeta i.

Det återstår väl endast att avvakta hur förslaget ser ut.

Länkar: SVT, SVT, SVT, ekuriren, vlt, dn.se, SvD, SvD

%d bloggare gillar detta: