Kompetens före anställningstid


Moderaternas ungdomsförbund skriver i en debattartikel att deras moderparti varit fega som inte vågat genomföra förändringar av grundläggande förändringar av arbetsrätten. De odlar myten att om bara ingångslönerna var lägre och lagen om anställningsskydd gjorde det lättare att premiera kompetens vore lyckan gjord. Då skulle ungdomar och till Sverige nyanlända lättare kunna komma in  på arbetsmarknaden. Muf skriver att …

En arbetsmarknad som förändras behöver vara öppen för alla. Förändra lagen om anställningsskydd så att den inte diskriminerar unga och utrikes födda. Kompetens behöver gå före anställningstid.

Jag vet inte på vilket sätt som lagen om anställningsskydd skulle diskriminera unga och utrikes födda. Det finns ju faktiskt inget som säger att unga automatiskt har högre kompetens än äldre. En förändring av det slag som Muf önskar kommer förmodligen att missgynna de som är helt nya på arbetsmarknaden och de äldre med försämrad hälsa och vars förmåga till fysisk prestation försämrats.

Tillämpningen av Las säger faktiskt att kompetens är en viktig faktor i samband med uppsägningar. Det som arbetsgivare kan finna något besvärligt är att de i förhandling måste utveckla grunderna till varför man behöver göra undantag från turordningen på grundval av bristande kompetens. Arbetsgivarna önskar förstås att de på egen hand skulle kunna avgöra vilka som ska vara kvar i händelse av uppsägningar på arbetsplatsen.

Sverige har ett välavvägt system för att hantera förändringar på arbetsplatserna. Jämfört med situationen i många av våra konkurrentländer går det både snabbt och är förhållandevis ”billigt” att säga upp anställda.

Men självklart finns det säkert anledning att diskutera hur lagstiftning och ingångna avtal fungerar. Men det ska vara en fråga som parterna bäst hanterar. Olika branscher har olika behov av att reglera förhållanden. Styrkan med den svenska lagstiftningen när det gäller arbetsmarknaden är just att den är dispositiv. Arbetsmarknadens parter kan därmed finna de för den aktuella branschen bästa lösningen (vilken över tid kan förändras och förfinas).

Men detta bygger på att parterna på arbetsmarknaden ses som jämbördiga. Muf:s förslag syftar enbart till att försvaga de anställdas möjligheter att påverka sina villkor.

Länkar: SvD, SvD, SvD, di.se, dn.se, SvD

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 14 januari, 2015, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor och märkt , , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Kompetens före anställningstid.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: