Har lägstalönerna betydelse för utanförskapet?


I en rapport som Konjunkturinstitutet (KI) presenterade för några dagar sedan hävdar de att sänkta ingångslöner (förmodligen) gör att vissa grupper av arbetslösa inte kommer in på arbetsmarknaden. Åsa Olli Segendorf som har tagit fram rapporten menar att …

… det finns många studier om lägsta löner och sysselsättning. Resultaten i dem spretar åt olika håll, enligt henne, och hon säger att sammantaget visar studierna att ett 10-procentig ökning av lägsta lönerna leder till en minskning av sysselsättningen med 2-3 procent. Men hon kan inte säga vad en sänkning av lägsta lönerna gör med sysselsättningen.

Trots det svaga underlaget är KI väldigt säkra på de, enligt dem, höga ingångslönerna negativt påverkar de svenska arbetslöshetstalen. Skulle man därför verka för att sänka de trösklar som man menar finns skulle fler lättare finna ett arbete. I tider av högre arbetslöshet finns det säkert en koppling mellan lönenivån och arbetsgivares beredvillighet till att erbjuda en anställning. Denna koppling är förmodligen tydligare i personalintensiva branscher med högre kostnadspress.

Men det är fortfarande högst osäkert om detta skapar fler arbetstillfällen. Den borgerliga regeringen förde en tydlig politik för att sänka arbetsgivares kostnader för att anställa unga personer. Denna politik har kostat staten mycket pengar till liten effekt.

Den borgerliga tesen om lägre ingångslöner som en väg in på arbetsmarknaden förutsätter att tiden i låglönearbete blir kort och att de flesta går vidare. KI:s rapport antyder snarare att låglönejobb innebär att man fastnar i tillfälliga anställningar i högre än att de är språngbräda in på arbetsmarknaden.

Länkar: Arbetet, Ekot, dn.se, di.se, SvD, dagens arena, Arbetet

Fler som skrivit: Mario Matteoni, Skiftet, Håkan Svärdman

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 17 november, 2014, i Arbetsmarknadspolitik, Fackliga frågor och märkt , , , . Bokmärk permalänken. 10 kommentarer.

 1. En mycket bra fråga. Har sällan hört konkreta bevis att sänkta trösklar skulle ge nån effekt på minskad arbetslöshet. Förmodligen är det teknikutvecklingen som minskar jobben.
  Det talas ju att om 20 år är hälften av dagens jobb borta. Vad hade då sänkta trösklar för effekt.
  Ja möjligen skapa vinster så ,man kan ta bort arbetskraften helt och investera i en maskin istället.
  Så sänkta trösklar kan helt enkelt vara negativt ur sysselsättningssynpunkt.

  Vad sänkta trösklar i övrigt har för negativ konsekvens som kostar talas det mindre om.
  Att dessa inte kan köpa bostad att de blir sjukare oftare ( som sänker det Offentliga som sedan av det kan privatiseras) i.o.m de inte får ut den glädje av livet som med högre trösklar skulle ge dessa bättre livskvalité i form av mat, rekreation och mindre övertid och för stor arbetsbelastning.
  Lägg märke till lågavlönade jobb är ofta väldigt slitsamma för kroppen.

  Vem är det egentligen som propagerar för sänkta trösklar.
  Ja det är de på högerkanten, som självklart utan motstånd vill ha så billig arbetskraft som möjligt för
  att skapa bättre vinster till företagen. Som bekant är ju högern företagens språkrör laddade med lobbyfirmor i mängder där de via medlemsavgifter försöker stilla medlemmarnas önskan ofta väldigt rika eller med välbetalda jobb och framförallt förtagare.
  D.v.s Näringslivet köper tjänster för att skapa en viss önskad propaganda samt även påverka politiker till att reformera enligt deras egen önskan.

  När kan en arbetslös betala medlemsavgifter för att få sin önskan tillgodosedd.
  Med de summor de kan betala så får inte de som skulle kunna föra deras talan den lön de önskar.
  Vi ser även där hur högerkanten försöker klanka ner på välbetalda fackföreningsfolk.
  Men ska vi ha folk som för svagas talan måste de även ha bra betalt, Men under ansvar.

  Istället styrs de svaga grupperna allt mer av Svenskt näringsliv, Skattebetalarnas förening.,
  Timbro, United Minds , Eller av personer som är utbildade under Milton Friedmans idelogi som går ut på att privatisera allt och där marknadskrafter ska styra allt
  och att det ska följa Ayn Rands filisofi att inga sociala skydd ska finnas då tror man marknaden funkar bäst.

  Vad vi får för Samhälle av det, är ganska lätt räkna ut.
  Hänsynen försvinner helt enkelt mellan människor.

  Kort sagt sänkta trösklar finns inga bevis för att det skulle gynna
  de utsatta positivt. Tvärtom behöver vi bättre a-kassa, sjukförsäkring och att jobb inte ska utföras till för lågt pris. Då kan det lika gärna vara ogjort.

 2. Läser:

  ”Åsa Olli Segendorf har arbetat fram rapporten. Hon förklarar att det finns många studier om lägsta löner och sysselsättning. Resultaten i dem spretar åt olika håll, enligt henne, och hon säger att sammantaget visar studierna att ett 10-procentig ökning av lägsta lönerna leder till en minskning av sysselsättningen med 2-3 procent. Men hon kan inte säga vad en sänkning av lägsta lönerna gör med sysselsättningen.”

  ”Sysselsättningen” Det kan ju kompenseras med invandringen. Mer invandring ger fler sysselsatta, M;en det betyder ju inte att nödvändigtvis färre blir arbetslösa av fler sysselsatta
  Så sifforna går ju manipulera precis som man vill genom att undanta säga det ena för att
  försvara det andra.

  Arbetslösheten har ju samma effekt. Den kan öka eller minska beroende på invandringen.
  Eller vilka som räknas in i sysselsättning resp arbetslöshet.
  Är det alla som befinner sig i Sverige eller är det enbart Svenska medborgare.

  Så möjligheten att omtala rätt fördel för just det intresse man företräder finns många möjligheter till.
  Detta genom att inte omtala eller ta med allt i en forskning eller ett pressmeddelande eller artikel.

 3. Lars Flemström

  Sänkta lägstalöner gör dem, som får de sänkta lönerna ännu mindre attraktiva som arbetskraft. ”Och hur mycket tjänade du på din förra arbesplats?”

  Vilken arbetsgivare anställer den som tjänade MINST på sin förra arbetsplats?

 4. Göran Johansson, en minskad intäkt är inte detsamma som en ökad kostnad. Sänkta skatter kan därför aldrig innebära en kostnad för staten. Möjligen för den som anser att alla inkomster egentligen är statens egendom varav någon del i nåder möjligen kan få behållas av den enskilde.

 5. Anders Johansson

  Om man läser rapporten ”Vid arbetslivets gränser” så får man veta att det är tillräckligt många enkla jobb till dom med låg utbildning. Problemet är att dom med högre utbildning har dom enkla jobben och konkurrerar ut dom lågutbildade.

  Sänk lönerna för dom mer kvalificerade jobben så det blir större efterfrågan på högutbildade. Då kanske dom högutbildade lämnar dom enkla jobben.

  • När de ”enkla” jobben försvinner i allt mer omfattning och ersätts av maskiner
   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19039473.ab
   så blir det ju med automatik de näst lättaste jobben som därmed blir nästa steg.
   Men när även de är på väg försvinna samtidigt som även avancerade jobb försvinner
   i.o.m Datorns intrång. Så blir det ju de med högre utbildning som tar de ”lättare jobben”

   De högkvalificerade jobben har även försvunnit, mycket främst beroende på
   att företag köps upp och flyttas.
   Kvar står ingenjören
   utan ny utbildning och tvingas därmed ta lägre avlönat kvalificerat jobb. S

   Så den arbetslöse utan läsbegåvning utan arbetslivserfarenhet får utstå en enorm konkurens.
   Dels den invandring, arbetskraftsinvandring som sker.
   Men även av utflytten av Svenska företag som sker. Där folk blir friställda.

   Konkurensen om jobben enbart hårdnar mer och mer ju fler som blir arbetslösa.
   Ett Land med goda sociala skydd kan därmed upprätthålla en välfärd.
   Men när det fallerar vilket Alliansen kämpade för och lyckades då tror jag Sverige hamnar i en fallande välfärdsspiral neråt.

 6. Anders Johansson

  Till anonym numera: Riktigt så dystert är det inte som du säger. Trots att vi har haft flera dåliga år så har antalet jobb blivit fler och arbetskraftsdeltagandet är tillbaks till nivån 2006. Det är sant att det har blivit färre enkla jobb dom senaste 25 åren men samtidigt har arbetskraftens utbildningsnivå stigit ännu snabbare. Det gör att dom enkla jobben gott och väl räcker till dom med låg utbildning. Därför ska vi inte sänka lönen på enkla jobb. Vi ska istället sänka lönen på mer kvalificerade jobb för att dom ska bli fler. Läs rapporten ”Vid arbetslivets gränser” . Den är väldigt intressant.

  Själv har jag gymnasieutbildning men har ett jobb som lätt klaras av en som har 6-årig folkskola.

 7. Anders skriver:
  ”Riktigt så dystert är det inte som du säger. Trots att vi har haft flera dåliga år så har antalet jobb blivit fler och arbetskraftsdeltagandet är tillbaks till nivån 2006. ”

  Ja men varför? Jo för att befolkningen ökat med ca: 600 000 sedan 2006.
  Ju fler människor , ju fler som behöver mat, kläder, bostad, o.s.v Av det skapas med automatik
  jobb.
  Men det lustiga som infinner sig att av den 600 000 som befolkningen ökat har sysselsättningen ökat med 300 000.
  Av det ser vi problemet med arbetslösheten som idag är högre än 2006.

  Men vem bryr sig om de arbetslösa, sjuka,. de är ju fuskare ( enligt Alliansen var det ju så, De skulle orsaka 100% skatt ) och de tar säkert jobb om man kan minska ersättningarna till ett minimum., Ja gärna lägre än socialbidragsnormen så de börjar spendera av sitt sparande från när de hade jobb.
  Så rå är nyliberalism och kapitalism , man tar tillbaka det folk slitit för om de bli sjuka, eller arbetslösa.
  Det är den nya trenden sedan 2006. Ja egentligen långt tidigare.

  Så kort sagt , jag håller definitivt inte med Anders det är tvärtom dystrare än Anders anar och framtiden ser dessutom kort sagt katastrofal ut.
  Det kommer skapas fler nya jobb, den saken är klar.
  Men för varje företag som frigör arbetskraft kommer spillet av arbetslös bli fler än som får jobb.

  Ta ett sågverk som läggs ner. Den gruppen efterfrågas inte längre. Är det många över 35-40 år utan utbildning så är det fler arbetslösa än som får jobb från den branchen.
  Så ser vi företag efter företag idag.

  Det enda som gäller är utbildning, gärna inom flera brancher.
  I dag är” Hoppjerka” nåt som gäller.
  Japans typ av jobba på samma arbetsplats tills du dör är ute.

 8. Anders Johansson

  Till anonym numera: Det är inte så att andelen som arbetar är lägre nu jämfört med 2006. Sysselsättningsgraden är på samma nivå nu som 2006. Att arbetslösheten är högre nu beror på att alliansen tvingade ut sjuka på arbetsmarknaden.

  Har du läst rapporten ”vid arbetslivets gränser” ???

  • Sysselsättningen är något lägre nu än 2006
   men beroende på ålder så är det olika.
   Men generellt är det som sagt något lägre.

   ”Att arbetslösheten är högre nu beror på att alliansen
   tvingade ut sjuka på arbetsmarknaden”

   Ja det finns ett problem , det är hur sysselsättningsgrad räknas d.v.s vilka som ingår.
   Sedan har vi högre arbetslöshet på grund av den enorma invandringen.

   Att sjuka tvingades ut på arbetsmarknaden ger bara ytterst marginella effekter.
   Men där har man även statistikmanipulationer. Man kan räkna en som icke arbetslös genom att enbart räkna denne i arbete om det utför några få timmars arbete per vecka. 10 timmar normalt.
   Över 80 000 har utförsäkrats, var har de pengarna man tagit från dessa tagit vägen??

   Vi är kort sagt utsatta för en massa mörkläggning vad gäller statistik.
   Arbetslöshet ville Alliansen inte tala om.

   har bara skummat igenom den ”vid arbetslivets gränser”
   Finns så mycket läsa. Sedan måste man själv sortera vad man ska tro på.
   Dock!
   Jag blir tveksam läsa när jag ser vem som var ordförande i utredningen. Gunnar Axen.
   och vilka som är ledamöter.
   Lars-Anders Häggström har jag t.o.m gått i samma skola
   med. Inte samma klass dock. Men vad kan han göra av en sådan här utredning?
   De flesta är ju alliansare.

   Det som påtalas dock, vilket inte förvånar är att man räknar med arbetslösheten kommer stiga framöver.
   Vem förvånas.
   Jag tror vi kommer få massarbetslöshet innan 2030.
   Finns inget som talar för ett bättre Sverige.

   Man får hoppas det blir revolution mot kapitalismen innan dessa och att de samlade resurserna fördelas bättre.
   Detta går åt helsefyr det är jag helt övertygad om.-
   Men man kommer med siffertrolleri alltid hävda nåt annat.

%d bloggare gillar detta: