Sverige är ett pluralistiskt land med många livsåskådningar


I ett alldeles utmärkt inlägg argumenterar Christer Sturmark (ordförande Humanisterna) för varför vi borde stoppa de borgerliga partiernas strävan att tillsammans med SD rösta för att tillåta ”konfessionella inslag” i samband med skolavslutningar. Christer skriver, bland annat, …

Låt mig till att börja med klargöra två sakförhållanden kring vilka det råder missförstånd: det är med nuvarande regler tillåtet både att ha skolavslutningen i kyrkan och att sjunga ”Den blomstertid nu kommer”.

Det nya med Alliansförslaget är att man vill att det också ska vara tillåtet med ”enstaka konfessionella inslag” till skillnad från nu gällande regler enligt vilka ”inga konfessionella inslag” ska förekomma.

Sverige av idag är ett högeligen pluralistiskt land. Här finns människor som valt bort att tro på gudar eller liknande, här finns de som tror på en kristen gud (av olika schatteringar), det finns muslimer, de som lever efter hinduistisk/buddistisk övertygelse med flera andra religiösa och/eller filosofiska tankesätt.

Det borgerliga förslaget handlar förstås om att skolavslutningen ska kunna ske i lokaler som ägs av Svenska kyrkan och att därvid låta representant för aktuell församling utföra ett ”konfessionellt inslag”. Det sägs tydligen i förslaget att det ska vara frivilligt att delta i detta. Men, som Christer är inne på i sitt inlägg, det ställer hårda krav på den enskilda eleven att avstå från att tillsammans med klasskamrater lämna evenemanget.

Det verkar som om de borgerliga partierna med nostalgi ser tillbaka på svenska filmer från gamla tider där glada elever i vackert sommarväder sjunger om den blomstertid som nu kommer. Förslaget är högeligen populistiskt och stötande. Den svenska skolans uppgift är inte att i första ledet ställa en viss religiös/filosofisk inriktning före andra. Den svenska skolan ska utbilda eleverna till kritiskt och självständigt tänkande.

Därför delar jag Christer Sturmarks avslutande meningar vari han säger att …

… det finns ett tungt principiellt intresse av att Sverige inte bara behåller sin sekulära profil, utan också befäster den. Det är därför som Alliansens lagförslag är potentiellt skadligt och som det är så angeläget att det stoppas.

Länkar: SvD, SvD, Ekot

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 6 februari, 2015, in Politiska funderingar and tagged , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Sverige är ett pluralistiskt land med många livsåskådningar.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: