Invandring stärker landet politiskt, ekonomiskt och kulturellt


Dick Harrison, professor i historia, har skrivit ett inlägg vari han konstaterar att Sverige har mått väl av av invandring. Han hänvisar till många exempel i svensk historia. Han skriver att …

Sverige är inte på något vis unikt. Samma logik – att invandring stärker landet politiskt, ekonomiskt och kulturellt – kan sägas om alla fredstida invandringar genom tiderna, oavsett om det har rört sig om flyktingvågor eller arbetskraftsimmigration. Ju fler invandrare, desto starkare stat. Paradexemplet är USA. Det finns inte ett enda historiskt exempel på att invandring på sikt har varit negativ för mottagarlandet. På denna punkt är vår historiska erfarenhet glasklar – den enda form av immigration som har varit, och är, direkt skadlig är den som utgörs av krigiska invasioner.

Det som är befriande med Dicks inlägg är att han inte gör detta till en fråga om matematik eller ekonomiska beräkningar. Han visar snarare på de historiska erfarenheterna på invandring och hur människor (eller grupper av människor) har reagerat på vad de menat vara en allt för överdriven invandring. Oavsett farhågor har invandring gynnat Sverige genom nya kunskaper, kulturell påverkan och kreativ korsbefruktning.

Dick skriver avslutningsvis att …

… Sverige skulle behöva en ny typ av problemformulering som utgår från att invandring som sådan är positiv, ett fenomen som bör bejakas, inte ett elände som måste hanteras. Invandringens långsiktiga följdverkningar bör lyftas fram och hyllas. Problemfokus bör landa på de konkreta punkter där problem uppstår, i första hand avseende integrationen i det svenska samhället, i synnerhet på arbetsmarknaden. Det borde inte vara svårt för övriga riksdagspartier att enas kring ett sådant ställningstagande – under förutsättning att viljan finns.

I en intervju med Aftonbladet öppnar statsminister för att inleda breda diskussioner kring migrationspolitiken. Stefan menar att man behöver föra samtal med arbetsmarknadens parter och att föra breda politiska samtal. Han säger att …

Människor kommer till Sverige för att söka skydd. Det som händer i Syrien och Irak säger allt. Alla förstår det. Vår arbetsmarknad fungerar inte tillräckligt bra för att vi ska ta tillvara på all den kraft som finns hos dessa människor. Många är ju akademiskt utbildade. Ungefär en fjärdedel. Jag är helt övertygad om att arbetsmarknadens parter måste vara med och forma hur vi ska göra det bättre. Där ­tänker vi att det finns all anledning att bjuda in parterna och börja ett sådant samtal. Där vill jag ju ha med mig flera partier. Så jag har inte stängt dörren i de andra frågorna.

I ett första läge avvisar moderaterna Stefans invit. Elisabeth Svantesson att partiet i första hand behöver forma sina egna tankar innan de ger sig i kast med diskussioner med andra parter.

Nu är väl inte moderaternas svar skrivet i sten. Det är alldeles nödvändigt att breda samtal förs kring denna fråga. Det är klart att det kortsiktigt kan innebära vissa problem för det svenska samhället när det gäller förmågan att människor ska kunna försörja sig själva och bidra till det svenska samhällets utveckling. Det är en fråga för arbetsmarknaden att fundera över, det är en fråga som berör statens som kommuners ansvar att bidra till ett bra mottagande. På det sist nämnda området finns det sannerligen en del att göra.

Länkar: SvD, Aftonbladet, SvD, dn.se, SvD, SvD

Fler som skrivit: Johan Westerholm

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 1 januari, 2015, i Arbetsmarknadspolitik, Politiska funderingar och märkt , , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer inaktiverade för Invandring stärker landet politiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: