Avskaffa den meningslösa kontrollbyråkratin


Arbetsförmedlingens roll har allt mer styrts över till att mer handla om att övervaka de ofrivilligt arbetslösas arbetssökande aktiviteter. Den senaste uppfinningen handlar om att arbetslösa månadsvis ska inlämna en aktivitetsrapport som berättar hur den arbetslöse arbetat för att finna ett arbete. Aktivitetsrapporten ska i teorin vara ett verktyg där den arbetslöse tillsammans med sin handläggare på Arbetsförmedlingen kan diskutera sina jobbsökaraktiviteter.

I verkligeheten har detta inte blivit verklighet. Det som skett är att Arbetsförmedlingens administrativa system känner av om de arbetslösa har lämnat sin rapport eller icke. Då handläggarna på Arbetsförmedlingen icke har tillräcklig tid att träffa sina klienter blir rapportlämnandet en helt i genom meningslös åtgärd. Det enda som myndigheten kan göra är att se huruvida en aktivitetsrapport är lämnad eller icke. Innehållet i rapporterna och/eller dess kvalitet bedöms icke (annat än i undantagsfall).

Aktivietetsrapporterna blir därmed endast till en ytterliga pusselbit i att bevaka de arbetslösa. Bo Jangenäs och Berndt Molin skriver i ett kritiskt inlägg att …

Arbetsförmedlingen måste ses över och i stället ges effektiva verktyg för att påverka arbetslöshet och arbetskraftsbrist, det vill säga insatser som har någon betydelse. Ett steg som kan tas omedelbart är att avskaffa den meningslösa kontrollbyråkratin med aktivitetsrapporter, som inte har någon positiv effekt och som är direkt kontraproduktiv.

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 18 november, 2014, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor och märkt , , . Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

 1. Målet från regeringars sida gällande arbetsförmedling är att den ska bli så kritiserad
  så den med enkla medel kan privatiseras. Återigen ser vi försöket skapa kaos för att av det nyttja nyliberalismens motto. Privatisera.

  Då ni! Då är det definitivt kört för den grupp som har svårt erhålla jobb.
  I en framtid kommer de aldrig få jobb de blir arbetsförmedlarföretagens sätt att hålla vinsten uppe.
  En vinst som betalas av staten.

  Frågan är hur hög kan en arbetslöshet bli innan en revolution inträffar mot de pålagor som påförs svaga grupper.
  Vi ser redan idag kriminella företag eller enskillt kriminella börjat en ny bana för överlevnad.
  I den kommer hänsyn likt storföretag inte ske.
  Man kör på samma sätt som storföretagen sitt race och av det må det bära eller brista.

 2. Det var Ylva Johansson som tillsammans med M drev igenom detta.

%d bloggare gillar detta: