Människans påverkan på klimatet är tydligt och växer


Klimatpåverkan

Under gårdagen lämnade FN:s klimatkommission (IPCC) sin femte rapport. Rapporten visar att halten av koldioxid i atmosfären i dag är högre än nån gång sedan 800.000 år. Forskarna menar vidare att all fossil energi som kol och olja måste tas ur bruk om mindre än 90 år.

Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon visar rapporten på tre saken:

 1. Människans påverkan på klimatet är tydligt och växer,
 2. Vi måste agera snabbt och beslutsamt för att undvika ökande och destruktiva följder, samt
 3. Vi har metoder att begränsa klimatförändringarna och bygga en bättre framtid.

Generalsekreteraren försöker trots rapportens något dystra slutsatser visa upp en mer positiv ton. Han menar att om världen kan enas är det möjligt att nå målet om att minska växthusgasutsläppen med 50 % fram till 2050. Det är nämligen ett alldeles nödvändigt mål om världen ska kunna begränsa den globala temperaturökningen till två grader Celsius.

Det är väl bara att hoppas att världens länder inser allvaret i det som händer. Det börjar bli allt mer svårt att stoppa huvudet i sanden i denna fråga. Hur den politik ska se ut som ska klara av målet är ju verkligen omtvistat. I en debattartikel hävdar tre svenska professorer att Kyotoprotokollet varit helt misslyckat. De förespråkar att en global skatt på fossila bränslen införs.

Det är möjligt att detta vore en bättre metod för att minska användandet av fossila bränslen. Samtidigt är väl inte erfarenheterna av att införa globala skattesatser särskilt uppmuntrande. Det brukar vara enklare att i konkurrensens namn minska skattesatser för att främja det egna landets internationella konkurrensläge.

Det finns dock inga enkla vägar att gå om vi som lever idag vill överlämna en värld som våra efterkommande ska kunna leva på.

Länkar: Ekot, Ekot, SvD, dn.se, Ekot, di.se, SVT, SvD, di.se

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 3 november, 2014, i Politiska funderingar och märkt , , , , . Bokmärk permalänken. 4 kommentarer.

 1. Anonym numera.

  Flera internationella studier visar på att unga har rätt pessimistiska framtidsbilder då det gäller den globala framtiden, inte minst i relation till globala miljöproblem. Många tror att världen kommer att gå under och här har troligtvis media i bred mening en betydelse.

  Under jordens drygt fyra miljarder år långa historia har klimatet växlat mycket. En stor del av denna tid har jordens medeltemperatur varit mellan 8 och 15 grader varmare än idag. Polarregionerna har för det mesta varit helt isfria.
  Den senaste istiden började för ungefär två miljoner år sedan och pågår hör och häpna fortfarande.

  Omkring 4000 f.Kr. kom en värmeperiod då temperaturen var 2-3 grader högre än idag. Det sägs att havsytan då steg med ungefär tre meter under 2 000 år. . Nästa värmeperiod inträffade mellan 800 och 1250 e.Kr. Vikingarna seglade då till Grönland, som fick namn efter de grönskande kusterna, där man odlade havre, korn och råg.

  Perioden mellan 1350 och 1850 kallas ”lilla istiden”. Under denna period växte polartrakternas glaciärer och även glaciärerna i skandinaviska fjällkedjan och Alperna.
  Efter lilla istiden har jordens medeltemperatur stigit.

  Att Notera:
  En del beräkningar tyder på att smältande glaciärer på Grönland kan göra att Golfströmmen försvagas eller­ till och med helt ändrar sitt lopp. Det skulle paradoxalt nog betyda att vi här i Skandinavien skulle kunna få ett betydligt kallare klimat än vad vi har idag.

 2. Jonny Disenfeldt

  En sak är säker – Vi i Sverige har gjort mer än vår beskärda del och gått så långt att åtgärderna har negativa effekter på vår välfärd.

  Sverige har inget behov av att öka miljöskatter ytterligare, snarare tvärtom vad gäller kvävande skatter på t.ex bensin, däremot ska vi hjälpa andra verkligt smutsiga nationer att bli bättre.

  Våra kommande insatser gör betydligt större nytta i t.ex Baltikum.

 3. Anonym numera.

  Det är alliansregimen som skapat negativa effekter på vår välfärd
  inte de reformer som skapats för klimatet.

  När sjuka, arbetslösa, plundras betalar högre skatt liksom pensionärerna.
  Utförsäkras o.s.v så är det en försämring av Välfärden.
  Även frysta statsbidrag till Landstingen kommuner o.s.v
  ger negativa effekter på Välfärden.
  Det är just välfärden som varit Alliansens mål försämra
  Öka klyftorna och skapa spänningar i Samhället.

  Det är idag viktigare att bilar är trafikförsäkrade och helförsäkrade
  än att människan är det. Det kallar jag en tydlig välfärdsförsämring.

  Visst är det bra man verkligen försöker göra nåt åt klimatpåverkan
  av luft, vatten det är ju det som ger oss liv.

  Sedan att Jordens klimat naturligt förändras kan vi kanske inte göra så mycket åt.
  Men däremot anpassa oss efter densamma .

  Lägg märke hur folk bor. De bor nära kuster , I förkastningszoner
  kort sagt just där det är som farligast är även bästa stället för Människan.
  Förkastningszoner där är bördigheten bäst
  Kuster där är transporter av varor allra bäst.

  Det som är allvarligt är hur vi förpestar vår luft , atmosfär.
  Ozonskikt o.s.v

 4. Lars Flemström

  Det finns sannolika skäl att antaga att mänsklig verksamhet har drivit fram en pågående klimatförsämring, men alldeles säkert är detta inte. Och skulle det vara sant, är det ju rena vansinnet av avveckla kärnkraften, som är det energislag som ger den minsta påverkan på klimat och miljö. Den radioaktiva strålningen är mindre utanför ett kärnkraftverk än i de norrländska älvdalarna, där radioaktiva ämnen frisätts ur berggrunden till följd av de ständiga nivåvariationerna i vattenmagasinen.

  Detta problem har i hög grad förvärrats av de vidskepliga försöken att ersätta kärnkraften med framför allt vindkraft, som kräver ständiga korttidsregleringar av vattenkraften. Minst 25 % av elproduktionen från vattenkraften skulle falla bort, om redan byggda kärnkraftverk ska uppfylla de nya miljökraven, som nu gäller. Norrlands bästa åkerjordar och renbetesmarker har satts under vatten – till ingen nytta sett på lång sikt, eftersom stranderoderingen leder till sedimentering av de lösgjorda jordmassorna i botten av vattenmagasinen, som därigenom kommer att rymma mindre vatten.

  Mig veterligt har inga studier gjorts hur lång tid det tar. Inte heller har någora studier gjorts av miljöpåverkan av stora vindkraftparker. Men klart är dock att mer nederbörd (regn) fälls ut i närheten av vindkraftparna än längre bort. Fåglar nackas, och marklevande djur stressas av ultaljud som inte kan uppfattas av mänskliga öron. Betesutbytet för ren minskar med 75 % i närheten av vindkraftverk. Samer klagar på att de kan tvingas upphöra med renskötseln.

  Man kan inte köra moderna tåg på vindkraftel. Tyristoreran kopplar ner körströmmen vid spänningsfall – något som vindkraften ständigt drabbas av, eftersom vindstyrkan varierar. Det behövs reglerkraft. Förutom att korttidsregleringarna fördärvar naturen, kommer inte vattenkraften att räcka till som reglerkraft vid fortsatt vindkraftutbyggnad. Det behövs en återgång till fossilkraft. Världens första tyristorlok var svenska Rb1 1001, utvecklat samtidigt med kärnkraften.

  Nu har Sverige förlorat försprånget på dessa bägge områden. Det är obegripligt att doktor Romson (som har doktorerat i miljörätt och inte i elektriciteslära) ha lurat i (som det verkar) Stefan Löfvén att kärnkraften kan avvecklas utan svåra konsekvenser för sysselsättning, levnadsstandard och välfärd. Löfvén börjde för övrigt sin fackliga karriär med svetsning av Rc-lok, som var världens första serietillverkade tyristorlok, och alltmjämt den vanligast loktypen i Sverige.

  Det är det ena illusionsnumret efter det andra från regeringskansliet. Flygplan, som drivs med matolja (vilket skulle kräva enorma subventioner till flyget – och hur tas utsläppen om hand) och laddhybridbussar med en aktionsradie på 7 km på en laddning. Med el levererat från vindkraft? Vad som däremot vore bra, vore mer konventionella trådbussar med batteridrift vid trafikhinder och i glestrafikerade ytterområden. Men detta kräver kärnkraft. Även i moderna trådbussar och spårvagnar används tyristorer för reglering av körström och hastighet. Tyristordrift ger en mycket låg elförbrukning.

  Klimathysterin används nu inte bara som ”chockterapi” för att tvinga igenom impopulära politiska åtgärder, som huvudsakligen drabbar låginkomsttagare och fattiga, utan även till att dölja de verkliga miljöproblem. Fossilbränslena ger inte bara utsläpp av koldioxid utan av en mängd för både miljö och människor skadliga ämnen. Tillverkning, transport, uppförande, rivning, borttransport och skrotning av vindkraftverk ger en kraftigt ökad miljöbelastning jämfört med kärnkraften och en ökad förbrukning av ändliga råvaror, bl.a sällsynta jordartsmetaller, som ger ett medelaktivt radioaktivt avfall, som måste slutförvaras under hundratusentals år, som biprodukt. Inga i-länder vill ha detta avfall, som dumpas i Malaysia.

  Elledningarna från ett vindkraftverk måste överdimensioneras fyra till fem gånger, jämfört med samma eårsproduktion av el i kärnkraftverk, på grund av variationerna i vindstyrka.. Vi har fått en genomkorrumperad miljörörelse, som döljer de verkliga miljöprpblemen i den nya, aggresiva ”miljökapitalismens” intresse.

  Som ”chockterapi” (att skrämma upp folk, och speciellt politiker, så att de inte tar rationella beslut) motverkar klimatalarmismen även nödvändiga åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Det är nödvändigt (även om just Sverige har gjort vad som åligger oss), ifall klimatförsämringen verkligen beror på mänsklig verksamhet. Vilket alltså är sannolikt, fastän inte helt säkert. Och dessutom handlar det inte bara om utsläpp av koldioxid utan även andra ämnen.

%d bloggare gillar detta: